Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Axid 300 Mg 14 Kapsül

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » H2 Reseptör Antagonistleri » Nizatidin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Aktif duodenal ülser tedavisi ve aktif duodenal ülserin iyileşmesinden sonra duodenal ülser hastalarınınidame tedavisinde endikedir.Ayrıca aktif benigngastrik ülser tedavisinde endike olup, tedaviye başlamadan malign gastrik ülserasyon ihtimali tamamen bertaraf edilmelidir.Erosif ve ülseratif özofajit gastroözofajiyal reflüden kaynaklanan göğüs yanması dahil olmak üzere enedoskopik. olarak tanı koyulan özofajitlerdede endikedir.

Kontrendikasyonları:

İlaca karşı bilinen hasasiyeti olanlarda kontrendikedir. Bu sınıf ilaçlar arasında çapraz duyarlılık gözlendiğinden H2 reseptör antagonistleri ve bu arada nizatidin , anamnezinde diğer H2 reseptör antagonistlerine karşı aşırı duyarlılıkhikayesi bulunan hastalara verilmelidir.

Uyarılar/Önlemler:

Axıd 150 mg tedavisinde semptomatik cevap alınması, midede habis bir hastalığın bulunma olasılığını uzaklaştırmaz.
Nizatedinin vücuttan öncelikle böbrekler yoluyla atıldığından doz, orta- ileri derecede şiddetli renal yetmezlik vakalarında azaltılmalıdır. Hepotorenal sendrom vakalarında nizatidin kullanılşdığı farmakokinetiği normal insanlardaki gibidir.
Nizatidin tedavisi sırasında idrarda ürobilinojen arayan Multistix testlerinde yalancı-pozitif sonuç alınabilir.
Gebelerde kontrollü çalışmalar yapılmadığından nizatidin, yanlızca sağlanması beklenen yararın fetusa olan zararından fazla olduğu tektirde kullanılmalıdır.
Emziren annelerde niztadin kuulanımına ya da emzirmeye son veilmelidir. yaşlı hastalarda tedavi böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği göz önünde tutularak karalaştırılmalıdır.
Pediatrik kullanım : Nizatidin çocuklardaki etkinliği ve güvenirliği henüz saptanmamıştır.
Yaşlı hastalada tedavi, böbrek fonksiyonunun azalmış olabileceği göz önünde tutularak düzenlenmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Karaciğerde : Bazı hastalarda SGOT, SGPT veya alkali fosfataz yükselmelerine rastlanmıştır. Kolestatik mikst hepotasellüler hasar bildiren nadir birkaç vakada nizatidin'in kesilmesinden sonra hastalar normale dönmüştür.Kardiyovasküler :Klinik farmakoloji çalışmaları sırasında nizatidin tedavisi alan 2 ve hiçbir tedavi uygulanmayan 3 hastada kısa süren, asemptomatik ventriküler taşikardi atakları görülmüştür.Merkezi sinir sistemi:Ender olarak mental konfüzyon bildirilmiştir.Endokrin sistem : Klinik farmakoloji çalışmaları kontrollü ve kontrollü çalışmalar nizatidine bağlı olarak ortaya çıkan antiandrojen aktivite bulgusu göstermemiştir. İmpotans ve libido kaybı nizatidin alan hastalarda plasebo alan grup ile aynı oranda görülmüştür. Ender vakalarda jinekomasti bildirilmiştir.Hemotolojik :Anemi nizitadinle tedavi edilen hastalarda plasebo alanlara oranla belirgin şekilde sık görülmüştür. Trombositopenik purpura görülen ender vakalar bildirlilmiştir. Deri: Terleme ve ürtiker nizatidin kullanan hastalarda plasebo kullananlara oranla daha sık görülmüştür. Döküntü ve eksofaliyatif dermatit bildirilmiştir.Aşırı duyarlılık:Ender anfilaksi bildirlmiştir. Ender olarak bronkospazm, larinks ödemi, deri döküntüsü ve ezoinofili bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Nizitadin ile