Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aminocardol 100 Mg 20 Tablet

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » KORTİKOİDLER » Ksantinler » Aminofilin

Formülü:

1 steril ampul (10 ml)
Aktif madde
Teofilin etilendiamin 240 mg
Yardımcı maddeler
Sodyum klorür 40 mg
İnjeksiyonluk su k.m.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm.
Sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispne.

Kontrendikasyonları:

Teofilin herhangi bir ksantin preparatına hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır, eğer böyle hastalarda, Aminocardol'a kesin gereksinim olursa, hastaya teofilinle birlikte peptik ülser tedavisi uygulanmalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Çeşitli kardiyak, renal ve hepatik hastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer hastalıklarında,hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır.
Yeni doğanlarda, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda, özellikle erkeklerde
Aminocardol uygulanırken çok dikkatli olmalıdır. Buna neden, böyle kişilerde teofilin klirens
hızı uzadığından, ilacın kesilmesinden sonra, uzun bir süre teofilinin serumda kalmasıdır.
Teofilin plasenta engelini geçip, doğum esnasında fetal taşikardiye neden olabileceğinden,hamilelerde, özellikle doğumdan kısa bir süre önce, hekim önerisi olmaksızın kullanılmamalıdır.
Emziren annelerde teofilin dikkatle kullanılmalıdır.
DİKKAT:
AMPULLERDE ENDER DE OLSA, KRİSTALLENME OLABİLİR. KRİSTALLENME GÖRÜLEN AMPULLER KULLANILMAMALI VE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yüksek dozlarda ve ani i.v. uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller, palpitasyon, deri kızarıklıkları, hipotansiyon, konvülsiyon, bulantı, kusma, başağrısı, baş dönmesi,hiperventilasyon, anoreksi ve aşırı derecede susuzluk hissi gibi belirtiler görülebilir, ancak bu etkiler geçici olup dozun azaltılması ile kaybolur.

İlaç etkileşimleri:

Teofilinle birlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin, simetidin, influenza
aşısı, allopurinol ve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum seviyeleri artabileceğinden,
böyle hastalar toksik reaksiyonlar açısından yakından izlenmelidir. Aminocardol, efedrin veya
diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik sinerjizm görülebilir.
Aminocardol furosemid ve reserpinin etkisini güçlendirirken digital toksisitesini ve duyarlılığını artırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoinin etkisini azaltır. Serum ürik asit
ölçümünde kullanılan yardımcı madde fosfotungustik asit ise teofilin bu ölçümleri bozabilir.
Ayrıca, üriner katekolamin, plazma serbest yağ asidi, serum bilirubin ve eritrosit sedimantasyon
testlerinde yüksek değerlere neden olabilir.

Geçimsizlik
Teofilin diğer ilaçlarla aynı şırıngada karıştırılmamalıdır.
Aminocardol ampulun pH değerinin limitleri 8.8 ila 9.3 olup, bu pH değeri ürünün stabil olduğu
değerdir.

Kullanım şekli ve dozu:

Akut vakalarda 1 ampul i.v. olarak yavaş şekilde (5 dakika) zerkedilir; tercihan ilaç % 5'lik
10-20 ml dekstroz veya % 5'lik 100-200 ml glikoz veya serum fizyolojik ile sulandırılıp zerk
edilir. Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında yükleme dozu yetişkinler ve çocuklar için
6 mg/kg'dır. İdame tedavisi olarak enfüzyonlar tekrar edilir (veya devam edilir), 8-12 saatte bir,
4 mg/kg veya 8 mg/kg ampul.
Doz ayarlaması klinik iyileşme ve toksik etki kontrolu esas alınarak yapılmalıdır.(Önlemler ve
etkileşimlere bakınız.)
Uzun süreli tedavilerde ve profilakside tablet formu kullanılır.
Ortalama doz günde 2-3 defa 1-2 tablettir. Yemeklerden sonra bir miktar sıvı ile alınır.
Doz aşımı halinde alınacak tedbirler:
Spesifik antidot yoktur, tedavi destekleyici ve semptomatiktir.
1. İlaç hemen kesilmeli.
2. Hipotansiyon dehidrasyon ve asit-baz dengesizliğine karşı intravenöz sıvı verilmelidir.
3. Oksijen inhalasyonu yaptırılır.
4. Konvülsiyonlara karşı parenteral pentotal, diazepam ve fenitoin uygulanır.
5. Analeptik ajanlar, diüretik kullanılmamalıdır.
6. Ciddi toksik reaksiyonlarda aktif karbon hemoperfüzyonu düşünülebilir.

Üretici Firma:

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 326 91 00
Email: info@novartis.com.tr

Aminocardol 100 Mg 20 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Aminocardol 100 Mg 20 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Aminofilin


Barkod Numarası: 8699504010251

İlaç Fiyatı: 1,35 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Logosu

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Barbaros Bulvarı No:83 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 326 91 00
Email: info@novartis.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.