Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Kolsin 0,5 Mg 60 Draje

Kas İskelet Sistemi » Gut Hastalığı İlaçları » Gut İlaçları » Ürik Asit Metabolizmasına Etkisi Olmayan İlaçlar » Kolşisin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Akut ve kronik gut (damala) hastalığı, Ailevi Akdeniz Ateşi tedavisi ve Behçet sendroımuna yardımcı olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Kolsişine aşırı duyarlığı olan hastalarda ve ciddi gastrointestinal, renal, hepatik veya kardiyak rahatsızliğı ollanlarda; kan diskrarizleri olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Karaciğer fonksiyonları bozuk olanlarda kolşisin toksisitesi daha yükseklir. İnsanlarda spermatogenezi olumsuz yönde etkilediği saptanmıştır. Yaşlılarda
ve güçsüz hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Özellikle maksimum dozlarda mide bulantısı, kusma, diyare, abdominal ağrı meydana gelebilir. Bunlar özellikle peptik ülser veya spastik kolon mevcudiyetinde tehlikelidir. Standart tedavi alan ve renal fonksiyon yetmezliği nedeniyle kolşisin plazma seviyeleri yüksek olan hastalarda karşılaşılan güçsüzlük halinin nedeni daha çok kolşisin miyonöropatisi genellikle farkedilmeyip polimiyoz veya üremik nöropati olarak yanlış teşhis konulmaktadır. Genellikle proksimal güçsüzlük ve yüksek serum kreatin kinaz seviyeleri görülür, fakat ilacın kesilmesinde 3-4 hafta sonra normale döner. Kolşisin, vitamin B12'nin reversibl yetersiz emilimine sebep olur. Uzun süre tedavi gören hastalarda kan sayımları yapılmalıdır.
Kolşisin, hamile kadınlarda fetal zarara neden olabileceğinden ancak çok gerekli olduğu takdirde ve potansiyel yararları, fetüsa olan potansiyel zararlarından daha ağır basıyorsa kullanılmalıdır.Kolşisin anne sütüyle atılıp atılmadğı bilinmediği için emziren annelere verilirken dikkatli olunmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kolşisinin kullanılmasına bağlı olarak görülen yan etkiler gastrointestinal kanalla ve antimiyotik etkisiyle ilgilidir. Uzun süre kullanımına bağlı olarak kamik ilği depresyonu ve aplastikj anemi; agranülasitoz veya trombositopeni kaydedilmiştir. Periferal nevrit; purpura; miyopati; saç dökülmesi; reversibl azoospetrm; dermatozlar; aşırı duyarlık reaksiyonları; kusma, diyare, abdominal ağrı, mide bulantısı. Labaratuar testlerinde, alkalinfosfataz ve AST değerlerinde artış kaydedilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Alkol ve kolşisin birarada kullanımı, özellikle alkoliklerde gastrointestinal toksisite riskini artırır; ayrıca alkol kandaki ürik asit konsantrasyonlarını artırır ve profilaktik gut tedavisinin etkinliğini azaltabilir.
Antienflamatuvar analjezikler, nonsteroidal antienflematuvar ilaçlar lökoponi, trombositopeni veya kemik ilği depresyonu riskini arttırabilir.
Antineoplastik, sitolitik ilaçlar veya bunetanid diazoksit, tiazit grubu diüretikler, etakrinik asit furosemid, mekamilamin pirazinamid veya triamteren serum ürik asit konsantrasyonlarını artırabilir ve profilaktik gut tedavisinin etkinliğini azaltabilir.
Kolişisin, ilaçların neden olduğu kan diskarizlerinin kemik iliği depresanlarının ve radyasyon tedavisinin neden oplduğu kemik ilğini deprese edici etkilerini arttırabilir.Birlikte kullanımı, diğer toksik hematolojik etki riskini de arrtırabilir. Kolşisin trombosit değerlerinde azalmaya neden olabilir. İdrarda eritosit (RBC) veya hemoglobin testlerinde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Akut gut artritte: Akut krizin ilk belirtisinden itibaren Kolsin draje kullanılmaya başlanır. Başlangıç dozu 1-1.2 mg olup, ağrı geçene kadar veya mide bulantısı kusma veya diyare meydana gelene kadar her 1-2 saatte bir 0.5 -1.2 mg kullanılır (diyareyi kontrol altına almak için opiatlara ihtiyaç olabilir).
Gut artrit krizlerinde ACTH kullanılıyorsa, kolşisin en az 1mg/gün verilir ve ACTH kesildikten sonra birkaç gün daha devam edilir.
Krizler arsındaki profilakside: Krizlerin sıklığını ve şiddetini azaltmak için sürekli olarak uygulanır.
Yıllık kriz sayısı 1 defadan azsa mutad doz haftada 3-4 gün süresince 0.5-0.6 mg/gün, yılda bir defadan fazlaysa 0.5-0.6 mg/gün'dür. Ciddi vak'alarda 1-1.8 mg/gün uygulanır.
Ameliyat geçiren hastalarda profillaktik amaçla amelliyattan 3 gün önce ve 3 gün sonra günde 3 kez 0.5-0.6 mg uygulanır.

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Kolsin 0,5 Mg 60 Draje Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Kolsin 0,5 Mg 60 Draje

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Kolsisin


Barkod Numarası: 8699508120253

İlaç Fiyatı: 7,41 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. Logosu

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.