Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Duobak Im 1 Gr 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Ampisilin ve Sulbaktam

Formülü:

Duobak 0.5 g I.M/I.V'nin bir flakonunda 500 mg ampisilin + 250 mg sulbaktam vardır. Solüsyon haline getirilmeye hazır kuru, steril ve apirojen toz halindedir. Ayrıca eritici olarak 2.0 ml steril enjeksiyonluk su bir ampul içinde birlikte sunulmuştur.

Duobak 1.0 g I.M/I.V'nin bir flakonunda 1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam vardır. Solüsyon haline getirilmeye hazır kuru, steril ve apirojen toz halindedir. Ayrıca eritici olarak 3.5 ml steril enjeksiyonluk su bir ampul içinde birlikte sunulmuştur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duobak, bileşimindeki antibiyotiklere karşı duyarlı olan bakterilerin neden olduğu enfeksiyonlarda endikedir.

-Üst solunum yolu enfeksiyonları : Tonsillit, larenjit, farenjit, sinüzit, otitis media.

-Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, bronşiyolit, bakteriyal pnömoni ve plörezi

- Üriner sistem enfeksiyonları: İdrar yolları enfeksiyonları, piyelonefrit, sistit, gonore.

- Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları.

- Postoperatif enfeksiyonlar.

Kontrendikasyonları:

Penisiline karşı orta ve ileri derecede alerjisi bulunanlarda kullanılmamalıdır.

Herpes grubu virütik enfeksiyonlarda özellikle mononükleaz enfeksiyonlarda, lenfoid lösemilerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Alerjik semptomları olan (atopik ekzema, saman nezlesi, ürtiker, astma gibi) hastalarda dikkatle ve sürekli kontrol altında uygulanmalıdır. Orta ve ileri derecede böbrek fonksiyonu bozuklukları olan hastalarda, idrar yoluyla atılımın uzamasına bağlı olarak vücutta birikmeler olabileceğinden, sürekli kontrol altında kullanılmalıdır.

Ülseratif kolit ve regional enterit vakalarında sürekli hekim kontrolü altında tatbik edilmelidir.

Penisilin'e karşı hassasiyete bağlı olarak ortaya çıkabilecek anafilaktik reaksiyonlarda parenteral adrenalin, oksijen inhalasyonu ve bazı hallerde I.V. steroidler uygulanması ve solunum yollarının açık tutulması gerekir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda uygulama, glomerüler filtrasyon oranına (GFR) göre ayarlanmalıdır. Bütün diğer potansiyel ilaçlarda olduğu gibi, uzun süreli uygulamalarda böbrek, karaciğer ve hemopoetik sistem fonksiyonları periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Hamilelik ve emzirme döneminde kullanılması : Teratojenik veya fertilite üzerine zararlı etkisi olduğuna dair herhangi bir bulgu yada gözlem olmamasına rağmen, hamilelik veya emzirme döneminde kullanım emniyeti henüz tespit edilmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Penisiline hassas kişilerde ciltte döküntüler, eritem, ürtiker ve Quincke ödemi görülebilir. Bu belirtiler çok defa antihistaminikler ile giderilebilir; nadiren sistemik kortikosteroid uygulanması gerekebilir. Yaygın ve inatçı ürtiker penisiline karşı aşırı hassasiyetin belirtisidir; böyle hallerde ilacın uygulanmasına son verilmelidir.

Dispepsi, bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler, nadir olsa da görülebilirler. Genelde bu şikayetler geçicidir ve bir süre sonra kaybolurlar.

İlaç etkileşimleri:

Ampisilin, Allopurinol ile birlikte kullanılmamalıdır; birlikte kullanıldığında ciltte kızarıklık ve döküntüler oluşması, her iki substansın ayrı ayrı kullanılmasına oranla oldukça yüksektir. Probenecid, Duobak'ın bileşimindeki her iki komponentinde böbrekler yoluyla atılımını azaltır; buna bağlı olarak gerek ampisilinin gerekse sulbaktamın serum seviyelerinde anormal yükselmeler görülür.

Kullanım şekli ve dozu:

Duobak'ın enjektabl şekilleri intramusküler ve intravenöz olarak kullanmaya uygun iki ayrı eritici solüsyonla hazırlanmıştır.1) İntramusküler kullanımı için hazırlanan Duobak'ların ambalajında sadece "I.M." ibaresi vardır. Bu şeklin eriticisinde lokal anestetik olan lidokain bulunur. Bu nedenle Duobak I.M. şekilleri kesinlikle intravenöz yolla uygulanamaz.

