Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Avonex 6 Miu 4 Flakon

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » İmmünostimülanlar » İmmünostimülan İlaçlar » İnterferonlar » İnterferon Beta1a

Formülü:

Interferon beta 1a(rekombinant), 30 mcg(6 M.IU)

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Avonex (interferon beta-1a), yılda ikiden fazla atakla seyreden relapsing multipl skleroz (MS) tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Avonex interferon beta-1a, insan serum albimüni ya da formülasyonun diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılık (allerji) gösteren hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Genel:
Epileptik nöbet hikayesi olan hastalara Avonex uygulanması konusunda dikkatli olunmalıdır. Hikayelerinde nöbet bulunmayan ancak, Avonex tedavisi sırasında nöbet geçiren hastalarda bir etyolojik baz oluşturulduktan ve uygun bir antikonvülsif tedaviye başladıktan sonra Avonex tedavisine tekrar başlanabilir. Epilepsi hastalarında kullanılan tedaviler üzerine Avonex'in etkisi bilinmemektedir. Anjina, konjestif kalp yetmezliği veya aritmi gibi kardiyak şikayetleri olan hastaların klinik kondisyonları, tedavisine başlarken dikkatlice takip edilmelidir. Avonex tedavisi sırasında görülen grip benzeri semptomlar hastaların kardiyak semptomlarında strese neden olabilir.

Avonex 'in her bir flakonu yalnızca bir doz içindir. İnjeksiyon sonrasında artan ürün atılmalıdır.
Hastalar için Bilgi:
Avonex tedavisi sırasında en sık rastlanan advers etki grip benzeri semptomlar tadavinin başlangıcında daha belirgindir ve tadviye devam ettikçe hafifler. Hastaların depresyon ya da intihar düşüncelerini hemen rapor etmeleri gerekmektedir. Hastalar interferon beta'nın düşük yapıcı potansiyeline karşı uyarılmalıdır. (bakınız gebelik- teratojenite. Doktor hastasının Avonex tedavisini kendisinin uygulayabileceğine karar verdiğinde hastasına Avonex uygulaması (enjeksiyonun hazırlanması ve uygulanması) konusunda bilgi verilmelidir. İlk enjeksiyon ilk sağlık profesyoneli denetiminde uygulanmalıdır. Hasta enjeksiyonun hazırlanma tekniklerini öğrenmelidir.
Avonex tedavisi sırasında Multipl Skleroz hastalarının rutin takibi için gereken labaratuvar testlerinin yanında, tam kan ve lökosit formülü, trombosit sayımı ve kan kimyası (karaciğer fonksiyon testleri de dahil) değerlendirilmleidir. Ancak interferonların doza bağlı loboratuvar anormalliklerine yol açtığı da bilinmektedir. Myelosupresyonu olan hastaların kan tetkikleri daha ciddi olarak akip edilmelidir.
Hamilelik ve Laktasyonda Kullanım, Teratojenik Etkiler:

- Gebelik katagori C: Avonex'in reprodüktif toksisitesi ne hayvanlarda ne de insanlarda araştırılmıştır. Gebe maymunlarda Avonex önerilen insan dozunun 100 katı dozda (vücut yüzeyine göre) uygulanmış ve teratojenik veya fetal gelişim üzerine etkisi olan herhangi bir advers etki görülmemiştir. Avonex tedavisi sırasında hamile kalındığında hasta uyarılmalı ve tedavinin bırakılması önerilmelidir.

- Emziren Anneler: İnterferon beta 1a'nın anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Bu nedenle emzirmeye son verilmeli veya Avonex tedavisine son verilmelidir.

- Taşıt ve Makine kullanımına etkisi: Avonex'in santral sinir sistemi üzerine bildirilen az sıklıktaki bazı istenmeyen yan etkileri, duyarlı hastalarda makine ve araç kullanma yeteneği etkileyebilir.

-Pediyatrik Kullanım: 18 yaşın altında kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

En sık rastlanan yan etki grip benzeri semptomla, adele ağrısı, ateş titreme ve astenidir. Bu beş advers etkinin insandısı tedavi devam ettikçe azalmıştır. İnterferonlar ile tedavi sırasında depresyon ve intihar rapor edildiği için, depresyonlu hastalarda Avonex dikkatlice kullanılmalıdır. Tabloda gösterilen advers etkiler ve laboratuvar anormallikleri Avonex ile tedavi edilen 158 hastada % 2 veya daha fazla insidansı olandır.

