Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Clin 600 Mg 1 Ampul

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Makrolidler, Linkozamidler ve de Streptograminler » Linkozamidler » Klindamisin

Formülü:

Klindamisin hidroklorid Ampul 600
Klindamisin fosfat Kapsül 16
Klindamisin hidroklorid Kapsül 16
Klindamisin hidroklorid Ampul 300
600mg Klindamisin fosfat Ampul 600
300mg Klindamisin fosfat Ampul 300

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Bacterosies fragilis başta olmak üzedre duyarlı anaerob bakterilşarin neden olduğu ağır enfeksiynlarda, ayrıca duyarlı stafilokok türlerine bağlı enfeksiyonlarda bilhassa penisiline aşırı duyarlı kişilerde ve penisilin kullanılmasının uygun olmadığı hallerde kullanılır.
Anaerob baklterilerin neden olduğu ampiyem,anaerobik pnömoni ve akciğer absesi gibi ağır solunum yolları enfeksiyonları; ağır deri ve yumuşak doku enfeksiyonları; septisemi ; peritonit ve karın içi absesi gibi intrabdominal anfeksiyonlar; endometrit, gonokokların neden olmadığı tuba-ovariyal abseler, pevlik selülit ve ameliyat sonrası vajinal enfeksiyonlar gibi kadınlarda görülen pelvis ve genital sistem enfeksiyonları.
Streptokokların ve stafilokokların neden olduğu ağır solunum yolları enfeksiyonları ile ağırderi ve yumuşak doku enfeksiyonları,septisemi ve stafilokokların neden olduğu osteomiyelit.

Kontrendikasyonları:

Geçmişinde klindamisin veya linkomisine aşırı duyarlılığı bilinen kişilerde kontredikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Preparatın solüsyon formu akne lezyonlarının tedavisinde topik olarak kullanılır. Klindamisin ya da linkomisine duyarlı kişilerde, gebelerde, laktasyonda ve menenjitte kullanılmaz. Eritromisinle etkisini antagonize eder. Nöromüsküler blokaj yapan preparatların etkisini artırır. Kleosin fosfat: ampisilin, difenil hidantoin, barbitürat, aminofilin, kalsiyum glukonat ve magnezyum stearatla geçimsizdir.Klindamisin çok seyrekte olsa ağır kolite neden olabilir.Bundan dolayı,daha az toksik antibyotiklerin yetersiz kaldığı ciddi enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır. Hamilelikte güvenle kullanımı henüz saptanmamışitır.Klindamisin anne sütüne geçtiği ve burada 0.7 ila 3.8 mcg/ml düzeylerinde bulunduğu saptanmıştır. Ciddi aşırı duyarlık reaksiyonları epinefrin ile derhal acil tedaviyi gerektirir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal: Karın ağrsı, özofajit, mide bulantısı kusma, diyare.
Karaciğer : Klindamisin tedavisi esnasında sarılık ve karaciğer fonksiyon testlerinde bozulma olabilir.
Hematopoetik : Geçici nötropeni (lökopeni) ve eozinofili ile agranülositoz ve trombositopeni.

İlaç etkileşimleri:

HRT başlandığında hormonal kontrasepsiyon kesilmeli ve eğer gerekiyorsa hastanın hormonal olmayan kontraseptif önlemler alması önerilmelidir.
Karaciğer enzimleri ile etkileşen ilaçlarla (birçok antikonvülzan ve antibiyotikler) uzun süreli tedavi seks hormonlarının klirensini artırabilir ve klinik etkinliğini azaltabilir. Bu tür karaciğer enzimi ile etkileşme özelliği hidantoinler, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisinde gösterilmiştir ve okskarbazepin, topiramat, felbamat ve griseofulvin için de kuşkular vardır. Maksimal enzim indüksiyonu genellikle 2-3 haftadan önce görülmez ancak tedavi kesildikten sonra en az 4 hafta sürebilir.
Nadir olguda, eş zamanlı olarak belli antibiyotiklerin (örn. penisilinler ve tetrasiklin) kullanılması durumunda estradiol düzeylerinde düşme gözlenmiştir.
Konjugasyona uğrayan maddeler (örneğin parasetamol) emilim sırasında konjugasyon sisteminin kompetetif inhibisyonu ile estradiolun biyoyararlılığının artmasına yol açabilirler.
Belli olgularda glukoz toleransı üzerindeki etkinin sonucu olarak oral antidiabetiklere ve insuline gereksinim değişebilir.
• Alkolle etkileşim
HRT kullanımı sırasında akut alkol alınması dolaşan estradiol düzeylerinde yükselmelere yolaçabilir.
• Laboratuvar Testleri
Seks steroidlerinin kullanılması, karaciğer, tiroid, adrenal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi taşıyıcı proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuar testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Clin Ampul için: Yetişkjinler: Ağır enfeksiyonlarda intramüsküler veya intravenöz yoldan günde 2,3 ya da 4 eşit doza bölünerek 600-1200 mg
Çok ağır enfeksiyonlarda intramüskülerveya inravenöz yoldan günde 2,3 ya da 4 eşit doza bölünerek 1200-2700 mg. Aerobve anaeroblara bağlı hayatı tehdit eden durumlarda yetişkinlere inravenöz yoldan günde en fazla 4800 mg'a kadar verilebilir.Bir defada 600 mg'ın üzerindeki dozların inramüsküler olarak tatbik edilmesi tavsiye edeilir.
Çocuklar: 2 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır. Ağır enfeksiyonlarda intramüsküler veya intravenöz yoldan 3-4 eşit doza bölünerek günde 25-40 mg/kg. Çocuklara verilen dozlar vücut ağırlığı yerine vücut yüzeyinin metre karesine göre de hesaplanabilir. hastanın durumu izin vermediği takdirde ağız yoluyla klindamisin ile (Pediatrik granül yada apsül)
tedaviye devam edilebilir.

Clin Kapsül için: Yetişkinler 6 saatte bir 150-300 mg. Çok şidetli enfeksiyonlarda 6saatte bir 300-450mg.
Çocuklar: 1 yaşından büyük çocuklar da şiddetli enfeksiyonlarda 8-16 mg/kg 'lik günlük doz 6 ya da 8 saatte bir olmak üzere, eşit şekilde bülünmüş dozlar halinde verilir.Çok şiddetli enfeksiyonlarda günlük doz 16-20 mg/kg olup 6 ya da 8saattebir bölünmüş dozlar halinde verilir.kapsüler özafagus tahrişi olasıliğını azaltmak için bir bardak su ile alınmalıdır.Beta-hemotilik streptokok enfeksiyonlarında tedavi 10 gün devam etmelidir.

Clin 600 Mg 1 Ampul Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Clin 600 Mg 1 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Klindamisin


Barkod Numarası: 8699508750405

İlaç Fiyatı: 5,32 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. Logosu

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.