Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pexola 0,250 Mg 100 Tablet

Sinir Sistemi » Parkinson İlaçları » Dopaminerjik İlaçlar » Dopamin Agonistleri » Pramipeksol

Formülü:

Her bir tablet, 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Idiyopatik Parkinson hastalığındaki bulgu ve belirtilerin tedavisinde endikedir. Monoterapi olarak ya da levodopa ile kombinasyon şeklinde kullanılabilir.Idiyopatik huzursuz bacak sendromunun semptomatik tedavisinde de endikedir.

Kontrendikasyonları:

Pramipeksol ya da ürünün herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılık halinde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Böbrek bozukluğu olan bir hastaya reçete edilirken, doz azaltımı önerilir. Halusinasyonlar ve konfüzyon, dopamin agonistleri ve levodopa tedavilerinin bilinen yan etkileridir. Parkinson hastalığı ileri düzeyde olan hastalara levodopa ile kombine verildiğinde, erken dönem monoterapiye göre, halusinasyonlar daha sık olmuştur. Hastalar, halusinasyonların oluşabileceği ve bu durumun, araba kullanmayı olumsuz yönde etkileyebileceğinin farkında olmalıdırlar. Dopaminerjik tedavinin aniden kesilmesiyle, bir nöroleptik malign sendromu düşündüren semptomlar bildirilmiştir. Pexola ile tedavi edilen hastalar günlük aktiviteleri sırasında aniden uykuya daldıklarını bildirmiştir. Eğer hasta belirgin günlük uyuklama hali ya da ani uykuya dalma epizotlari gösteriyorsa ve bu, günlük aktivitelerini yerine getirmede problem yaratıyorsa, Pexola’ya devam edilmemelidir. Literatürdeki raporlar huzursuz bacak sendromunda dopaminerjik ilaçlarla tedavinin, hastalığın artmasıyla sonuçlanabileceğine işaret etmektedir. Hastalığın artması ifadesiyle, semptomların aksamları daha erken bir zamanda başlaması ve semptomların diğer ekstremiteleri de tutacak şekilde yaygınlaşması belirtilmektedir. Gebelik ve Emzirme: Gebelikte yalnızca potansiyel yararları, fetüs üzerindeki olası riske ağır bastığında kullanılmalıdır. Kadınlarda süte geçip geçmediği üzerinde çalışılmamıştır. Emzirme sırasında Pexola tablet kullanılmamalıdır. Gebelik kategorisi: C.

Yan etkiler/Advers etkiler:

konfüzyon, baş ağrısı, bulantı, baş dönmesi, diskineziler, halusinasyon, somnolans, asteni, konstipasyon, uykusuzluk. Bazı hastalarda tedavinin başlangıcında, özellikle çok hızlı titre edildiğinde, postural hipotansiyon oluşabilir. Libido bozuklukları ile ilişkili olabilir. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Amantadin ile, böbreklerden aynı sistem içinde ekskrete olmaları dolayısıyla, etkileşim olasılığı vardır. Pexola® 1.0 mg Tablet dozu artırılırken, levodopa dozunun azaltılması ve diğer antiparkinson ilaçların dozlarının sabit tutulması önerilmektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Parkinson hastaligi: Günlük doz, üç eşit parçaya bölünmüş olarak uygulanır. Başlangıç tedavisi: Dozaj, günde 0.375 mg’lik bir başlangıç dozundan itibaren basamaklı olarak artırılmalı ve doz artışları, 5-7 günlük aralıklar ile yapılmalıdır. Hastalarda tolere edilemeyecek yan etkiler oluşmadığı sürece dozaj, maksimum terapötik etki alınıncaya kadar titre edilmelidir. Eğer daha yüksek dozlar gerekli olur ise, günlük doz, haftalık aralıklar ile 0.75 mg artırılmalıdır. Maksimum günlük doz 4.5 mg’dir. Idame tedavisi: Günlük bireysel dozlar, 0.375 mg ile maksimum 4.5 mg aralığında olmalıdır. Tedavinin sonlandırılması: Birkaç gün boyunca basamak tarzında azaltılarak sonlandırılmalıdır. Eş-zamanlı levodopa tedavisi alan hastalarda dozaj: Gerek doz artırımı gerekse idame tedavisi sürelerinde, levodopa dozunun azaltılması önerilir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj: Kreatinin klerensi 20-50 mL/dk arasında olan hastalarda başlangıçtaki günlük doz, iki bölünmüs doz şeklinde uygulanmalı ve 0.125 mg ile başlanmalıdır (0.25 mg/gün). Kreatinin klerensi 20 mL/dk’nin altındaki hastalarda, günde tek doz şeklinde uygulanmalı ve 0.125 mg ile başlanmalıdır. Idame tedavisi esnasında böbrek fonksiyonları azalır ise, doz, kreatinin klerensindeki azalma ile aynı oranda azaltılır. Huzursuz bacak sendromu: Önerilen Pexola Tablet baslangıç dozu, günde bir kez gece yatmadan 2-3 saat önce alınan 0.125 mg’dir. Daha fazla semptomatik iyileşmeye ihtiyaç duyulan hastalarda, doz her 4-7 günde bir artırılarak, günde maksimum 0.75mg’a kadar çıkılabilir. Tedavinin sonlandırılması: Doz basamak tarzında azaltılmaksızın sonlandırılabilir. Böbrek bozukluğu olan hastalarda dozaj: Kreatinin klerensi 20 mL/dk’nin üzerinde olan hastalarda günlük dozun azaltılması gerekli değildir. Çocuklar ve adolesanlardaki dozaj: Çocuklar ve 18 yaşına kadar adolesanlardaki etkinliği ve güvenilirliği belirlenmemiştir.
DOZ AŞIMI: Klinikte masif bir doz aşımı deneyimi bulunmamaktadır. Tedavi: Doz aşımı için belirlenmiş bir antidot bulunmamaktadır.
SAKLAMA KOSULLARI: 30 °C’nin altında saklayınız. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.

İthalatçı Firma:

Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 11 00
Email: info@ist.boehringer-ingelheim.com

Pexola 0,250 Mg 100 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Pexola 0,250 Mg 100 Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Pramipeksol


Barkod Numarası: 8699693010131

İlaç Fiyatı: 45,77 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş. Logosu

Boehringer Ingelheim İlaç Tic. A.Ş.

Eski Büyükdere Cad.Uso Center N:61 K:13-14 Maslak - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 11 00
Email: info@ist.boehringer-ingelheim.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.