Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Viagra 25 Mg 4 Film Tablet

Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları » Ürolojik İlaçlar » DİĞER ÜROLOJİK ÜRÜNLER » Erektil Disfonksiyonİktidarsızlık İlaçları » Sildenafil Sitrat

Formülü:

Her VIAGRA 100 mg Film Kaplı Tablet, 100 mg sildenafile eşdeğer sildenafil sitrat, boyar madde olarak titanyum dioksit ve indigo karmin içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

VİAGRA, yeterli bir seksüel performans için gerekli penil ereksiyonun sağlanamaması veya sürdürülememesi olarak tanımlanan erektil disfonksiyonun semptomatik tedavisinde endikedir.
Viagranın etkili olabilmesi için seksüel stimulasyon gereklidir.
Viagra kadınların kullanımı için endike değildir.

Kontrendikasyonları:

İlacın herhangi bir bileşenine karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir.
Nitrik oksit / siklik GMP yolu üzerine bilinen etkisi ile uyumlu olarak (Bkz. Farmakolojik Özellikleri), sildenafilin nitratların hipotansif etkilerini potansiyelize ettiği gösterilmiştir ve bu nedenle nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butil nitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber ( Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir.
Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafil dahil) seksüel aktivitenin tavsiye edilmediği hastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiyovasküler bozukluklar ve ciddi kardiyak hastalıklarda) önerilmez.
Sildenafilin güvenilirliği aşağıdaki hasta gruplarında çalışılmamıştır dolayısıyla daha ileri bilgi edininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir:
Ciddi karaciğer yetmezliği,
hipotansiyon(Kan basıncı< 90/50 mmHg),
Geçirilmiş miyokard enfarktüsü olanlar,
Retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir kısmında genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).

Uyarılar/Önlemler:

Erektil disfonksiyonu teşhis etmek, altta yatan potansiyel sebepleri ve uygun tedaviyi belirlemek için hastanın anamnezinin tam olarak alınması ve fizik muayenesi gereklidir.
Seksüel aktiviteye eşlik eden belli derecede kardiyak risk söz konusudur. Bu nedenle, hekim erektil disfonksiyon tedavisine başlamadan önce hastanın kardiyovasküler durumunu tetkik etmelidir.
Sildenafilin, kan basıncında geçici düşüşlere yol açan, sistemik vazodilatör özellikleri olduğu gösterilmiştir. Çoğu hastada, bu durumun ilgili sonuçları azdır ya da hiç yoktur. Fakat doktorlar sildenafil vermeden önce, altta yatan belli durumlara sahip hastaların, özellikle cinsel aktivite ile kombine durumlarda bu vazodilatör etkilerden etkilenip etkilenmeyeceklerini dikkatle göz önünde bulundurmalıdırlar. Vazodilatörlere karşı artmış duyarlılığı olan kişiler arasında; sol ventrikül çıkış (outflow) obstrüksiyonu olanlar (örneğin aort stenozu, hipertrofik obstrüktif kardiyomiyopati) veya kan basıncının otonomik kontrolünde ciddi bozulma ile kendini gösteren nadir bir sendrom olan multipl sistem atrofisi olanlar bulunmaktadır.

Erektil disfonksiyonda kullanılan ajanlar penisin anatomik deformasyonlarında (angülasyon, kavernosal fibrosis veya Peyronie hastalığı gibi) veya priapizme sebep olabilecek predispose durumlarda (orak hücre anemisi, multipl miyelom veya lösemi gibi ) dikkatli kullanılmalıdırlar.
Seksüel aktivite tavsiye edilmeyen erkeklerde erektil disfonksiyon ajanları kullanılmamalıdır.

Sildenafilin diğer erektil disfonksiyon tedavileri ile birlikte kombine kullanımının etkinlik ve güvenilirliği henüz değerlendirilmemiştir. Bu sebeple bu tür kombine uygulamalar tavsiye edilmez.
VIAGRA'nın aspirinle beraber kullanılması da dahil kanama zamanına bir etkisi yoktur. İnsan trombosit hücreleri ile yapılan in vitro çalışmalar sildenafilin nitrik oksid açığa çıkaran bir madde olan sodyum nitroprusiadın antiagregan etkisini artırdığını göstermektedir. Kanama bozukluğu veya aktif peptik ülseri olan hastalarda VIAGRA kullanımına ilişkin emniyet bilgisi mevcut değildir. Bu sebeple bu tür hastalarda VIAGRA fayda / zarar oranı gözönüne alınarak dikkatle uygulanmalıdır.

