Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Piyeloseptyl 50 Mg 30 Kapsül

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer Antibakteriyeller » Nitrofuran Türevi İçeren İlaçlar » Nitrofurantoin

Formülü:

Beher kapsülde;
Nitrofurantoin 50 mg
Kapsül Boyası: Titandioksid, indigotin ve tartrazin ihtiva eder.

Farmakolojik özellikleri:

Nitrofurantoin idrar yolları için spesifik bir antibakteriyel maddedir. Düşük konsantrasyonlarda (1:100000-1:200000) bakteriostatik, bunun üstünde konsantrasyonlarda ise bakterisid etki gösterir. Bakteriler üzerindeki etkisi bakteriyel enzim metabolizmalarında araya girmek suretiyle olur. Nitrofurantoin'e karşı bakteriler ancak çok az rezistans gösterebilir. Piyeloseptyl oral olarak verildiğinde süratle absorbe olur. Absorpsiyon yeri ince barsaktır. Besinlerle beraber alınması absorpsiyonu hızland ırır. Nitrofurantoin plazma proteinlerine yaklaşık %60 oranında bağlanır ve plazma yarılanma ömrü yaklaşık 20 dakika ile 60 dakika arasındadır.100 mg'lık Nitrofurantoin dozundan sonra plazma seviyeleri 1-2 mcg/ml civarındadır.
Nitrofurantoin karaciğerde metabolize edilir ve verilen dozun %3O-SO'Si süratle değişmeden idrar ile atılır. Oral dozu takiben 30 dakika içinde idrarla 50-150 mcg/ml'lik bir konsantrasyon sağlanır. Nitrofurantoin plasentaya geçer ve fetal dolaşımda düşük konsantrasyonlarda gözükür. Aynı zamanda anne sütüne de geçtiği bildirilmiştir.
Nitrofurantoin'in absorpsiyonu kristal şekline bağlıdır.
Nitrofurantoin'in makrokristal formunun absorpsiyonu mikrokristal formuna göre yavaştır, ancak makrokristal NitrofurantoinTe tahammül daha iyidir.
Özellikle bulantı, kusma ve mide-barsak rahatsızlığı daha az görülür.

Endikasyonları:

PİYELOSEPTYL Kapsül Escherichia coli, Enterokoklar, Staphylococcus aureus'un duyarlı suşları ve Klebsiella ve Enterobacter'in bazı duyarlı suşlarının neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarının (Sistit, üretrit, üreterit, prostatit, bakteriüri) tedavisinde endikedir. PİYELOSEPTYL Kapsül piyelonefrit veya perinefritik abse tedavisinde endike değildir.
Nitrofurantoin'in dokulara dağılımı ve penetrasyonu üriner sistem enfeksiyonların ın tedavisinde kullanılan diğer ajanlara göre daha düşüktür.
Bundan ötürü Nitrofurantoin tedavisinden sonra nüks veya bakteriürinin yeniden belirdiği görülebilir. Bunun için tedavi öncesi ve tedavi bitiminden sonra idrardan kültür ve duyarlılık testleri yapılmalıdır. Tedavinin başarısız kalması veya nüks vukuunda doku penetrasyonu yüksek antibiyotikler kullanılabilir. PİYELOSEPTYL Kapsül kullanılması düşünüldüğünde her ne kadar ilaçla eradikasyon oranı daha düşükse de bakterilerin buna karşı rezistans kazanamadığı ve süratle vücuttan atıldığından toksik etkisi bulunmadığı dikkate alınmalıdır. Buna karşın dokulara yayılan antibiyotiklerle toksik etkiler daha yüksek ve bakteriyel rezistans sık görülen bir olaydır.

Kontrendikasyonları:

Anüri, oligüri, böbrek yetmezliği, (kreatinin klerensi 40 ml/dak'dan az ise) gebelik, 1 aydan küçük bebeklerde, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği ve Nitrofurantoin'e karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

- Böbrek fonksiyon bozukluğu olanlarda ve karaciğer yetersizliği olanlarda dikkatle kullanılmalıdır.
- Nitrofurantoin tedavisi sırasında alkol kullanılmamalıdır.
- Nitrofurantoin ile tedaviye akut, subakut ve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları gözlenmiştir. Bu reaksiyonlar meydana geldiği takdirde ilaç kesilmeli ve uygun önlemler alınmalıdır. Kronik pulmoner reaksiyonlar sinsi şekilde gelişebilir. Bu reaksiyonlar nadir olup görülme ihtimali 6 aydan fazla sürekli Nitrofurantoin tedavisi görenlerde daha yüksektir. Uzun süreli tedavilerde hastanın pulmoner durumu yakın takip altında tutulmalıdır.
- Yine uzun süreli Nitrofurantoin alanlarda sinsi aktif kronik hepatit görüleceğinden periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

