Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Omeprazid 20 Mg 14 Kapsül

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Omeprazol

Formülü:

Bir Omeprazid kapsül mide asitine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde 20 mg Omeprazol ve kapsül boyar maddesi olarak titanyum dioksit, indigotin, kinolin sarısı ve kırmızı demir oksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Gastrik ülser,
Duodenal ülser,
NSAİ İlaçlara bağlı olarak gelişen gastroduodenal mukozal hasarlanmalar,
Peptik ülserde, uygun antibiyotik kombinasyonu ile birlikte Helicobacter pylori eradikasyonu
Reflü özofajit,
Semptomatik gastro-özofajiyal reflü hastalığı,
Zollinger-Ellison Sendromu,
Genel anestezi sırasında, asitik mide içeriği aspirasyonunun profilaksisi,
H2 reseptör antagonistleri ile tedaviye yanıt vermeyen inatçı ülser olgularının tedavisi.

Kontrendikasyonları:

Omeprazid kapsül omeprazole ve içerdiği diğer maddelere karşı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Omeprazol, semptomların düzelmesini sağlasa da gastrik malignensi ihtimalini ortadan kaldırmaz.

Etki ve emniyeti belirlenmediğinden gebelerde, emzirenlerde ve çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Omeprazid kapsül genellikle iyi tolere edilir.

%1 ya da daha fazla oranda görülen yan etkiler baş ağrısı, diyare, karın ağrısı, bulantı, gaz, baş dönmesi parestezi, halsizlik, ağız kuruluğu, ciltte döküntüdür. %1'den az oranda görülen ve bir çok durumda omeprazol ile ilişkisi tam olarak ortaya konulmamış yan etkiler; ateş, ağrı, yorgunluk, göğüs ağrısı, taşikardi, pankreatit, irritabl kolon, hiponatremi, hipoglisemi, kas krampları, miyalji, uykusuzluk, sinirlilik, tremor, epistaksis, raş, toksik epidermal nekroliz, kulak çınlaması, intertisyel nefrit, nadiren pansitopeni ve agranülositoz, bilirübin, ALP, SGOT, SGPT düzeylerinde orta dereceli, nadiren ciddi yükselme şeklindedir.
Yan etki görülme sıklığı 65 yaş üstü ve 65 yaş altındakiler arasında bir farklılık gözlenmemiştir.
Bu yan etkiler genellikle hafif ve geçicidir.
Omeprazol ve klaritromisin kombinasyon tedavisinde bu kombinasyona mahsus yan etki gözlenmemiştir. Görülen yan etkiler omeprazol ya da klaritromisinin yan etkileri ile sınırlıdır.

İlaç etkileşimleri:

Omeprazol karaciğerde oksidasyon yolu ile metabolize olan diazepam, warfarin ve fenitoin gibi ilaçların etkilerini uzatabilir.
Normal kişilerde teofilin veya propranolol ile herhangi bir etkileşme tespit edilmemiştir.
Sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olan diğer ilaçlarla (siklosporin, disulfiram) etkileşmeler bildirilmiştir.
Bu ilaçlarla birlikte kullanım sırasında gereğinde doz ayarlaması yapabilmek için hastalar yakından takip edilmelidir.

Omeprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için biyoyararlanımları açısından gastrik pH'nın önemli olduğu ketakonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Omeprazol antasitlerle birlikte kullanılabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Omeprazid kapsüllerin sabahları alınması önerilir.
Yutma güçlüğü çeken hastalarda, kapsül içeriği meyva suyu, yoğurt gibi hafif asitik karakterde bir sıvının içine katılarak alınabilir.
Hazırlanan süspansiyon 30 dakika içinde kullanılmalıdır.
Kapsül içeriği çiğnenmemeli ve ezilmemelidir.

Gastrik Ülser :

Omeprazid kapsül günde 1 defa 20 mg (1 kapsül) dozunda alınır.
Tedavi süresi 4 haftadır.
Gerekirse 4 haftalık bir tedavi daha uygulanabilir.
Günde 20 mg ile iyileşme sağlanamayan hastalarda ve H2 reseptör antagonistleri ile tedaviye yanıt vermeyen hastalarda Omeprazid günde tek doz olarak 40 mg (2 kapsül) gibi daha yüksek bir dozda verilebilir ve genellikle 8 hafta içinde iyileşme elde edilir.

Duodenal Ülser :

Omeprazid kapsül günde 1 defa 20 mg (1 kapsül) dozunda alınır.
Hastaların çoğunda ülser 2 hafta içinde iyileşir.
Gerekirse 2 haftalık bir tedavi daha uygulanabilir.
Tedaviye iyi yanıt vermeyen duodenum ülserlerinde günde 1 defa 40 mg (2 kapsül) Omeprazid kapsül tedavisi uygulanır ve genellikle 4 hafta içinde iyileşme elde edilir.

