Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ampisid Im 500 Mg 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Ampisilin ve Sulbaktam

Formülü:

Her film tablet, 375-750 mg sultamisiline eşdeğer sultamisilin tosilat dihidrat içerir.

Her 5 ml süspansiyon, 250 mg sultamisilin içerir.

Her flakon, 250-500 mg-1g-2 g ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum, 125-250-500 mg-1 g sulbaktama eşdeğer sulbaktam sodyum içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu;
Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,İntra-abdominal enfeksiyonlar,Jinekolojik enfeksiyonlar,Solunum yolu enfeksiyonları,Üriner sistem enfeksiyonları,Bakteriyel septisemi, kemik ve eklem enfeksiyonları ile gonokoksik enfeksiyonlar,Postoperatuar sepsis riskini azaltmak için kürtaj ve sezaryen sonrası profilaksi

Kontrendikasyonları:

Penisilinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir. İM formunda eritici içinde bulunan lidokain, amid tipi maddelere aşırı duyarlılığı olan kişilerde ve kalp bloğu olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve zaman zaman ölümcül olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğü bildirilmiştir. Bu reaksiyonların penisilin aşırı duyarlılığı olan ve/veya çoklu alerjenlere duyarlılığı olan bireylerde görülme olasılığı yüksektir. AMPİSİD ile tedaviye başlamadan önce penisilinlere, sefalosporinlere ya da diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenip gözlenmediği dikkatlice araştırılmalıdır. Alerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda AMPİSİD uygulaması durdurulmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda epinefrin ile derhal acil tedaviye başlanılması gerekir. Gerektiğinde oksijen ve intravenöz steroidler uygulanmalı; entübasyon dahil hava girişleri sağlanmalıdır. Antibakteriyel ajanlar ile tedavi kolondaki normal florayı değiştirir ve Clostridia üremesine yol açabilir. Psödomembranöz kolit tanısı konulduktan sonra terapötik önlemler alınmalıdır. Herhangi bir potent ilaçla olabileceği gibi, uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonlar periodik olarak izlenmelidir. Tedavi sırasında mikotik ya da bakteriyel patojenlerle süperenfeksiyon oluşabileceği unutulmamalıdır. Ampisilin ve sulbaktamın kanserojenik ve mutajenik etkisi yoktur, fertiliteyi de etkilemez. Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. Enfeksiyöz mononükleosis tanısı konan hastalarda ampisilin kullanılmamalıdır; bu olgularda ampisilin ciddi deri döküntülerine neden olmaktadır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Lokal (enjektabl): Uygulanan bölgede ağrı ve İV uygulamada tromboflebit.

Gastrointestinal sistem: Stomatit, dil üzerinde siyahlaşma, gastrit, diyare, enterokolit, psödomembranöz kolit

Hematolojik: Agranülositoz ile hemoglobin, hematokrit, lökosit, lenfosit, trombosit azalması ya da lenfosit, monosit, eozinofil, trombosit yükselmeleri; bu bulgular reversibldir ve tedavinin durdurulması ile normale döner. Laboratuar bulguları ile ilişkili yan etkileri arasında SGOT, SGPT, LDH, alkalin fosfataz, BUN, kreatinin yükselmeleri ve serum albumin ile total protein azalması sayılabilir. İdrarda eritrosit ve hiyalen hücre görülebilir.

Deri ve yumuşak doku: Deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker, eritema multiform ve çok ender olarak eksfoliyatif dermatit, bazı hipersensitivite reaksiyonları.

İlaç etkileşimleri:

Sultamisilinin diyareye sebep olan antibakteriyel ilaçlarla birlikte kullanımı yan etkinin semptomlarını şiddetlendirebilir. Beta-laktam antibiyotiklerin (penisilin ve sefalosporinler) aminoglikozidlerle birlikte kullanımı her ikisinin de etkisini azaltabilir. Birlikte kullanımları gerekiyorsa, en az bir saat arayla ayrı ayrı verilmelidir; aynı intravenöz setten karıştırılarak verilmemelidir. Ampisilinin oral kontraseptifler ve östrojen içeren ilaçlarla birlikte kullanımı bu ilaçların etkilerini azaltabilir. Probenesid, ampisilin ve sulbaktamın renal sekresyonunu yavaşlatır ve her ikisinin de yarılanma süresini uzatır. Kan seviyelerinin uzun süre korunmasının istendiği enfeksiyonların tedavisinde ampisilin/sulbaktam-sultamisilin ve probenesid birlikte kullanılabilir. Ampisilinin allopurinol ile birlikte kullanımı, özellikle hiperürisemik hastalarda deri döküntülerini belirgin olarak artırır. Ancak bunun hiperüriseminin varlığından dolayı ya da allopurinol nedeniyle oluştuğu belirlenememiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Tablet ve Süspansiyon

