Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kefsid 500 Mg 12 Kapsül

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefaklor Monohidrat

Formülü:

Kefsid 125 mg/5 mL Oral Süspansiyon için Kuru Toz; sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 mL'sinde (bir ölçek) 125 mg sefaklora eşdeğer sefaklor monohidrat ve yardımcı madde olarak sitrik asit, çilek ve muz aroması, dye ponceau ve şeker içerir.

Kefsid 250 mg/5 mL Oral Süspansiyon için Kuru Toz; sulandırıldığında elde edilen süspansiyonun her 5 mL'sinde (bir ölçek) 250 mg sefaklora eşdeğer sefaklor monohidrat ve yardımcı madde olarak sitrik asit, çilek ve muz aroması, dye ponceau ve şeker içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Kefsid aşağıda belirtilen mikroorganizmaların duyarlı suşları ile gelişmiş enfeksiyonların tedavisinde endikedir.
Otitis media: S. Pneumoniae, H. İnfluenzae, stafilokoklar ve S.pyogenes'e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı.
Pnömoni dahil alt solunum yolu enfeksiyonları: S. Pneumoniae, H.influenzae ve S.pyogenes'e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı.
Fraenjit ve tonsillit dahil üst solunum yolu enfeksiyonları: S. Pyogenes'e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı. Streptokoksik enfeksiyonların tedavisinde ve romatizmal ateş profilaksisinde penisilin ilk seçilecek ilaçtır. Sefaklor nazofarenksten streptokokların eradikasyonunda etkilidir, ancak romatizmal ateş ve bakteriyel endokarditin profilaksisindeki etkinliği ile ilgili yeterli veriler henüz mevcut değildir.
Piyelonefrit ve sistit dahil idrar yolu enfeksiyonları: E. Coli, P. Mirabilis, Klebsiella türleri ve koagülaz negatif stafilokoklara bağlı.
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları: Staphylococcus aureus ve S.pyogenes'e (A grubu beta-hemolitik streptokoklar) bağlı.

Kontrendikasyonları:

Kefsid sefalosporin türevi antibiyotiklere ve içerdiği maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Kefsid tedavisine başlamadan önce hastada sefaklor, sefalosporinler, penisilin ve diğer antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılık reaksiyonu olup olmadığı dikkatli bir şekilde soruşturulmalıdır. Az da olsa çapraz allerji ihtimali mevcut olduğu için penisiline duyarlı hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Herhangi bir tür allerjisi olan ve özellikle ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda antibiyotikler dikkatle kullanılmalıdır. Allerjik bir reaksiyonun ortaya çıkması halinde sefaklor tedavisi derhal sonlandırılmalıdır. Şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları, adrenalin uygulanması ve diğer acil önlemlerin alınmasını gerektirebilir.
Sefalosporin ve diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımı ile psödomembranöz kolit görüldüğü bildirildiğinden, antibiyitoki kullanımına bağlı diyare gözlenen hastalarda bu durum dikkate alınmalıdır.
Geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanılması kolonun normal florasını bozabilir ve Clostridium'ların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Çalışmaların sonuçlarına göre Clostridium difficile'in ürettiği toksinler antibiyotiklere bağlı kolitin en sık görülen nedenidir. Hafif şiddetteki kolitler sadece ilacın kesilmesi ile düzelebilir. Orta şiddetteki ve şiddetli vakalar; endike olduğunda, sıvı, elektrolit ve protein ikamesi ile düzeltilebilir. Kolit ilacın kesilmesi ile ortadan kaldırılamazsa veya vaka şiddetli ise antibiyotiğe bağlı Clostridium difficile'in neden olduğu psödomembranöz kolit tedavisinde vankomisin tercih edilecek ilaçtır. Kolitin diğer sebepleri de gözönünde bulundurulmalıdır.
Sefaklor'a karşı allerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda tedavi kesilmeli ve hasta uygun ilaçlarla; örneğin, antihistaminik ilaçlar, pressör aminler veya kortikosteroidler ile tedavi edilmelidir.
Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi uzun süreli Kefsid tedavisi sırasında duyarlı olmayan bakterilerin aşırı çoğalmasına rastlanabilir. Tedavi sırasında süperenfeksiyon gelişmesi halinde, uygun tedavilere başvurulmalıdır.
Kolit öyküsü bulunan kişilerde geniş spektrumlu antibiyotikler dikkatle uygulanmalıdır.
Orta derecede ve şiddetli böbrek yetersizliği olan hastalarda genellikle doz ayarlanmasına gerek yoktur. Belirgin derecede böbrek yetersizliği olan hastalarda Kefsid dikkatle uygulanmalıdır.
Laboratuvar test etkileşimleri: Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında Coombs testinde yalancı pozitif sonuçlar ortaya çıkabilir.
Kefsid uygulanması sırasında Clinitest®, Benedict solüsyonu ve Fehling solüsyonu ile yapılan idrar glokuz testlerinde yalancı pozitif sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonlarına dayanan glukoz testlerinin (veya Testape®) uygulanması önerilmektedir.
Gebelikte kullanım: Gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir.
Süt veren annelerde kullanım: Sefaklor düşük konsantrasyonlarda anne sütüne geçmektedir; bu nedenle süt vermekte olan kadınlara Kefsid uygulanması halinde dikkatli olmak gerekir.
Yeni doğan döneminde kullanım: Bir aylıktan küçük bebeklerde kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kefsid genellikle iyi tolere edilir. Basit cilt döküntülerinden serum hastalığı benzeri reaksiyonlara kadar çeşitli allerjik reaksiyonlara rastlanabilir. Bu tip reaksiyonlara daha çok çocuklarda rastlanabilir. Belirti ve bulgular tedavinin başlangıcından birkaç gün sonra belirir ve tedavinin kesilmesi ile ortadan kalkar. Antihistaminik ilaçlar ve glukokortikoidlerin belirti ve bulguların iyileşmesini hızlandırabileceği belirtilmektedir. Nadiren bulantı, kusma gibi gastrointestinal semptomlara rastlanabilir. Daha nadiren hiperaktivite, sinirlilik, bilinç bulanıklığı, sersemlik hissi, baş dönmesi gibi merkezi sinri sistemi; genital prurit ve vajinit; trombositopeni ve reversibl nefrit gibi yan etkiler gözlenebilir.