İlaç etkileşimleri:

Avonex ile ilaç etkileşim çalışması yürütülmemiştir. Bütün interferonlar için geçerli olduğu Avonex ile kombine myelosupresif ajanların kullanıldığında hastaların monitarizasyonuna dikkat edilmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Avonex'i doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Avonex'in genel kullanım dozu, haftada bir kez enjekte edilmek üzere 30 µg'dır. (6 milyon I.U.) (Flakondaki çözülmüş solüsyonun 1 ml'sine karşılık gelir.) Plasebo kontrollü çalışmada, palasebo kontrollü çalışmada, Mültipl Skleroz hastalarına Avınex iki yıl boyunca uygulanmıştır. Eğer mümkünse ürün her haftanın aynı günü ve aynı zamanda kullanılmalıdır. Avonex, intramüsküler enjekte edilmiş olmalıdır.Enjeksiyon bölgesi, her hafta değiştirilmelidir. -Çözme ve Enjeksiyon için Uyarılar:
Avonex, doktor denetimi altında kullanılmadır. Eğer doktorunuz ugun olduğunu saptamış ve intramüsküler enjeksiyon tekniği ile ilgili bilgileri size vermişse, hastalar kendi başlarınada enjeksiyon yapabilirler. Avonex enjeksiyonu yapan hastalar, aşağıdaki uyarıları dikkate almalıdır. Hazırlık: Her bir tek dozluk ambalaj, Avonex flakonu, doldurulmuş olarak bulunan solvent şırıngası, çözme için iğne (yeşil) ve imjeksiyon için iğne (mavi) içerir. Ayrıca alkollü bez ve flasterlerin enjeksiyon için hazır tutulması gereklidir. Ellernizi yıkadıktan sonra, kullanacağınız gereçleri temiz bir alana koyunuz. Destek için Avonex iç kutusu üzerinedeki deliklei kullanarak, tek dozluk ambalajın ağzını dikkatlice açınız. İçindekileri yayınız. Salovent ile çözme: Önceden doldurulmuş olan salovent şırıngasının üstnden kapağını çekere, çıkartınız. Bağlantı yerine dokunmamaya dikkat ediniz ve şırınga tulumbasını itmeyiniz Şırınganın bağlantısı sağlamak için sulandırma için kullanılan iğneyi şırıga üzerine takınız.. Koruycu kapağı şırıngaya geçiriniz. Avonex flakonun kapağını açınız. Avonex flakonunun üzerini alkollü bezle siliniz. Şırınganın plastik kapğnı çıkartınız. İğnesini bükmeyiniz. bir sonraki kullanım için kapağı muhafaza ediniz. Avonex flakonun üzerindeki kauçuk kapak üzerinden iğneyi itiniz. İğneyi flakon kenarına doğru yöneltiniz ve şırınga içindeki saloventin tümünü yavaşça enjekte ediniz. Flakonla birlikte şırınga ve iğnesini birlikte tutarak, flakon içindeki tozun tamamı çözününceye kadar şişe içindeki bileşeni yavaşça elleriniz arasında döndürünüz. Köpük oluşmaması için, şişeyi kuvvetlice çalkalamaktan sakınınız. Eğer, şişe içersinde partiküller görülürse ya da solüsyon bulanık ev/veya rengi bozuksa, doktorunuza ve eczacınıza haber veriniz. Çözülmüş sıvıyı şırıgaya çekmeden önce, hava kabarcıklarının oluşmaması için şırınga tulumbasını tam olark itiniz. Sonra, çalışma alanı üzerinde hafif bir eğimle flakonu tutunuz. Şırınganın bir yanındaki 1 ml işaretli yere kadar yavaşça sıvıyı çekiniz. Solüsyon yüzeyinin aşğısından sıvı çekmek için, ğnenin tamamının şişe içinde tutulmasına önem veriniz. şırıngayı yavaşça flakondan çekiniz. yeşil iğneyi bir tarafa doğru çevirerek ve çekerek şırıngadan ayırınız ve koruycu kapağı yerleştiriniz. Şırınganın ucuna dokunmayınız. İkinci iğne (mavi) Avonex enjeksiyonu için kullanılır. Bu intramüsküler enjeksiyon için standart bir iğnedir. Önceki gibi aynı işlemle, kapağnı çıkartarak mevi enjeksiyon iğnesini şırıngya yerşeştiriniz. İğne kapağını muhavaza ediniz. Hava kabarcıklarını uzaklaştırmak için, şırıngayı yukarı doğru tutarak şırınganın yanlarına parmağınızla hafif hafif vurunuz. Hava kabarcıklarının tam olarak uzaklaştırırlması için şırınga tulumbasını iterek çok az bir sıvıyı yukarı doğru püskürtünüz. Şırınga iğnesinin kapğını yerleştiriniz ve enjeksiyon bölgesi hazırlenırken bir kenarda tutunuz. Enjeksiyon: Seçilmiş olan enjeksiyon bölgesini, alkollü bez ile enjeksiyon öncesinde siliniz. İğne kapağını çıkatrtınız. ve iğneyi, deriden kas içine doğru itiniz. Yavaşça sıvıyı enjekte edip iğneyi çekiniz. eğer, gerekiyorsa enjeksiyon bölgesi üzerine yapışkan flaster uygulayınız.

Üretici Firma:

Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Telefon: (312) 441 43 15
Email: info@gen-ilac.com

Avonex 6 Miu 4 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.3.2011)

Avonex 6 Miu 4 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Interferon Beta 1a


Barkod Numarası: 8699783790066

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti. Logosu

Gen İlaç Ve Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Refik Belendir Sok. No : 57/4 Y.Ayrancı - ANKARA
Telefon: (312) 441 43 15
Email: info@gen-ilac.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.