Karıncalanma ve uyuşma belirtileri göstererek başlayan periferik nöropatiler bildirilmiştir.
Renal yetersizlik, anemi, diyabet, elektrolit dengesizliği,B vitamini noksanlığı ve zayıflık gibi durumlar nöropatiyi arttırır.
Anne sütüne geçtiğinden emziren annelerde kullanılacağı zaman emzirmeye son verilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Pulmoner hipersensibilite reaksiyonları: Akut,subakut ve kronik pulmoner sensitivite reaksiyonları görülebilir.
Akut akciğer reaksiyonlarında ateş, titreme, öksürük, göğüs ağrısı, dispne, akciğer infiltrasyonu, plevra eksudasyonu ve eosinofili görülür.
Bunlar genellikle tedavinin ilk haftasında ortaya çıkar ve ilacın kesilmesiyle kaybolur.
Subakut akciğer reaksiyonlarında ateş ve eosinofiliye daha seyrek rastlanır. İyileşme daha yavaş olur.
Kronik akciğer reaksiyonlarının görülme ihtimali 6 aydan fazla süreli Nitrofurantoin tedavisi görenlerde daha yüksektir. Gitgide artan fenalık hissi, efora bağlı dispne, öksürük ve akciğer fonksiyonlarının bozulması genel belirtilerdir. Bu tipte akciğer reaksiyonlarının ağırlığı ve iyileşme derecesi ilk semptomların belirmesinden sonra Nitrofurantoin'e devam edilip edilmemesine bağlıdır.
Gastrointestinal reaksiyonlar: Nitrofurantoin tedavisi sırasında iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal görülebilir. Doz azaltılarak bu reaksiyonlar önlenebilir.
Çok nadir olarak hepatitis gözlenmiştir.
Dermatolojik reaksiyonlar: Eritem, kaşıntı, ürtiker, dermatit gibi allerjik reaksiyonlar görülebilir.
Hematolojik reaksiyonlar: Eritrositlerde glu koz-6-fosfat dehid rogenaz eksikliği, karaciğer harabiyeti olanlarda megaloblastik anemi, agranulositoz, eosinofili ve hemolitik anemi.
Diğer reaksiyonlar: Nadir olarak nöropati, baş dönmesi, baş ağrısı, nistagmus, alopesi, kas ağrıları, hipotansiyon bildirilmiştir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

- Piyeloseptyl, nalidiksik asit ve Oksolinik asitle birlikte kullanılmamalıdır.
- Magnezyum trisilikat Piyeloseptyl ile beraber verildiğinde emilim oranı azalır.
- Probenesid ve Sülfinpirazon gibi Ürikozürik ilaçlar Piyeloseptyl'in renal tubuler sekresyonunu inhibe edebilir. Bu yüzden Nitrofurantoin'in serum seviyeleri yükselebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Piyeloseptyl yemek arasında veya süt ile alınmalıdır.
Büyüklerde: Günde 4 defa 6 saat ara ile 50-100 mg (1-2 kapsül)
Komplike olmayan üriner sistem enfeksiyonlarında düşük dozaj tavsiye edilir.

Uzun süreli suppressif tedavi için;
Büyüklerde: Gece yatarken 50-100 mglık tek doz
Çocuklarda ve dozun hassas olarak hesaplanmasının gerektiği durumlarda PİYELOSEPTYL ORAL SÜSPANSİYON tercih edilmelidir.

Doz Aşımı ve Tedavisi
Nitrofurantoin'in spesifik bir antidotu yoktur. Aşırı doz durumunda ilacın üriner yoldan atılımını arttırmak amacıyla vücuda sıvı yüklenmelidir.

Üretici Firma:

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.
Telefon: (216) 398 10 63
Email: info@biofarma.com.tr

Piyeloseptyl 50 Mg 30 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Piyeloseptyl 50 Mg 30 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Piyeloseptyl 50 Mg 30 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Nitrofurantoin


Barkod Numarası: 8699578153410

İlaç Fiyatı: 5,63 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. Logosu

Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti.

Veysel Karani Mah.Fatih Cd.N:2 Samandıra, Kartal - İSTANBUL
Telefon: (216) 398 10 63
Email: info@biofarma.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.