Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Klaromin 250 Mg 100 Ml Süspansiyon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Makrolidler » Klaritromisin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Klaromin, duyarlı mikroorganizmaların yol açtığı aşağıdaki hafif ve orta dereceli enfeksiyonlarda endikedir:
Üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları, komplikasyonsuz deri ve yumuşak doku enfeksiyonları, M avium ve M intracellulare'nin yol açtığı dissemine ve lokal enfeksiyonlar, M chelonae, M fortiutum ve M kansasi'nin yol açtığı lokal enfeksiyonlar, CD sayısı 100/mm' ün altına altına düşmüş HIV vakalarında, yaygın M avium kompleksi profilaksisi,- Asit sekresyonunun inhibisyonuyla birli,kte H pylori eradikasyonu.

Kontrendikasyonları:

Klaromin bileşimindeki herhangi bir maddeye ya da makrolid grubu bir antibiyotiğe karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır. Klaritromisin, sisaprid, pimozid veya terfenadinle birlikte kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Klaritromisin gerekli olmadıkça gebelerde kullanılmamalıdır. Klaritromisin tedavisi sırasında gebelik oluşursa, hasta fetüsün uğrayabileceği olası riskler konusunda bilgilendirilmelidir. İnsanlar için önerilen dozların ulaştığı serum düzeylerinin 2-17 katı serum düzeyleri sağlayan dozların uygulandığı fare, sıçan, tavşan ve maymunlarda, fetüste ve embriyo-fetal gelişim üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıktığı bildirilmiştir.
6 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Ağır böbrek yetmezliği olan yaşlılarda doz ayarlaması gerekli olabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir. En sık görülen yan etkiler sindirim kanalıyla ilgilidir. Diyare, bulantı, kusma, dispepsi, ağızda tat bozukluğu, karın ağrısı bildirilmiştir. Bu ilacı kullanan hastalarda seyrek olarak, SGPT, SGOT, GGT, alkalon fosfatas, LDH, total bilirubin değerlerinde yükselme görülebilir. Nadiren lökopeni ve protrombin zamanında uzama bildirilmiştir. Hastaları %4'ünde kan üre düzeyinde yükselme, % 1'inden azında serum kreatininde yükselme görülmüştür. Diğer makrolidler gibi klaritromisinde, nadiren sarılıkla birlikte ya da tek başına hepatoselüler veya kolestatik hepatit dahil olamk üzere karaciğerde genellikle reversibl işlev bozukluğuna yol açabilir. Karaciğer bozukluğu çok seyrek olarak özellikle altta yatan ciddi bir hastalığın ya da birlikte kullanılan başka ilaçların varlığında ölümle sonuçlanabilmektedir.Klaritromisin, omeprazolle birlikte kullanıldığında dilde geçici renk değişikliğine neden olabilir. Ayrıca dişlerde renk değişikliğide oluşabilmektedir. Seyrek olarak trombositopeni bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Makrolidler, QT uzaması, ventrüküler taşikardi, fibrilasyon torsade de pointes gibi aritmilere yol açabilen tefenadinin serum düzeylerini yükselterek aritmi riskini arttırabilir. Benzer etkilerin astemizol ile de görülebildiği bildirilmektedir. AİDS hastalarında, zidovudinle birlikte klaritromisin verildiğinde, zidovudinin sabit plazma düzeyi düşmektedir. Eritromisin kullanan hastalarda, ergotamin ya da dihidroergotamin verildiğinde, bazı hastalarda ergot zehirlenmesi görülebildiği bildirilmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Aç ya da tok karnına alınabilir. Erişkinlerde ve 12 yaşından büyüklerde önerilen doz 12 saatte bir 250 mg dır. Ağır enfeksiyonlarda doz 2 katına çıkabilir.(12 saatte bir 500 mg) Ortalama tedavi süresi 5-7 gündür.

Üretici Firma:

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: info@zentiva.com.tr

Klaromin 250 Mg 100 Ml Süspansiyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Klaromin 250 Mg 100 Ml Süspansiyon

İlaç Fotoğrafı: Klaromin 250 Mg 100 Ml Süspansiyon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Klaritromisin


Barkod Numarası: 8699502280458

İlaç Fiyatı: 25,32 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş Logosu

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 34394 Levent, İstanbul
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: info@zentiva.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.