65 Yaşın üzerinde olan kişilerde, Böbrek veya Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanım
Yaşlılarda sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg' lık başlangıç dozu tavsiye edilir.

Orta ve hafif böbrek yetmezliği olanlarda yetişkinler için tavsiye edilen doz rejimi uygulanır.Ciddi böbrek yetmezliği olan (kreatinin klirensi <30 ml/dak ) hastalarda ise sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg'lık doz düşünülmelidir.

Ciddi karaciğer yetmezliği olanlarda sildenafil klirensi azaldığı için 25 mg'lık doz tavsiye edilir.

Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz 50 mg veya 100 mg'a yükseltilebilir.
Tavsiye edilen en yüksek doz 100 mg'dır. Günde bir kereden fazla alınmamalıdır ve hekim tavsiyesi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
VIAGRA, kadınlarda kullanılmaz.
Oral olarak alınan tek dozun (100 mg ) ardından sperm motilitesinde veya morfolojisinde hiçbir etki görülmemiştir.

Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi
Sildenafil ile yapılangüvenlik çalışmalarında baş dönmesi ve görme bozukluğu bildirildiği için araç ve makine kullanırken hastalar dikkatli olmalıdır.

HASTA BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ
Lütfen bu broşürü dikkatle okuyunuz.

Bu broşür VIAGRA 100 mg film-kaplı tabletlere ilişkin önemli bilgilerin bir özetini içermektedir.
Lütfen ilacı almadan önce broşürü dikkatle okuyunuz.
Bu broşürü saklayınız. Tekrar okumak isteyebilirsiniz.
Broşürde anlamadığınız noktalar olursa veya başka sorularınız varsa bunları lütfen doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.
Bu ilaç, kişisel olarak kullanmanız için reçetelenmiştir. Şikayetleri sizinkiler ile aynı olsa bile bu ilacı başka birine vermeyiniz.

VIAGRA kullanımının akabinde herhangi bir olumsuz durum nedeniyle doktora veya hastaneye gidildiğinde VIAGRA kullandığınızı doktorunuza söyleyiniz.
Doktorunuzun verdiği dozun üzerinde yüksek doz kullanmayınız ve günde bir kereden fazla almayınız.
Tıbbi ürünün adı: VIAGRA 100 mg Film Kaplı Tablet

VIAGRA'nın içinde ne vardır?
VIAGRA'nın aktif maddesinin adı sildenafil'dir. Her tablet sildenafil (sitrat olarak) içerir.
VIAGRA film-kaplı tabletler mavi, yuvarlağımsı-elmas biçimindedir. Bir yüzünde "PFIZER" ve öteki yüzünde "VGR 100" yazıları vardır. Tabletler 4 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.


VIAGRA nedir?
VIAGRA fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Penisteki kan damarlarının gevşemesine yardımcı olarak cinsel uyarı sırasında kanın penise akımını sağlamak suretiyle etki gösterir. VIAGRA ancak ve sadece cinsel yoldan uyarılmanız durumunda doğal yolla sertleşme oluşmasına yardım eder. Sertleşme kusurunuz yoksa VIAGRA almayınız. Kadınlar VIAGRA almamalıdır.

Ruhsat sahibi ve üretim yeri
Ruhsat sahibi: Pfizer İlaçları LTD. ŞTİ., 34347 Ortaköy İstanbul Türkiye
VIAGRA, Pfizer İlaçları A.Ş., 34347 Ortaköy İstanbul Türkiye tarafından üretilmiştir.


VIAGRA niçin kullanılır?
VIAGRA erkeklerde sertleşme sorununda kullanılır. Sertleşme sorunu, bir erkekte cinsel aktivite için gerekli, penis sertleşmesinin sağlanamaması veya sertliğin korunamamasıdır.

