Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ampisina 250 Mg 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Geniş Spektrumlu Penisilinler » Ampisilin

Formülü:

Her kapsül, 250-500 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat içerir.
Her tablet, 1 g ampisiline eşdeğer ampisilin anhidrus içerir.
Her 5 ml süspansiyon, 125-250 mg ampisiline eşdeğer ampisilin trihidrat içerir.
Her flakon, 250-500 mg-1g ampisiline eşdeğer ampisilin sodyum içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu,
Kulak burun boğaz enfeksiyonları,Alt solunum yolu enfeksiyonları,Genitoüriner sistem enfeksiyonları,Gastrointestinal sistem enfeksiyonları,Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,Bakteriyel menenjit,Bakteriyel endokardit,Diğer enfeksiyonlar

Kontrendikasyonları:

Penisilinlere aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi ve zaman zaman ölümcül olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonları görüldüğü bildirilmiştir. Bu reaksiyonların penisilin aşırı duyarlılığı olan ve/veya çoklu alerjenlere duyarlılığı olan bireylerde görülme olasılığı yüksektir. AMPİSİNA ile tedaviye başlamadan önce; penisilinlere, sefalosporinlere ya da diğer alerjenlere karşı daha önce aşırı duyarlılık reaksiyonları gözlenip gözlenmediği dikkatlice araştırılmalıdır. Alerjik bir reaksiyonun oluşması durumunda AMPİSİNA uygulaması durdurulmalı ve uygun tedavi başlatılmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda epinefrin ile derhal acil tedaviye başlanılması gerekir. Gerektiğinde oksijen ve intravenöz steroidler uygulanmalı; entübasyon dahil hava girişleri sağlanmalıdır. Antibakteriyel ajanlar ile tedavi kolondaki normal florayı değiştirir ve Clostridia üremesine yol açabilir. Psödomembranöz kolit tanısı konulduktan sonra terapötik önlemler alınmalıdır. Herhangi bir potent ilaçla olabileceği gibi, uzun süreli tedavilerde renal, hepatik ve hematopoetik fonksiyonlar periyodik olarak izlenmelidir. Tedavi sırasında mikotik ya da bakteriyel patojenlerle süperenfeksiyon oluşabileceği unutulmamalıdır. Hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır. Enfeksiyöz mononükleosis tanısı konan hastalarda ampisilin kullanılmamalıdır; bu olgularda ampisilin ciddi deri döküntülerine neden olmaktadır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Tüm antibiyotiklerde olduğu gibi bulantı, kusma, diyare, deri döküntüleri, kaşıntı, ürtiker görülebilir. Ancak ilacı yarıda bıraktıracak kadar ciddi yan etkileri çok enderdir.

İlaç etkileşimleri:

Beta-laktam antibiyotiklerin (penisilin ve sefalosporinler) aminoglikozidlerle birlikte kullanımı her ikisinin de etkisini azaltabilir. Birlikte kullanımları gerekiyorsa, en az bir saat arayla ayrı ayrı verilmelidir; aynı intravenöz setten karıştırılarak verilmemelidir. Ampisilinin oral kontraseptifler ve östrojen içeren ilaçlarla birlikte kullanımı bu ilaçların etkilerini azaltabilir. Probenesid, ampisilinin renal sekresyonunu yavaşlatır ve her ikisinin de yarılanma süresini uzatır. Kan seviyelerinin uzun süre korunmasının istendiği enfeksiyonların tedavisinde ampisilin ve probenesid birlikte kullanılabilir. Ampisilinin allopurinol ile birlikte kullanımı, özellikle hiperürisemik hastalarda deri döküntülerini belirgin olarak artırır. Ancak bunun hiperüriseminin varlığından dolayı ya da allopurinol nedeniyle oluştuğu belirlenememiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

K.B.B. enfeksiyonları,Alt solunum yolu enfeksiyonları,Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları :Erişkinler 250-500 mg
(6 saatte bir ),Çocuklar 25-50 mg/kg/gün
(6-8 saatte bir )
Gastro intestinal sistem enfeksiyonları,
Genito üriner sistem enfeksiyonları : Erişkinler 500 mg(6 saatte bir ),Çocuklar 50-100 mg/kg/gün
(6-8 saatte bir )
Bakteriyel menenjit: Erişkinler 8-14 g (6 saatte bir ),Çocuklar 150-200 mg/kg/gün(6-8 saatte bir )
Bakteriyel endokardit:Erişkinler 8-16 g
(6 saatte bir ), Çocuklar 150-200 mg/kg/gün
(6 saatte bir )
Gonore : Erişkinler Tek doz 3.5 g

İM ve İV kullanılabilir.
İV veya İV enfüzyon uygulamada 250 ve 500 mg 5ml, 1 g 10 ml ile sulandırılmalıdır.
İzotonik serum fizyolojik solüsyonunda : 8 saat stabildir.
Laktatlı Ringer solüsyonunda : 8 saat stabildir.
% 5 Dekstroz solüsyonunda : 4 saat stabildir.
% 0,9 Serum fizyolojik içinde % 5 Dekstroz solüsyonunda : 4 saat stabildir.

Üretici Firma:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 274 81 50
Email: info@mn.com.tr

Ampisina 250 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Ampisina 250 Mg 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Ampisina 250 Mg 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ampisilin


Barkod Numarası: 8699541270014

İlaç Fiyatı: 3,48 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. Logosu

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.

Pak İş Merkezi, Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. 5/1 Gayrettepe - İSTANBUL
Telefon: (212) 274 81 50
Email: info@mn.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.