Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

%10 Dekstroz Sudaki Solüsyonu
{500 ml'lik Vacoliter Şişe}

Parenteral Solüsyon ve Setler»Steril apirojen

Formülü:

Her 100 ml'lik solüsyonda,
Dekstroz 10 g
Enjeksiyonluk su q.s.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1- Organizmaya parenteral yoldan kalori sağlanmasını gerektiren durumlarda:
a- Ameliyatlardan önce ve sonra.
b- Ateşli hallerde.
c- Böbrek bozukluğuna bağlı düşük konsantrasyonda idrar çıkaran hastalarda.
2- Vücuttan sodyum itrahını arttırmada.
3- Organizmada asidoz hallerinin düzeltilmesinde:
a- Asitlerin böbreklerden geç atıldığı durumlar.
b- Organik asitlerin veya asit yapıcı tuzların ağızdan fazla alındığı durumlar.
4- Karaciğer glikojeninin eksildiği durumlarda.
5- Toksemi hallerinde.

Kontrendikasyonları:

• Anüri ve diabetik komada,
• Kafa içi kanamalarda, intraspinal kanamalarda ve delirium tremenste, özellikle de hastaların daha önce sıvı kaybetmiş olduğu durumlarda, hipertonik dekstroz çözeltilerin kullanımı kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

1- Hipertonik dekstroz çözeltileri periferik bir ven yoluyla kullanıldıklarında tromboza yol açabilir. Bu yüzden, söz konusu çözeltilerin santral büyük bir venaya, tercihan vena cava superior'a yerleştirilmiş intravenöz bir kateter yoluyla verilmeleri önerilmektedir.
2- Hipertonik dekstroz çözeltilerinin hızla verilmesi, önemli ölçüde bir hiperglisemi ve hiperosmolar sendrom yapabilir. Özellikle kronik üremisi veya karbonhidratlara karşı dayanıksızlığı olduğu bilinen hastalarda zihin bulanması ve bilinç kaybına ait belirtiler dikkatle araştırılmalıdır.
3- Yalnızca dekstroz içeren elektrolitsiz çözeltiler, kanla birlikte ve aynı infüzyon seti aracılığıyla verilmemelidir.
4- Hastalara çok fazla miktarda potasyumsuz çözelti verilmesi önemli bir hipokalemiyle sonuçlanabilir.
5- Dekstroz kullanılması, B kompleks vitaminlerinin noksanlığına neden olabilir.
6- Hipertonik dekstroz çözeltisinin periferik bir ven yoluyla verilmesi zorunluysa, şu noktalara dikkat edilmesi gerekir:
a- Koldaki geniş bir veni seçin ve mümkünse bu veni gün aşırı değiştirin.
b- Damar çevresindeki dokuların nekrozuna yol açabilecek herhangi bir sızıntıyı önleyebilmek için ven içerisine geniş lümenli bir iğneyi (20 gauge) veya uygun bir kateteri iyice yerleştirin. Damar dışına sızıntı olup olmadığını anlamak için damara giriş yerini sık sık gözden geçirin. Tromboflebit gelişirse infüzyon hemen durdurulmalı ve özel tedavi başlatılmalıdır. Tromboflebit bazen infüzyondan sonra da meydana gelebildiğinden, damara giriş yeri infüzyonun bitişinden sonraki ilk 24 saat içerisinde de zaman zaman muayene edilmelidir.
c- İnfüzyon bittiğinde iğneyi veya kateteri çıkarıp hastanın kolunu 3 dakika süreyle yüksekte tutun ve bu sırada enjeksiyon yerine hafif bir baskı uygulayın.
7- Dekstroz çözeltileriyle uzun süreli parenteral beslenme uygulanması, vücuttaki insülin yapımını olumsuz yönde etkileyebilir. Bundan korunmak ve hiperglisemi, ardından da glikozüri meydana gelmesini önleyebilmek için çok zaman infüzyona insülin katılması ve kan şekerinin düzenli aralıklarla ölçülmesi önerilmektedir.
8- Hastalara parenteral yoldan dekstroz verilmesi sırasında hipopotasemi gelişebilir. Aç kalmış durumda olan ve böbrekleri iyi çalışan hastalara, özellikle de digitalis almakta olanlara bu çeşit çözeltiler verilirken, içine yeterli miktarlarda potasyum katılması gerekir.
9- Uzun süreli parenteral tedavi uygulanması sırasında veya hastanın durumu gerektirdiği takdirde sıvı dengesinde; elektrolit konsantrasyonlarında ve asit - baz dengesinde meydana gelebilecek değişikliklerin izlenmesi için klinik değerlendirme yapılması ve periyodik laboratuvar muayenelerine başvurulması gerekir.
10- Kortikosteroid veya kortikotropin almakta olan hastalara parenteral yoldan sıvı verilirken son derece dikkatli olunmalıdır.
11- Kendilerinde açıkça veya klinikte farkedilemeyecek düzeyde diyabet bulunduğu bilinen hastalarda, dekstroz içeren çözeltiler dikkatle kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Verilen çözeltiye veya periferik uygulama tekniğine bağlı olarak ateş yükselmeleri, enjeksiyon yerinde enfeksiyon, enjeksiyon yerinden başlayıp yayılan venöz tromboz veya flebit ve çözeltinin damar dışına sızması gibi reaksiyonlar görülebilir. İstenmeyen bir reaksiyon ortaya çıktığında, infüzyon durdurularak uygun tedaviye başlanmalıdır.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Mide asiditesini azaltan ilaçlar Sefaktil'in biyoyararlanımını azaltabilir ve yemek sonrası
absorbsiyonda görülen artışı ortadan kaldırabilir. Sefuroksim ile tedavi edilen bazı hastalarda Coombs Testi pozitif bulunmuştur. Idrarda glukoz tayini için bakırın indirgenmesine dayanan testler kullanıldığında (Benedict, Fehling Solüsyonu, Clinitest) Sefuroksim aksetil bu testleri bozabilmekte ve yalancı pozitif sonuçlar alınmasına yol açabilmektedir. Sefuroksim aksetil, kan
şekeri tayininde kullanılan Ferri siyanid testinden de yalancı negatif sonuçlar alınmasına neden olabilmektedir. Antibiyotik, enzimatik esasa dayanan testleri etkilememektedir.

Kullanım şekli ve dozu:

Dekstroz normal kişilere saatte 0.5 gram/kg hızında verildiğinde, glikozüri oluşturmaz.
Doz, hastanın durumuna göre hekim tarafından ayarlanır.
24 saatlik ortalama verilebilecek miktar 1500-3000 ml'dir.
1 litrelik bir solüsyonun hastaya veriliş süresi 3 saatten az olmamalıdır.
% 10'luk ve daha yüksek konsantrasyondaki hipertonik dekstroz solüsyonları büyük bir damardan verilmelidir.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 329 62 00
Email: bilgi_turkiye@baxter.com

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

%10 Dekstroz Sudaki Solüsyonu Eşdeğerleri

    Bu ilaca eşdeğer ilaç bulunamadı.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:Belirtilmemiş.)

%10 Dekstroz Sudaki Solüsyonu
{500 ml'lik Vacoliter Şişe}

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçetesiz satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.


Barkod Numarası:

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

Cendere Yolu Pırnal Keçeli Bahçesi Ayazağa - İSTANBUL
Telefon: (212) 329 62 00
Email: bilgi_turkiye@baxter.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.