Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Peritoneal Dializ %1.36 Gli 2000 Ml.(mx.) Setsiz

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları

Formülü:

Her 100 ml solüsyonda,
Dekstroz monohidrat 1.5 g.
Sodyum laktat (% 100'lük) 0.50 g.
Sodyum klorür 0.56 g.
Kalsiyum klorür dihidrat 0.026 g.
Magnezyum klorür heksahidrat 0.015 g.
Enjeksiyonluk su q.s.

Elektrolit konsantrasyonları (litrede miliekivalan olarak; mEq/litre)
Laktat = 48
Magnezyum = 1.5
Klorür = 101
Sodyum = 140
Kalsiyum = 4
Total mOsm/L = 363

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Peritoneal Diyaliz, akut ya da kronik böbrek yetmezliği olan veya zehirlenme gözlenen hastalara uygulanır. Dehidratasyon, hemoraji, şok gibi böbreklerdeki kan akımının azalmasına yol açan durumlarla, hemolitik transfüzyon reaksiyonları ya da çeşitli zehirlenmelerde akut böbrek yetmezliği görülebilir. Sıvı kaybı sonucu kan hacminin ve böbreklerdeki kan akımının azalmasına yol açan ağır diyare, kusma ve enfeksiyonlar en sık rastlanan sebeplerdir.

I. Akut böbrek yetmezliği
a. Akut tübüler nekroz. Büyük bir ihtimalle hipotansiyon, böbrek vazokonstriksiyonu ve bilinmeyen bazı maddelere bağlıdır.
Görüldüğü yerler: Travmalar, baş yaralanmaları, ağır kanamalar, ağır sıvı kayıpları, ağır enfeksiyonlar, ağır anoksi halleri (karbonmonoksit zehirlenmesi).
b) Hemoglobinürik ve miyoglobinürik nefroz.
Görüldüğü yerler: Transfüzyon hataları (yanlış gruptan kan verilmesi, kanın kötü muhafaza edilmiş olması), intravasküler hemoliz (yanıklar, sıcak çarpması, hemolitik anemi, damar içine su verilmesi), zehirlenmeler (sodyum klorat), oto-entoksikasyonlar (eklampsi), enfeksiyonlar (hemolitik streptokoklar, sıtma), ekstravasküler hemoliz (büyük hematomlar, purpuralar).
c. Spesifik böbrek toksinleri.
Örneğin: Ağır madenler (cıva klorür, bizmut iyodür, uranil nitrat), organik bileşikler (karbon tetraklorür, dietilen glikol, krezol, mantar ve örümcek zehirleri), başka kimyasal zehirler (fosfor, klorat tartrat, bikromat, röntgen kontrast maddeleri), bakteri toksinleri (stafilokok, meningokok, tifo).
d. Akut ve subakut glomerülonefrit.
e. Üreterlerin akut tıkanması (sülfamidler, tümörler).
f. Akut pankreatit (muhtemelen yağ embolisine bağlı).
g. Hepatorenal sendrom.
h. Mevcut böbrek hastalığına (kronik glomerülonefrit, piyelonefrit gibi) eklenmiş akut böbrek yetmezliği.

II. Kronik böbrek yetmezliği

III. Zehirlenmeler
Potasyum, barbitürat, bromür, dijital, salisilat, amonyak (karaciğer yetmezliği tedavisi), tiyosiyanat.

IV. Böbrek fonksiyonları bozuk olan hastalarda, ameliyattan önce

V. İnatçı ödemler

Kontrendikasyonları:

1. Periton boşluğu enfeksiyonları ve yeni geçirilmiş karın ameliyatları.
2. İleus

Uyarılar/Önlemler:

Daha önce geçirilmiş peritonit ya da ameliyatlar sonucu meydana gelmiş karın içi yapışıklıklar kateterin sokulmasını güçleştirebilir.
Diyaliz solüsyonun 37 °C'ye ısıtılarak verilmesi, hastadaki abdominal rahatsızlık hissini ve ısı kaybını azaltır.
Gebe kadınlarda kullanımının fötal hasar yapıp yapmadığı ve emziren annelerde kullanımının sonuçları bilinmemektedir. Bu nedenle, ancak kesin endikasyon durumlarında uygulanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Periton diyalizinde görülebilen en önemli komplikasyon bakteriyel peritonittir. Diğer yan etkiler arasında; ortostatik hipotansiyon, elektrolit dengesizlikleri, akciğer disfonksiyonu, osteoporoz, sıvı yüklenmesi, laktik asidoz, aseptik peritonit, bulantı, kusma, abdominal kramplar sayılabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Bazı klinik ve biyokimyasal ölçümlerin etkilenmesi mümkündür (ör. glukoz, protein, sedimentasyon hızı, biüret, yağ asitleri, kolesterol, sorbitdehidrogenaz, idrar dansitesi).
% 6'lık VARIHES (HES 450/0.7)'in diğer infüzyon çözeltileri, infüzyonun hazırlanmasında kullanılan konsantre sıvılar ve toz halindeki enjektabl ilaçlara katılması gerektiğinde, birbiriyle karışıp karışmadığı, duyarlı yöntemlerle, olanaklar elvermiyorsa, en azından çıplak gözle kontrol edilmelidir (Ancak, gözle görülemeyen kimyasal, dolayısıyla, terapötik geçimsizlikler de olabilir).

Kullanım şekli ve dozu:

iki litre solüsyon mümkün olduğu kadar çabuk periton boşluğuna akıtılır. Solüsyon periton boşluğunda bir saat bırakıldıktan sonra, şişe yatak seviyesinin altına indirilir, kapalı sistem içinde meydana gelen sifon etkisiyle periton boşluğundaki sıvı tekrar şişenin içine doldurulmuş olur. Bu işleme 24 saat ya da hastanın durumunun gerektirdiği sürece devam edilir.

UYGULAMA
Böbrek yetmezliğinde ortaya çıkan kompansasyon mekanizmaları aşağıdaki beş
ilkeye dayanır:

1. Yarı permeabl bir zarla ayrılmış farklı iki kristaloid solüsyonunda, kristaloid konsantrasyonu her iki solüsyonda aynı oluncaya kadar kristaloidler zardan geçmeye devam ederler.
2. Protein molekülü gibi kolloidler, yarı permeabl zardan geçmezler.
3. Normal böbrekte su ve kristaloidler glomerül kapilerlerinden geçerek glomerül filtratını meydana getirirler, bu filtrat (protein hariç) kan plazmasının aynıdır.
4. Glomerül filtrasyonu aslında fiziksel bir olay olduğundan, glomerülün filtrasyon yüzeyini başka bir yarı permeabl zarla ikame etmek mümkündür.
5. Vücudun ihtiyacı olan sıvı ve kristaloidlerin çoğu, böbrek tübülüslerinden reabsorbe olurlar. Tübülüslerin bu fonksiyonu taklit edebilecek bir mekanizma yoktur ama organizma için gerekli su ve kristaloidler parenteral yoldan verilebilir.

Diyaliz Mekanizması
Erişkin bir insanda periton yüzeyi yaklaşık 22000 santimetre karedir. Yapay böbrek cihazında ise filtrasyon yüzeyi 18000 santimetre karedir. Peritonun filtrasyon yüzeyi çok geniş, kan damarları da bol olduğundan, mükemmel bir diyaliz membranı görevini yerine getirebilir. Peritonun filtrasyon yüzeyi glomerüllerinkinden biraz daha geniştir. Böbrek yetmezliğinde, kan ve dokulardan gelen metabolizma ürünleri, toksinler ve diğer yıkıntı maddeleri itrah edilmeyerek kanda birikirler. Üremik hastalarda kanda üre, azot, ürik asit, potasyum ve kreatinin konsantrasyonları artmıştır. Kristaloid maddeler ve su, her iki tarafta iyon dengesi meydana gelinceye kadar yarı permeabl zarlardan kolayca geçebildiklerine göre, glomerül kapilleri yerine peritonu kullanmak mümkündür. Bu amaçla, bileşimi plazma ve ekstraselüler sıvıların elektrolit yapısını değiştirmeyecek şekilde düzenlenmiş steril ve apirojen bir sıvı olan Peritoneal Diyaliz Solüsyonu periton boşluğuna verilir.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: bilgi_turkiye@baxter.com

Peritoneal Dializ %1.36 Gli 2000 Ml.(mx.) Setsiz Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2012)

Peritoneal Dializ %1.36 Gli 2000 Ml.(mx.) Setsiz

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Peritonal Diyaliz Solüsyonu


Barkod Numarası: 8699556675811

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: bilgi_turkiye@baxter.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.