Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Streptomycine-ie 1 Gr 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Aminoglikozidler » Aminoglikozid Antibakteriyeller » Streptomisin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Streptomisin, diğer antimikobakteriyel ilaçlarla birlikte başlıca tüberküloz tedavisinde kullanılan bir aminoglikozit antibiyotik olup, primer antitüberküloz ilaç olarak sınıflandırılır.
Kristalize STREPTOMYCINE SULFATE 1 g aşağıdaki durumlarda endikedir:
Mycobacterium tuberculosis : Streptomisin, enfeksiyona neden olan duyarlı olan mikroorganizmaların neden olduğu tüberkülozun tüm formlarında etkilidir. Sadece diğer antitüberküloz ilaçlarla birlikte kombine halde kullanılmalıdır. En sık olarak PAS ve isoniasidle birlikte kombine halde kullanılır.
Tüberküloz dışındaki enfeksiyonlar : Streptomisin, potansiyel açıdan daha az zararlı terapötik ilaçların etkisiz olduğu veya kontrendike olduğu aşağıda belirtilen duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ağır enfeksiyonlarda kullanılmalıdır;
Pasteurella pestis, Pasteurella tularensis, Donovanosis, Brucella, H.ducreyi, H.influenzae, E.coli, Proteus, A.aerogenes, K.pneumoniae ve Streptococcus faecalis'in neden olduğu üriner sistem enfeksiyonlarında endikedir.

Kontrendikasyonları:

Streptomisine aşırı duyarlığı olanlarda veya toksik reaksiyon gösterenlerde kontrandikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Böbrek fonksiyon bozukluğu ve prerenal azotemisi olan hastalarda ciddi nörotoksik reaksiyon riski büyük ölçüde artar. Bunlar, işitme ve optik sinir bozuklukları, periferal nevrit, araknoidit ve ensefalopatidir. Böbrek fonksiyonları dikkatle incelenmeli ve böbrekharabiyeti ve azot retansiyonu olan hastalara düşük dozlar verilmelidir. Böbrek harabiyeti olanlarda doruk plazma konsantrasyonu 20-25 mcg/ml'yi geçmemelidir. Kas gevşeticilerle birlikte kullanıldığında solunum durmasına yol açabilir.
Ototoksisite : Streptomisin, sıklıkla işitme sinirinin vestibüler dalını etkileyerek bulantı, kusma ve baş dönmesine yol açabilir. İleri yaşlarda ve böbrek yetmezliğinde ototoksisite riski artar. İlacın kesilmesiyle bu semptomlar kaybolur. Uzun süreli tedavide işitme kaybı katdedilmişse de genellikle geçicidir.
Uzun süreli tedavilerde odiogram, vestibüler ve böbrek testleri yapılmalıdır. Kulak çınlaması, kulakta uğultu veya kulaklarda dolgunluk hissi görüldüğü taktirde streptomisin tedavisi kesilmelidir.
Ciltte duyarlık reaksiyonlarından kaçınmak için, enjeksiyonluk streptomisin hazırlayan veya temas eden kişiler dikkatli olmalıdırlar.
Diğerintramüsküler preparatlarda olduğu gibi, Kristalize STRETOMYCINE Sulfdate 1 g, büyük kaslar içine ve derine yapılmalıdır. Erişkinlerde üst dış gluteal bölgeye veya uyluk orta lateral kaslarına, çocuklarda ise uyluk orta lateral kaslarına yapılmsı önerilr. Enjeksiyon yeri her seferinde değiştirilmeli ve 500 mg/ml'den yüksek konsantrasyondaki çözeltiler enjekte edilmemelidir.
Zührevi hastalıkların tedavisinde siflis varlığından şüpheleniyorsa, tedaviden önce uygun laboratuvar testleri yapılmalı ve en az 4 ay ara ile serolojik testler tekrarlanmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Streptomisin kullanımına bağlı olarak görülen ototoksik etkiler, işitme fonksiyonundan ziyade vestibülle ilgildir. En sık görülen ototoksik reaksiyonlar; bulantı, kusma ve baş dönmesi, yüzde uyuşma, daha az olarak da sağırlıktır. Ayrıca genel olarak döküntüker,ateş basması, ürtiker, anjiyonörotik ödem ve eozinofili ve daha seyrek olarak da eksfolyatif dermatit, anafilaksi, azotemi, lökopeni, trombositopeni, pansitopeni, hemolitik anemi, adele zayıflığı ve görme bulanıklığı görülebilir.
Özellikle yaşlı veya böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda 4 hafta içerisinde bu belirtilerin gözlenmesi beklenir.
Vestibüler semptomlar genellikle erken dönemde ortaya çıkar ve erken saptanıp ilaç uygulamasının kesilmesi halinde 2-3 ay içerisinde kaybolur. Yan etkiler ortaya çıktıktan sonra tedavinin kesilip kesilmemesine karar verilmelidir.

İlaç etkileşimleri:

Akut miyokard enfarktüsünün tedavisinde Streptase ile asetilsalisilik asit arasında faydalı bir etkileşme olduğub gösterilmiştir.Antikoagülanların veya dekstranların birlikte veya daha önce uygulanması kanama tehlikesini arttırabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Sadece intramüsküler olarak, enjeksiyonluk su içerisinde veya % 0.9 sodyum klorür çözeltisi içinde verilir.
Tüberkülozda : Erişkinlerde, kombine tedavi halinde : 1 g/gün Streptomisin, günde 3 defa 5 g PAS ve 200-300 mg/gün INH ile birlikte verilir. Yaşlılarda, böbrek fonksiyonlarına, sekizinci sinir fonksiyonuna ve yaşa göre daha düşük doz verilmelidir. Gerektiği taktirde Streptomisin dozu haftada 2-3 kez 1 g'a indirilmeli veya kesilmelidir. Tüberküloz tedavisi en az 1 yıl sürdürülmeli, toksik belirti görülmesi halinde tedaviye son verilmelidir.
Tularemi :
7-10 gün süre ile günde 1-2 g bölünmüş dozlar halinde verilmeli, tedavi hastanın ateşi düştükten sonra 5-7 gün daha sürdürülmelidir.
Bakteriyel endokardit : Penisiline duyarlı alfa ve nonhemolitik streptokokkal endokarditte, penisilinle birlikte 2 haftalık süreyle birlikte verilir. Streptomisin dozu ilk hafta günde iki kez 1 g ve 2. hafta günde iki kez 0.5 g'dır. 60 yaşın üzerindeki hastalarda, 2 hafta süresince günde iki kez 0.5 g Streptomisin verilmelidir.
Erişkinlerde :
Ağır enfeksiyonlarda : Günde 2-4 g, her 6-12 saate bir bölünmüş dozlar halinde.
Mikroorganizmaların çok duyarlı olduğu daha hafif enfeksiyonlarda : Günde 1-2 g.
Çocuklarda : Günde 20-40 mg/kg her 6-12 saatte bir bölünmüş dozlar halinde. çocuklarda doz aşımı olmamasına dikkat edilmelidir.

Streptomycine-ie 1 Gr 1 Flakon Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Streptomycine-ie 1 Gr 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Streptomisin Sulfat


Barkod Numarası: 8699508270125

İlaç Fiyatı: 2,22 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. Logosu

İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2017 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.