Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Tenoksan 20 Mg 30 Kapsül

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Oksikamlar » Tenoksikam

Formülü:

Beher kapsül, 20 mg tenoksikam içerir.TENOKSAN kapsüldeki tenoksikam oksikam grubundan bir tienotiazin türevidir. Kapsül boyar maddeleri: Sarı demir oksit, titanyum dioksit, eritrosin.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Tenoksan 20mg Kapsül, iskelet-kassisteminin aşağıdaki ağrılı enflamatuar ve dejeneratif hastalıklarının tedavisinde kullanılmaktadır.
- Romatoid artrit;
- Ankilozan spondilit;
- Osteoartrit, artroz;
- Tendinit, bursit omuz periartriti, kalça periartriti, burkulma ve incinmeler;
- Akut gut.

Kontrendikasyonları:

Tenoksikama aşırı duyarlılığı olan kimslerde kullanılmamalıdır. Ayrıca;
- Salesilat veya diğer streoid olmayan antienflamatuar ilaçların astım, rinit veya ürtiker gibi semptomların oluşturduğu hastalara
- Gastrit, gastrik ve duodenal ülser gibi, mide barsak kanalı üst bölümünü içine alan semptomları olan veya bu semptomları daha önceden geçirdiği bilinen hastalara uygulşanması sakıncalıdır.
- Anestezi ve ameliyat öncesi yaşlı hastalara, böbrek yetmezliği riski bulunan hastalara ve kanama riski yüksek olan hastalara, akut renal yetmezlik riski ve hemostaz bozulma olasılığı artabileceğinden uygulamadan kaçınılmalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

- Antikoagulan ve /veya oral antidiabetiklerin hastaların yakından izliyemiyeceği sürece birlikte alınmasında kaçınılmalıdır.

- Prostaglandin sentetaz inhibisyonu sonucu renalş fonksiyonlar olumsuz yönde etkilemektedir bu nedenle yaşlı veya böbrek yetmezliği riski artabilcek durumlarda:

- Önceden böbrek hastalığı geçirenlerde;

- Diabetiklerde böbrek fonksiyonlarını bozulduğu aşamada;

- Karaciğer yetmezliğinde hipavolemide;

- Diüretiklerle birlikte kulanımında;

- Nefrotoksik etki gösteren ilaçlarla birlikte kullanımında Tenoksan 20 mg kapsül uygularken böbrek fonksiyonlarının düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir.
Gebelikte Kullanım: gebelik döneminde ve emziren kadınlarda kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Tenoksan'ın önerilen 20 mg'lık günlük dozlarında genelde iyi tolere edildiği bildirilmektedir. İstenmeyen klinik etkileri görülen hasta oranı % 12.5 dolayındadır. Bu etkiler genellikle hafif ve geçicidir, tedavitye devam edilse bile ortadan kaybolmaktadır. Günde 20 mg tenoksikam uygulanan hastaların sadece %1'de yen etkiler nedeniyle tedavinin kesilmesi gerekmiştir. Klinik çalışmalar sonucu tenoksikamın istenmeyen etkileri şunlardır: -Gastrointestinal sistemde: gastralji, yanma, bulantı, diare konstipasyon, v.s
-MSS'de: baş dönmesi ve baş ağrısı,
-Deri'de: Kaşıntı döküntü, üritem ve ürtiker, nadiren Stevens-Jhonson sendromu, ve Lyell sendromu gibi ciddi deri reaksiyonları
- Üriner sistem : BUN veya kreatinin artışı
- Karaciğer ve safra yolları: SGOT-SGPT, YGT bilirubin artışı. Nadir de olsa
rastlana diğer yan etkiler ise hemohlobin aazalması, granülositopeni, hafif ödem ve fotodermatozdur. Tenoksika, hayvanlarda yapılan çalışmalarda hiçbir mutajen, karsinojen ve teratojen etki göstermemiştir. Diğer prostaglandin inhibitörlerinde olduğu gibi, deney hayvanlarında renal ve gastrointestinal etkiler, distoni ve doğum gecikmeleri gözlenmiştir.

İlaç etkileşimleri:

- Antasidler, probenasid, simetadin, glibornurid, tolbutamid, warfarin, fenprokuman ile birliktekullanımında olumsuz bir etkileşme ile karşılaşılmamştır
- Diğer steroid olmayan ilaçlarda olduğu gibi salisilatlar tenoksikamı proteine bağlanma yerlerinden koparak kendileri bağlanır ve böylece tenoksikamın klirensi ve dağılım hacmi artar.
- Altın ve penisilamin ile birlikte tedavi gören hastalarda klinik önem taşıyan etkileşime rastlanılmamıştır: v
- Antihipertansif ilaçlarla tedavi edilen hastalarda kan basıncı veya kalp atım sayısında değişiklikler görülmemiştir.
- Dijital ilçları kullanan hastalarda özel etkileşim bildirilmemiştir.
- Tenoksan2ın su kaybına yol açan diğer ilaçların diüretik etkisini azaltma olasılığı bulunduğundan patasyum tutucu diüretik ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır.
- Lityumun kan seviyesini toksik bir eşiğe kadar yükseltebilir. Ancak lityum verilmesi gerekiyorsa, dozun tenoksikamla birlikte veya onun kesilmesinden sonra ölçülecek kan seviyesine göre ayarlanması gerekir.

Kullanım şekli ve dozu:

Tenoksan 20 mg Kapsül, tüm endikasyonlarda (gut artriti dışında) günde tek doz (1 kapsül) olarak aynı saatta bir bardak su ile alınır. Yalnız ilk iki hafta içinde plazmada kararlı duruma (Steady-State) erişinceye kadar terapötik yanıtta progresif bir artış izlneceği unutulmamalıdır. günlük 20 mg'lık dozun üzerine çıkılmamalıdır. Böyle bir durumda terapötik atkide anlamlı bir artış olmaksızın istenmeyen etkilerin oranı artabilir. Akut gut artriti krizler için önerilen doz ilk iki gün 40 mg ( 2 Tenoksan 20 mg Kapsül), daha onra ise 5 gün günde 20 mg (1Tenoksan 20 mg Kapsül)'dür. Yeterli klinik çalışma olmadığından, 18 yaşın altındaki hastalar için doz önerileri verilmemiştir.

DOZ AŞIMI:
Tenoksikam ile akut aşımı bulgusuna rastlanılmadığı halde yukarıda belirtilen semptom ve belirtilerin ortaya çıkma olasılıklarının artacağı unutulmamalıdır.
Doz aşımı durumunda veya doz aşımından şüphelenilen durumda ilaç derhal kesilmelidir. Tedavide özel bir antidot mevcut olmadığından doz aşımı durumunda ilacın emilimini azaltmak ve atılımını hızlandırmak gibi önlemler düşünülmelidir.
Oluşan gastrointestinal bozukluklar, antasitler ve H2 reseptör blokerleri ile tedavi edilebilirler. Gerekirse, tenoksikam atılımı üç adet 4 gr' lık ( 12 g) kolestiramin ile hızlandırılmalıdır.
Doktora danışmadan kullanılmamalıdır.
Çocukların ulaşamayacakları yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altında ( serin bir yerde ) saklanmalıdır.

Üretici Firma:

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (312) 287 74 10
Email: [email protected]

Tenoksan 20 Mg 30 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Tenoksan 20 Mg 30 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Tenoksan 20 Mg 30 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Tenoksikam


Barkod Numarası: 8699580150025

İlaç Fiyatı: 409,68 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mh. 56. Sk. No: 7/B Balgat - ANKARA
Telefon: (312) 287 74 10
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.