NSAİ İlaçlara bağlı olarak gelişen gastroduodenal mukozal hasarlanmalar :

Omeprazolün gastrik ve duodenal ülser tedavisindeki etkinliği birlikte kullanılan NSAİ İlaç tedavisinden etkilenmez.
NSAİ İlaç kullanımına bağlı olarak gelişen gastroduodenal mukozal hasarlanmalarda bilinen peptik ülser doz şemasının uygulanması önerilir.

Peptik ülserde Helicobacter pylori eradikasyonu :

Helicobacter pylori eradikasyonunda, omeprazol aşağıdaki uygun antibiyotik kombinasyonları ile kullanılır.

Üçlü tedavi şeması:

Bir hafta süre ile günde 2 kez Omeprazid 20 mg, günde 2 kez 1 gram amoksisilin, günde 2 kez 500 mg klaritromisin
veya
Bir hafta süre ile günde 2 kez Omeprazid 20 mg, günde 2 kez 250 mg klaritromisin, günde 2 kez 400 mg metronidazol (ya da 500 mg tinidazol)
veya
Bir hafta süre ile günde 1 kez Omeprazid 20 mg, günde 3 kez 500 mg amoksisilin, günde 3 kez 400 mg metronidazol uygulanır.

İkili tedavi şeması:

İki hafta süre ile günde 1 kez 40-80 mg Omeprazid (2-4 kapsül) + bölünmüş dozlar halinde günde 1,5 gram amoksisilin
veya
İki hafta süre ile günde 1 kez 40 mg Omeprazid (2 kapsül), günde 3 kez 500 mg klaritromisin uygulanır.

Peptik ülserli hastalarda iyileşmenin tam olarak sağlandığından emin olmak için mide ve duodenum ülseri doz önerilerine bakılmalıdır.

Reflü özofajit :

Omeprazid kapsül günde 1 defa 20 mg (1 kapsül) dozunda alınır.
Tedavi süresi 4 haftadır.
Gerekirse 4 haftalık bir tedavi daha uygulanabilir.
Günde 20 mg ile iyileşme sağlanamayan hastalarda ve H2 reseptör antagonistleri ile tedaviye yanıt vermeyen hastalarda Omeprazid günde tek doz olarak 40 mg (2 kapsül) gibi daha yüksek bir dozda verilebilir ve genellikle 8 hafta içinde iyileşme elde edilir.

Semptomatik gastro-özofajiyal reflü hastalığı :

Omeprazid kapsül günde 1 defa 20 mg (1 kapsül) dozunda önerilir.
Semptomlar hızla kaybolur.
Günde 20 mg Omeprazid kapsül tedavisi ile 4 haftada semptomlarda yeterli denetim sağlanamayan hastalarda ileri tetkiklerin yapılması gerekir.

Zollinger-Ellison Sendromu :

Başlangıçta günde 1 defada 60 mg (3 kapsül) Omeprazid alınır. Doz hastanın durumuna göre gereğinde 180 mg'a kadar çıkılarak düzenlenmeli ve tedaviye klinik yönden gerekli görüldüğü sürece devam edilmelidir.

Aspirasyon profilaksisi :

Genel anestezi sırasında, asitik mide içeriğini aspire etme riski bulunan hastalarda ameliyattan önceki akşam 40 mg Omeprazid (2 kapsül), ameliyat günü de ameliyattan 1-4 saat önce yine
40 mg Omeprazid (2 kapsül) alınması önerilir.

Böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanım:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanım:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda omeprazolün biyoyararlanımı ve plazma eliminasyon yarı ömrü arttığından, günlük 20 mg'lık doz genellikle yeterlidir.

Yaşlı hastalarda kullanım:

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

80 mg'ın üstündeki günlük dozlarda toplam doz, 2'ye bölünerek verilmelidir.

Ambalaj açıldıktan sonra kapsüller en geç bir ay içinde tüketilmelidir.
Bir ay geçtikten sonra şişede kalan ilaçlar tekrar kullanılmamalıdır.
Her kullanımdan sonra şişe sıkıca kapatılmalıdır.

DOZ AŞIMI:

Omeprazolün bilinen bir antidotu yoktur.
Diyaliz ile vücuttan uzaklaştırılamaz.
Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.

Üretici Firma:

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90
Email: [email protected]

Omeprazid 20 Mg 14 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Omeprazid 20 Mg 14 Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Omeprazid 20 Mg 14 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Omeprazol


Barkod Numarası: 8699540160101

İlaç Fiyatı: 428,06 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Bulvarı N:76-78 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 259 74 90
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.