İlaç etkileşimleri:

Laboratuvar testlerinden; SGOT, SGPT veya alkali fosfataz değerlerinde hafif yükselme, geçici lenfositoz, lökopeni, hemolitik anemi ile reversibl nötropeniye rastlanabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Kefsid ağız yolundan uygulanır. Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde çocuklarda önerilen mutad doz; üç eşit doza bölünmek üzere 20 mg/kg/gün'dür. Daha ciddi enfeksiyonlarda (örneğin otitis media) 40 mg/kg/gün (maksimum 1 g/gün) dozunda uygulanması önerilir.
Kefsid Süspansiyon
20 mg/kg/gün
Vücut Ağırlığı 125 mg/5 ml 250 mg/5 mL
9 kg 1/2 ölçek (günde 3 kez)
18 kg 1 ölçek (günde 3 kez) 1/2 ölçek (günde 3 kez)
40 mg/kg/gün
9 kg 1 ölçek (günde 3 kez) 1/2 ölçek (günde 3 kez)
18 kg 1 ölçek (günde 3 kez)
Otitis media ve farenjit tedavisinde günlük toplam doz, 12 saat arayla uygulanlmak üzere iki eşit doza bölünebilir. Böbrek yetersizliği durumlarında Kefsid dikkatle uygulanabilir ve genellikle doz azaltılması gerekmez.
Kefsid Süspansiyon
20 mg/kg/gün (Farenjit)
Vücut Ağırlığı 125 mg/5 mL 250 mg/5 mL
9 kg 1/2 ölçek (günde 2 kez)
18 kg 1 iölçek (günde 2 kez) 1/2 ölçek (günde 2 kez)
40 mg/kg/gün (Otitis media)
9 kg 1 ölçek (günde 2 kez7 1/2 ölçek (günde 2 kez)
18 kg 1 ölçek (günde 2 kez)
Beta-hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonlarda, önerilen tedavi dozları en az 10 gün süreyle uygulanmalıdır.
Hazırlanması
Şişedeki kuru toza, yarısına kadar kaynatılmış ve soğutulmuş su ilave edip çalkalayınız. 5 dakika dinlendiriniz. Daha sonra çizgi hizasına kadar su ilave edip kuvvetle çalkalayınız.
Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında muhafaza edilir ve 14 gün süreyle kullanılabilir.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Aşırı dozda sefaklor uygulannması durumlarında görülebilecek belirtiler; bulantı, kusma, epigastrik rahatsızlık ve ishaldir. Epigastrik rahatsızlık ve ishalin şiddeti alınan doza bağlıdır. Önerilen mutad dozun beş katı dozda alınmadıkça mide yıkanması gerekmeyebilir. Aşırı doz durumlarının tedavisi için hastanın hayati fonksiyonları yakından gözlenmeli ve gerekirse uygun önlemler alınmalıdır. Aktif karbon uygulanması ilacın gastrointestinal sistemden emilimini azaltabilir. Bu nedenle midenin boşaltılmasını takiben aktif kömür uygulanması daha yararlı olabilir. Forse diürez, peritoneal diyaliz ve demodiyalizin sefaklor intoksikasyonlarındaki etkinliği gösterilmemiştir.

Üretici Firma:

Fako İlaçları A.Ş.
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Kefsid 500 Mg 12 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Kefsid 500 Mg 12 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Kefsid 500 Mg 12 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefaklor Monohidrat


Barkod Numarası: 8698877150304

İlaç Fiyatı: 14,02 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Fako İlaçları A.Ş. Logosu

Fako İlaçları A.Ş.

Büyükdere Cad. 205, 4. Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 28 20
Email: urunsorumlulari@fako.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.