teofilin, klardiazepoksit, lorazepan, lidokain, fenitoin, varfarin, aminofilin, diazepan, ve metoprolon arasında herhangi bir etkileşim gözlenmemiştir. Nizatidin, sitokron, P-450 ile bağlantılı ilaç metabolize eden enzimleri inhibe etmez bu nedenle heptik metabolizmasının inhibisyonundan kaynaklanan ilaç etkileşimleri beklenmez. Günde 3900 mg g.bi yüksek aspirin dozlarının günde 2 defa 150 mg nisadidin ile birlikte verilmesi durumunda serum salisilat düzeylerinin yükseldiği gözlemlenmiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Aktif duedonum ülseri: Erişkinlerde önerilen oral doz, akşamları 1 defa 300 mg'dır. Bunun yarine günde 2 defa 150 mg'd kullanılabilir. Korunma (profilaktik idame): Erişkinlerde önerilen doz akşamları 1x150 mg. Aktif benigin gastrik ülser: Önerilen oral doz, günde 2x150 mg ya da akşamları 1x300 mg. Malign gastrig ülseasyon olasılığı tedaviye başlamadan önce mutlaka uzaklaştırılmalıdır. Gastroözfajiyal reffü hastalığı: Erozyonların, ülserasyonların ve bunlara eşlik eden yanma hissinintedavisinde erişkinlerde önerilen oral doz, günde 2x150 mg ve bu miktar, günde 300mg'a dek yükseltilebilir. Orta ileri derecede şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması: Böbrek yetmezliği olan hastalarda niztidin dozu şu şekilde ayarlanır: aktif duodenal ülser ve aktif benigin gastrik ülser ya da gastroözfajiyel reffü vakalarından kreatinin klirensi 20-50 ml/dakika arasında olanlara günde 150 mg; kreatinin klirensi 20/ml dakikanın altında olanlarda gün aşırı 150 mg olarak uygulnmalıdır. Daha yüksek dozla tedavi gerektiren gastroözfajiyal reffü vakalarında ise nizatidin dozu, kreatinin klirensi 20-50ml/dakika olanlarda günde 2 x 150mg ve 20 ml/dakikanın latında olanlarda ise günde 2 x 150 mg'dır. İdame tedavisisnde kreatinin klirensi 20-50ml/dakika olanlarda gün aşırı 150 mg ve 20 ml/dakika dan az olanlarda her 3 günde bir 150 mg nizatidin kullanılır. Bazı yaşlılarda kreatinin klirensi 50 ml/dakikanın altıda olabilir, böbrek bozukluğu olan hastalarda farmakokinetik verilere dayanılarak bu hastalatdaki dozun, buna göre azaltılması gerekir.
Ampul : Erişkinlerde sürekli i.v infüzyon şeklinde 300 mg(3 ampul), 150 ml uygun i.v çözeltisinde seyreltilerek, 10 mg/saat hızında uygulanır.Aralıklı i.v infüzyonda günde 3 kez olmak üzere, 100 mg(1 ampul), 50 ml uygun i.v çözeltide seyreltilerek 15 dakikalık aralıklarla uygulanır.Günlük toplam doz 480 mg' ı geçmemelidir.Gastrik PH' nın korunması için 10 mg/saatlik sürekli i.v infüzyon önerilir.Renal yetmezliği olanlarda doz azaltılmalıdır.

Atc Kodu:

A02BA04

Üretici Firma:

Fako İlaçları A.Ş.
Telefon: (212) 279 28 20
Email: [email protected]

Axid 300 Mg 14 Kapsül Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:28.2.2014)

Axid 300 Mg 14 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Pasif

Etken Maddesi: Nizatidin


Barkod Numarası: 8699517150548

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

İlaç Fiyatı: 0 TL

Bu ilacın fiyatı güncel değildir. Ancak en son fiyat güncelleme tarihinden sonra yaşanan enflasyon, döviz kuru ve KDV farkı otomatik olarak hesaplandığında bu ilacın tahmini güncel fiyatı: 0,00 TL olabilir.

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Fako İlaçları A.Ş. Logosu

Fako İlaçları A.Ş.

Büyükdere Cad. 205, 4. Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 28 20
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.