Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Oksamen-l 20 Mg 1 Flakon

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Oksikamlar » Tenoksikam

Formülü:

Her liyofilize flakonda etken madde olarak;
Tenoksikam 20 mg

Yardımcı madde olarak;
Mannitol 57.33 mg
Sodyum hidroksit 3.26 mg
Trometamol 3 mg
Sodyum metabisülfit 2 mg
Sodyum E.D.T.A. 0.2 mg içermektedir. Preparat steril apirojendir. Her sulandırıcı ampul 2 ml enjeksiyonluk distile su içermektedir.

Farmakolojik özellikleri:

Oksikam grubundan bir tienotiazin türevi olan tenoksikam non-steroid antienflamatuar bir ajandır. Antienflamatuar, analjezik ve antipiretik etkisi yanında trombosit agregasyonunu da önlemektedir. Tenoksikam, araşidonik asit metabolizmasında siklooksijenaz enzimin i ve dolayısıyla prostagland in oluşumunu inhibe ederek antienflamatuar etkisini gösterir; lipooksijenaz enzimi üzerine tedavi edici düzeyde etkili değildir. Fagositoz ve histamin salınımı dahil çeşitli lökosit fonksiyonlarını önleyerek ve enflamasyon bölgesindeki aktif oksijen radikallerini ortadan kaldırarak antienflamatuar aktiviteye katkıda bulunur.

Tenoksikamın parenteral uygulamalardan sonraki farmakokinetik verilerinin oral uygulamalardan sonra elde edilen verilerden farklı olmadığı saptanmıştır; yalnız parenteral uygulamadan sonraki ilk iki saat içinde daha yüksek plazma konsantrasyonu oluşmuştur. Tenoksikamın tamamen emilmesi, %100 lük biyoyararlılığı, yaklaşık %99 luk kan proteinlerine bağlanma oranı, sinovyal sıvı içine yeterli penetrasyonu, düşük sistemik kleransı ve uzun eliminasyon yarılanma süresi (70 saat) ilacın günde tek doz kullanımını sağlar. Uygulanan dozun 2/3 ü idrarla ve 1/3 ü feçesle atılır.

Endikasyonları:

OKSAMEN-L enjektabl romatoid artrit, osteoartrit, artroz, ankilozan spondilit; tendinit, bursit omuz artriti (omuz-el sendromu), kalça periartriti, burkulma ve incinmeler gibi eklem dışı hastalıklar; epikondilit, siyatik lumbago, akut gut ve travmatik olgular gibi iskelet ve kas sisteminin ağrılı, enflamatuar ve dejeneratif hastalıklarının akut hecmelerinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

OKSAMEN-L enjektabl, tenoksikama karşı aşırı duyarlı hastalar ile mide, duodenum ülseri, gastrointestinal kanama ve kronik gastrit öyküsü veren olgularda kullanılmamalıdır.
OKSAMEN-L enjektabl, ileri derecede böbrek ve karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Tüm non-steroid antienflamatuar ilaçlar için gerekli uyarı ve önlemler OKSAMEN-L enjektabl için de geçerlidir. Aspirin ve diğer non-steroid antienflamatuar ajanların astım, rinit, ürtiker ve anjioödem oluşturduğu hastalara OKSAMEN-L enjektabl verilmemelidir. Antikoagülan ilaç ve oral antidiabetik alan hastalar yakınan izlenmeli eğer izlenme olasılığı yoksa birlikle uygulanmamalıdır.

Yaşlılar, böbrek hastalığı geçirmiş olanlar, diabetik nefropati, ciddi karaciğer yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, hipovolemi, diüretik ve nefrotoksik ilaç kullanımı gibi böbrek yetmezliği riskini artıracak olgularda BUN, serum kreatinin, kilo alma ve periferal ödem oluşma durumları dikkatle izlenmelidir. Tenoksikamın 18 yaşın altındaki hastalar, hamileler ve emziren annelerde kullanma emniyeti kanıtlanmamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Tenoksikam ile yapılan bir yıl gibi uzun süreli klinik çalışmalarda önerilen günlük dozu alan hastaların ilacı iyi tolere ettiği saptanmıştır.

Tenoksikam ile görülebilecek yan etkiler aşağıda düzelenmiştir:
Gastrointestinal sistem (%1l.4): mide yanması, mide ağrısı, bulantı, diyare ve konstilpasyon vb.
Santral sinir sistemi (%2 6): baş ağrısı, baş dönmesi.
Deri ve yumuşak doku (%2.5): döküntü, kaşıntı, eritem ve ürtiker. Fotodermatoz, Stevens-Johnson sendromu, Lyel sendromu gibi deri lezyonları çok enderdir.
Üriner sistem (%1-2): BUN ve serum kreatinin yükselmeleri.
Karaciğer ve safra yolları (%1-2): SGOT, SGPT gama GT ve bilirubin yükselmeleri.

Hematopoetik sistem ile ilgili yan etkiler, hemoglobin azalması ve granülositopeni olup, çok ender görülmektedir.
Tedavi süresince pasikiyatrik (%1.7) ve metabolik (%1) yan etkiler da izlenebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Tenoksikam terapötik dozlarda antasitler, simetidin, oral antikoagülanlar ve oral antikoagülanlar ile fermakokinetik bir etkileşme yapmaz; ancak kumarin gibi antikoagülan ilaçların etkisini artırabilir. Probenesid tenoksikamin eliminasyon hızını artırır. Kard iyotonik ve antihipertansif ilaçlarla bir etkileşme söz konusu olmamakla beraber potasyum tutucu diüretiklerle birlikte kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

OKSAMEN-L enjektabl için önerilen günlük doz 20 mg tek dozdur.
Akut gut artritinde ilk 2 gün, günde 40 mg ve izleyen 5 gün, günde 20 mg lık uygulama önerilmektedir.

Doz Aşımı
Tenoksikamın doz aşımında destekleyici semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Üretici Firma:

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Telefon: (212) 274 81 50
Email: [email protected]

Oksamen-l 20 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Oksamen-l 20 Mg 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Oksamen-l 20 Mg 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Tenoksikam


Barkod Numarası: 8699541792400

İlaç Fiyatı: 35,68 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. Logosu

Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.

Pak İş Merkezi, Prof.Dr. Bülent Tarcan Sok. 5/1 Gayrettepe - İSTANBUL
Telefon: (212) 274 81 50
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.