Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Deforan Iv 2 Gr 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » 3. Kuşak Sefalosporinler » Sefotaksim Sodyum

Formülü:

2 ml Enjeksiyonluk su Flakon 0.5 g
1.048 g Sefotaksim sodyum Flakon 1g
4 ml Enjeksiyonluk su Flakon 1g
2.096 g Sefotaksim sodyum Flakon 2g
0.524 g Sefotaksim sodyum Flakon 0.5 g
10 ml Enjeksiyonluk su Flakon 2g

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Sefotaksim, antibiotiğe hassas mikroorganizmaların neden olduğu solunum enfeksiyonları, KBB enfeksiyonları, qenital sistem enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonlarında; gonorede, deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, kemik ve/veya eklem enfeksiyonlarında; intraabdominal enfeksiyonlarda merkezi sinlr sistemi enleksiyonlanrında (menenjit), endokardi, bakteriemi, septisemi, preoperatif ve postooeratif profilakside endikedir.

Kontrendikasyonları:

Sefotaksim'e veya diğer Sefalosporinlere karşı aşırı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir. Penisiline karşı aşırı hassasiyeti olanlarda çapraz allerjik reaksiyonların görülebileceği unutulmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Sefalosporin tedavisi uygulananlarda anafilaktoid aşırı duyarlılık reaksiyonları görülebilir. Ciddi reaksiyonlar acilen adrenalinle tedavi edilmeli, gereğinde oksijen ve I.V. yoldan steroidler verilmeli hava yolu açık tutulmalı, gerekirse entübasyon uygulanmalıdır. Diğer geniş spektrumlu antibiotiklerle olduğu gibi sefalosporin kullanımıyla da psödomembranöz kolit görülebilmektedir. Böyle hallerde ilaç kesilmeli, gereğinde sıvı, elektrolit ve protein kaybı telafi edilmeli ve oıal olarak günde 4 defa 250 mg vancomycin veıilmelidir.
Sefotaksim nefrotoksik değildir ancak böbrek yetmezliği varsa antibiotiğin birikmesini önlemek amacı ile doz, böbrek yetmezliği ile orantılı olarak azaltılmalıdır. kreatinin klirensinin 20 ml/dakika/ 1.73 m2'nin altına düşmesi halinde uygulanacak dozun yarı yarıya azaltılması tavsiye edilir. Hamile kadınlar üzerinda yeterli araştırmalaı tamamlanmadığından ancak çok gerekli ise verilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sefotakstim genellikle iyi tolere edilen bir antibiotiktir. Sefolaksim kullanımı ile ortaya çıkabilecek belli başlı yan etkiIer şunlardır:
Lokal reaksiyonlar : I.V. uygulamalarda enjeksiyon yerinde enflamasyon, İ.M. uygulamalardan sonra enjeksiyon yerinde ağrı ve hassasiyet.
Hematolojik: Geçici lökopeni, eosinofili, nötropeni ve trombositopeni. Aşırı duyarlılık reaksiyonları : Deri döküntüsü, prüit, ateş. Gastrointestinal : Diyare. bulantı, kusma, kolit.
Diğer : Serumdaki karaciğer enzimlerinde geçici artma, baş ağrısı, monoliasis, vaginitis.

İlaç etkileşimleri:

Enfeksiyona yol açan mikrooorganizmanın tesbit edilemediği ağır vakalarda Sefotaksim, bir aminoglikozidle birlikte kullanılabilir. Böyle durumlarda iki ilaç ayrı ayrı enjekte edilmeli, aynı enjektörde karıştırılmamalı böbrek fonksiyonları yakından takip edilmelidir. Sefotaksim kullanımı esnasında Coombs testinden ve enzimatik metod dışındaki metodlarla yapılan idrarda glikoz tayininden yalancı pozitif sonuç alınabileceği akılda tutulmalıdır.
I

Kullanım şekli ve dozu:

Selolaksim'in günlük dozu ve uygulama yolu; hastanın durumuna, enfeksiyonun şiddetine ve enfeksiyona neden olan mikroorganizmanın hassasiyetine göre ayarlanır. Yeni doğanlar (Prematüre veya normal), süt çocukları ve çocuklar için önerilen dozlar şöyledir:
0.1 haftlalıklar için: 12 saatle bir 50 mg/kg İ.V.
1-4 haftalıklar için : 8 saatte bir 5O mg/kg İ.V.
Vücut ağırlığı 50 kg'ın altındaki 1ay - 12 yaş arasındaki çocuklarda günlük doz, vücut ağırlığının herkg'ı için 50-180 mg'dır. Bu doz 4 veya 6 eşit kısma bölünerek eşit aralarla uygulanır.Ağır enfeksiyonlarda (Ör: Menenjit) daha yüksek dozlar kullanılabilir. Vücut ağırlığı 50 kg'ın üstündekilere erişkin dozu verilir. Erişkinlerde günlük maksimum doz: 12 gramdır. Günde 4 grama kadar verilmesi uygun görüldüğünde, bu doz ikiye bölünür ve 12 saat ara ile tatbik edilir. 4g'ı aşan günlük dozlara gerek duyulduğunda, bu dozun 3 veya 4'e bölünerek 8 veya 6 saat ara ile verilmesi gerekir. Çeşitli hallerde uygulanması önerilen dolar şöyledir: Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu tipik enfeksiyonlarda: 12 seatte bir 1 g. Duyarlı veya orta derecede duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu mikst enfeksiyonlarda:12 saatte bir 2 g.
Ağır enfeksiyonlarda ve enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların saptanamadığı hallerde: 6-8 saatte bir 2-3 g. Sezaryen uygulanan haslalarda göbek kordonu klampe edilir edilmez. 1 g Sefotaksim olarak verilir. 2. doz.1. dozdan 6 saat, 3. doz ise 1. dozdan 12 saat sonra 1g olarak uygulanır. Preoperatif profılakside operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g Sefotaksim verilmesi ve operasyondan sonra enfeksiyon tehlikesi sürdükçe, bu dozun 12 saat ara ile tekrarlanması tavsiye edilir. Gonore tedavisi için İ.M. olaıak 1 g bir defada verilir. Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarında Sefotaksim'in Pseudomonas'a etkili başka bir antibiotikle birlikte kullanılması tavsiye edilir. Tedavi süresi hastalığın şiddetine göre ayarlanmalı, ateş düştükten sonra en az 3 gün daha tedaviye devam edilmelidir. Ağır böbrek yetmezliğinde Sefotaksim'in dozunun böbrek yetmezliğiile orantılı olarak azaltılması ve kreatinin klirensinin 20 ml/dakika/1.73 m2'nin altına düşmesi halinde uygulanacak dozun yarı yarıya azaltılması tavsiye edilir. Enjeksiyonun Hazırlanmasında ve Uygulanmasında Dikkal Edilecek Hususlar : Sulandırıldıktan sonra çalkalayınız. Kullanmadan önce partikül ve renk yönünden kontrol ediniz. Çözeltideki hafif sarı renk, antibiotiğin aktivitesini etkilemez. İ.M. Uygulama : Sefotaksim'in 1 gramı 4 ml enjeksiyonluk suda eritilerek gluteal adeleye enjekte edilir. Aynı enjeksiyon yerine 4 ml'den fazla enjeksiyon yapılmamalı, günlük dozun 2'ın üstünde olması halinde intravenöz uygulama tercih edilmelidir. Enjeksiyon sırasında duyulabilen ağrıyı 1 g Sefotaksim'i 4 ml %1'lik lidokain çöçözeltisinde eritilerek önlemek mümkündür ancak bu şekilde hazırlanan Sefotaksim solüsyonunun damara enjekte edilmemesine dikkat edilmelidir. Intravenöz Enjeksiyon : Intravenöz enjeksiyon için 0.5 g Sefotaksim 2 ml, 1 g Sefotaksim 4 ml ve 2 g Sefotaksim 10 ml enjeksiyonluk suda çözülür ve doğrudan vena içine veya enfüzyon setinin borusu klampe edildikten sonra bunun distal kısmına en az 3-5 dakikalık bir sürede verilir. İntravenöz Enfüzyon : Kısa süreli enfüzyonlar için 2 g Sefotaksim, 40 ml enjeksiyonluk suda eritilerek en az 20 dakikalık bir sürede verilmelidir. Sürekli enfüzyon için 2 g Sefotaksim %0.9 sodyum klorür, % 5 veya % 10 dekstroz, % 5 dekstroz + % 0.9 sodyum klorür, % 5 dekstroz + % 0.2 sodyum klorür, laktatlı ringer, sodyum laktat çözeltilerinden herhangi birinin içinde uygulanabilir. Sodyum bikarbonat kullanılmak istendiğinde, karıştırılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Üretici Firma:

Deva Holding A.Ş.
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Deforan Iv 2 Gr 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2012)

Deforan Iv 2 Gr 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefotaksim Sodyum


Barkod Numarası: 8699525272126

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Deva Holding A.Ş. Logosu

Deva Holding A.Ş.

Büyükdere Cad. No:199/A 4.Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.