Erişkinler için önerilen doz 12 saat ara ile 375-750 mg dır. Ağırlığı >30 kg çocuklara erişkin dozu uygulanır. Tedaviye 5-14 gün devam edilmeli, ateş düşüp, enfeksiyon belirtileri kaybolduktan sonra 2 gün daha tedavi sürdürülmelidir. Akut eklem romatizması ve glomerülonefrit komplikasyonlarını önlemek için hemolitik streptokok enfeksiyonlarında tedaviye en az 10 gün devam edilmelidir. Kreatinin kleransı <30 mg / dakika olan olgularda ampisilin ve sulbaktam atılım kriterleri etkilenmekte ancak plazma oranı aynı kalmaktadır; bu durumlarda uygulama daha aralıklı yapılmalıdır. Süspansiyon formu, ağırlığı <30 kg çocuklardaki enfeksiyonların tedavisinde 25-50 mg/kg/gün olarak önerilir; bu doz 2 eşit doza bölünerek uygulanmalıdır.Tablet formu, komplikasyonsuz gonore tedavisinde 2.25 g (3 x 750 mg) sultamisilinin tek oral dozu şeklinde verilebilir.

Enjektabl

Sulandırıldıktan sonra İV veya İM uygulanabilir.

Erişkinler

Günlük doz 1.5 g (1 g ampisilin / 0.5 g sulbaktam) ile 12 g (8 g ampisilin / 4 g sulbaktam) arasında değişir. Günlük maksimum sulbaktam dozu 4 g dır. Enfeksiyonun şiddetine göre günlük doz 6-8 saat ara ile uygulanmalıdır. Hafif enfeksiyonlarda uygulama arası 12 saate çıkabilir. İV uygulama çok yavaş olarak 10-15 dakikada yapılmalıdır. 50-100 ml uygun enfüzyon sıvısı kullanılarak 15-30 dakika arası enfüzyon şeklinde de verilebilir. İM uygulama, preparat sulandırıldıktan sonra derin kas içine yapılmalıdır, şiddetli ağrı şikayetlerinde sulandırıcı olarak % 0.5 lidokain HCl'nin steril enjeksiyonluk solüsyonu kullanılabilir. İM uygulamada solüsyon hazırlandıktan sonra 1 saat içinde kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonları bozuk hastalarda dikkatle kullanılmalı ve doz ayarlaması kreatinin kleransa göre yapılmalıdır.

Kreatinin Klerans(ml/dk)≥30 ise Önerilen doz
(g)1.5 - 3 Uygulama arası (saat)6 - 8
Kreatinin Klerans(ml/dk) 15 - 29 ise Önerilen doz
(g)1.5 - 3 Uygulama arası (saat)12
Kreatinin Klerans(ml/dk) 5 - 14 ise Önerilen doz
(g)1.5 - 3 Uygulama arası (saat) 24

Çocuklar ve bebekler

6-8 saat ara ile uygulanan total 150 mg/kg/gün doz önerilmektedir. Prematüre ve yeni doğanlarda ilk hafta içinde önerilen doz 12 saat ara ile uygulanan 150 mg/kg/gündür.

İV Solüsyonun hazırlanması: AMPİSİD enjektabl uygun çözücü ile sulandırılarak, oluşacak köpüklerin kaybolması beklendikten sonra İV ya da İM uygulanmalıdır. AMPİSİD enjektabl 250 mg için 0.8 ml
AMPİSİD enjektabl 500 mg için 1.6 ml
AMPİSİD enjektabl 1 g için 3.2 ml
AMPİSİD enjektabl 2 g için 6.4 ml çözücü kullanılmalıdır.

Üretici Firma:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 274 81 50
Email: info@mn.com.tr

Ampisid Im 500 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Ampisid Im 500 Mg 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Ampisid Im 500 Mg 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ampisilin + Sulbaktam


Barkod Numarası: 8699541272117

İlaç Fiyatı: 5,17 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. Logosu

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.

Pak İş Merkezi, Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. 5/1 Gayrettepe - İSTANBUL
Telefon: (212) 274 81 50
Email: info@mn.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.