2) Hem intravenöz hem de intramusküler kullanım için hazırlanan Duobak'ların ambalajlarında "I.M./I.V" ibaresi vardır. Bunların eriticileri sadece enjeksiyonluk su ihtiva ederler.

UYARI : DUOBAK'IN ENJEKTABL ŞEKİLLERİNİ UYGULARKEN KUTU VE İÇ AMBALAJLARDAKİ "I.M" VE "IM/IV" İŞARETLERİNE ÇOK DİKKAT EDİLMESİ VE YANLIŞ UYGULAMALARDAN ÖZENLE KAÇINILMASI GEREKİR.

İntravenöz uygulama 3 dakikadan daha uzun bir süre dikkatle ve yavaş yavaş damar içine uygun bir enjektör aracılığı ile yapılır; veya 15-30 dakika içinde damar içine infüzyon yoluyla uygulanır. İntravenöz uygulama için Duobak eriyiği hazırlanırken, enjeksiyona mahsus steril su, Duobak tozunu ihtiva eden flakona aktarılır, sallayarak homojen bir eriyik oluşması sağlanır.

Daha sonra bir süre bekletilerek tam eriyip erimediği ve köpük oluşup oluşmadığı kontrol edilir. İstenen kalitede bir solüsyon elde edildiğinden emin olunduğunda intravenöz uygulama yapılır.

Doktor başka bir tavsiyede bulunmadığı takdirde normal günlük dozlar şöyledir ;

Erişkinlerde (Böbrek fonksiyonları normal olanlarda) : Mutad günlük doz 1.5 g (1.0 g ampisilin + 0.5 g sulbaktam) ile 12.0 g (8.0 g ampisilin + 4.0 g sulbaktam) arasında değişir. Sulbaktamın günlük maksimum dozu 4.0 g'dır.

Hafif Enfeksiyonlarda : Günlük toplam doz 1.5 - 3.0 g Duobak

Orta Şiddetlilerde : Günlük toplam doz 3.0 - 6.0 g Duobak

Ağır Enfeksiyonlarda : Günlük toplam doz 6.0 - 12.0 g Duobak

olarak uygulanır. Kesin doz doktorun görüş ve tavsiyesi ile saptanır.

Günlük toplam doz 3 eşit porsiyona bölünerek, her 8 saatte bir uygulanır. Şiddetli olmayan enfeksiyonlarda günlük total dozun iki eşit miktara bölünerek, 12 saatte bir uygulanması da mümkündür.

Çocuklar ve bebeklerde : Günlük toplam doz çocuğun vücut ağırlığının beher kilosu için 150 mg Duobak (100 mg/kg ampisilin + 50 mg/kg sulbaktam) olarak hesaplanır.

Çocuklarda da günlük toplam doz miktarı 3 eşit porsiyona bölünerek, her 8 saatte bir uygulanır.

Duobak uygulamasına ateş düştükten sonra en az 48 saat süreyle devam edilmelidir. Normal bir tedavi kürü 5-14 gün arasında değişir. Hekim uygun ve gerekli gördüğünde bu süreyi uzatabilir ve/veya tedaviye ayrıca ilave ampisilin ekleyebilir.

Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda (kreatinin klirensi <30 ml/dak.) Duobak uygulaması ve dozajı glomerüler filtrasyon oranına (GFR) göre ayarlanmalıdır.

HEKİME DANIŞMADAN KULLANILMAMALIDIR.DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ :

Beta-laktamazın seviyesinin B.O.S' da yükselmesi ile birlikte konvülsiyon gibi nörolojik belirtiler görülebilir. Ampisilin ve sulbaktam hemodiyaliz yoluyla kandan uzaklaştırılabilir.

Üretici Firma:

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.
Telefon: (216) 492 57 08
Email: info@kocakilac.com

Duobak Im 1 Gr 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Duobak Im 1 Gr 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Duobak Im 1 Gr 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ampisilin + Sulbaktam


Barkod Numarası: 8699828270126

İlaç Fiyatı: 4,45 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. Logosu

Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.

Gazi Cd. No: 64-66 Bağlarbaşı, Üsküdar - İSTANBUL
Telefon: (216) 492 57 08
Email: info@kocakilac.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.