Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aminocardol 240mg/10 Ml 3 Ampul

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » KORTİKOİDLER » Ksantinler » Aminofilin

Formülü:

1 tablet 100 mg Teofilin etilendiamin içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

• Bronşiyal astım, kronik bronşit ve amfizeme bağlı bronkospazm.
• Sol ventrikül yetmezliğine bağlı akut pulmoner ödem ve paroksismal noktürnal dispne.

Kontrendikasyonları:

Teofilin herhangi bir ksantin preparatına hipersensitivitesi olanlarda kontrendikedir. Aktif peptik ülser ve aktif gastritli hastalarda kullanılmamalıdır, eğer böyle hastalarda,
Aminocardol'a kesin gereksinim olursa, hastaya teofilinle birlikte peptik ülser tedavisi
uygulanmalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Çeşitli kardiyak, renal ve hepatik hastalıklarda, hipoksemide, obstrüktif akciğer
hastalıklarında, hipertansiyonda ve hipertiroidizmde dikkatle kullanılmalıdır.
Yeni doğanlarda, kor pulmonale, konjestif kalp yetmezliği olan yaşlı hastalarda, özellikle
erkeklerde ve sigara içenlerde, Aminocardol uygulanırken çok dikkatli olmalıdır. Buna
neden, böyle kişilerde teofilin klirens hızı uzadığından, ilacın kesilmesinden sonra, uzun
bir süre teofilinin serumda kalmasıdır.
Teofilin plasenta engelini geçip, doğum esnasında fetal taşikardiye neden
olabileceğinden, hamilelerde, özellikle doğumdan kısa bir süre önce, hekim önerisi
olmaksızın kullanılmamalıdır. Teofilin, serum SGOT ( AST) konsantrasyonunu yükseltir.
Emziren annelerde teofilin dikkatle kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yüksek dozlarda ve ani i.v. uygulamada huzursuzluk, taşikardi, ekstrasistoller,
palpitasyon, deri kızarıklıkları, ürtiker, hipotansiyon, konvülsiyon, bulantı, kusma,
başağrısı, baş dönmesi, hiperventilasyon, anoreksi ve aşırı derecede susuzluk hissi gibi
belirtiler görülebilir, ancak bu etkiler geçici olup dozun azaltılması ile kaybolur.

İlaç etkileşimleri:

Teofilinle birlikte, troleandomisin, eritromisin, linkomisin, klindamisin, simetidin, influenza
aşısı, allopurinol ve tiyabendazol alan hastalarda teofilin serum seviyeleri
artabileceğinden, böyle hastalar toksik reaksiyonlar açısından yakından izlenmelidir.
Aminocardol, efedrin veya diğer sempatomimetik ilaçlarla birlikte verildiği zaman toksik
sinerjizm görülebilir. Aminocardol furosemid ve reserpinin etkisini güçlendirirken digital
toksisitesini ve duyarlılığını artırabilir. Teofilin, lityum karbonat, propranolol ve fenitoinin
etkisini azaltır. Oral antikoagülanlar diğer ksantin preparatları ile birlikte
kullanılmamalıdır.
Serum ürik asit ölçümünde kullanılan yardımcı madde fosfotungustik asit ise teofilin bu
ölçümleri bozabilir.
Ayrıca, üriner katekolamin, plazma serbest yağ asidi, serum bilirubin ve eritrosit
sedimantasyon testlerinde yüksek değerlere neden olabilir.
Metotreksat, teofilin klirensini azaltabilir. Metotreksat alan hastalarda, plazma teofilin
konsantrasyonu ölçülmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

Uzun süreli tedavilerde ve profilakside tablet formu kullanılır.
Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;
Yetişkinlerde:
Ortalama doz günde 2-3 defa 1-2 tablettir. Yemeklerden sonra bir miktar sıvı ile alınır.
Çocuklarda:
9-16 yaş arası : Çocuklarda yükleme dozu 6 mg/kg, idame dozu 6 saat aralıklarla 3
mg/kg'dır.
9 yaş altındaki çocuklarda idame dozu 6 saat aralıklarla 4 mg/kg'dır.
(Uyarılar /Önlemler ve İlaç etkileşimlerine bakınız.)
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSi
Spesifik antidot yoktur, tedavi destekleyici ve semptomatiktir.
1. İlaç hemen kesilmeli.
2 Hipotansiyon, dehidrasyon ve asit-baz dengesizliğine karşı intravenöz sıvı verilmelidir.
3. Oksijen inhalasyonu yaptırılır.
4. Konvülsiyonlara karşı parenteral pentotal, diazepam ve fenitoin uygulanır.
5. Analeptik ajanlar, diüretikler ve sempatomimetik ilaçlar kullanılmamalıdır.
6. Ciddi toksik reaksiyonlarda aktif karbon hemoperfüzyonu düşünülebilir.

Üretici Firma:

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 326 91 00
Email: info@novartis.com.tr

Aminocardol 240mg/10 Ml 3 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Aminocardol 240mg/10 Ml 3 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Aminofilin


Barkod Numarası: 8699504750157

İlaç Fiyatı: 4,53 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Logosu

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Barbaros Bulvarı No:83 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 326 91 00
Email: info@novartis.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.