VIAGRA HANGİ DURUMLARDA KULLANILMAMALIDIR?
Sizde aşağıdaki durumlardan biri varsa VIAGRA ALMAYIN:

Eğer nitrat veya amil nitrit gibi nitrik oksit veren maddeleri içeren
İlaçlar (Nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentoeritritol tetranitrat, eritritil tetranitrat, isosorbid dinitrat / fenobarbital, amil nitrat veya nitrit, butil nitrat) kullanıyorsanız VIAGRA almayınız. Bu ilaçlar, sıklıkla angina pektoris (Koroner damar hastalığıyla ilgili göğüs ağrısı) için kullanılan ilaçlardır. VIAGRA bu ilaçların etkilerinde ciddi bir artışa neden olabilir. Bu ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Emin değilseniz doktor veya eczacınıza sorunuz.
Eğer VIAGRA'ya karşı alerjik bir reaksiyonunuz varsa VIAGRA almamanız gerekir. Alerjik reaksiyonlar bir döküntü, kaşıntı veya yüzde şişme, dudaklarda şişme veya nefes darlığı biçiminde olabilir eğer daha önce böyle bir olay yaşadıysanız doktorunuza söyleyiniz.
Eğer önemli bir karaciğer veya kalp sorununuz varsa.
Eğer kısa bir süre önce felç veya kalp krizi geçirdiyseniz ya da tansiyonunuz düşükse.
Eğer (retinitis pigmentosa) gibi belirli bir kalıtsal göz hastalığınız varsa.
VIAGRA kullanıyorsanız aynı anda başka erektil disfonksiyon ajanları ile birlikte kulanmamalısınız.
VIAGRA ne zaman ihtiyatlı olarak kullanılmalıdır?
Doktorunuza söylemeniz gerekenler:

Eğer orak hücre anemisi (kırmızı kan hücrelerindeki bir anormallik), lösemi (kan hücrelerinin kanseri), multipl myelom (kemik iliği kanseri), veya peniste her hangi bir hastalık veya biçim bozukluğu varsa.

Eğer halen mide ülseri veya (hemofili gibi) bir kanama bozukluğu varsa.


Çocuklar için özellikle göz önüne alınması gereken noktalar var mıdır?
VIAGRA 18 yaşından küçüklere verilmemelidir.


Yaşı 65'in üzerinde olan hastalar için özellikle göz önüne alınması gerekenler nelerdir?
Eğer 65 yaşın üzerinde iseniz VIAGRA'nın ilk dozunda ayarlama yapılmalıdır.

Böbrek veya karaciğer sorunları olan hastaların özellikle nelere dikkat etmesi gerekir?
Böbrek veya karaciğer sorunlarınız varsa bunları doktorunuza söylemeniz gerekir. Doktorunuz ilacı farklı bir dozda almanıza karar verebilir.

VIAGRA alırken taşıt kullanabilir misiniz?
VIAGRA başdönmesine neden olabilir ve görmeyi geçici olarak etkileyebilir. Taşıt veya makina kullanmadan önce VIAGRA'ya karşı nasıl bir reaksiyon gösterdiğinizi bilmeniz gerekir.

VIAGRA başka ilaçlar ile birlikte alınabilir mi?
Aldığınız diğer bütün ilaçları doktorunuza söylemeniz gerekmektedir. VIAGRA tabletleri bazı ilaçlarla, özellikle angina pektoris tedavisi amacıyla kullanılan ilaçlar ile etkileşebilir. VİAGRA KULLANMANIZA MÜTEAKİP ACİL BİR TIBBİ OLAYIN MEYDANA GELMESİ DURUMUNDA, SİZE MÜDAHELE EDEN VEYA TEDAVİ UYGULAYAN KİŞİYE VIAGRA ALDIĞINIZI SÖYLEMENİZ GEREKİR.VIAGRA ile birlikte başka ilaçları kullanmadan önce doktorunuza danışın.
AIDS (HIV) gibi durumların tedavisi için, özel bir ilaç, proteaz inhibitörleri kullanıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

VIAGRA, nitratların veya amil nitrit gibi nitrik oksit vericisi olan ilaçların etkilerinin ciddi biçimde artmasına neden olabilir. Bu ilaçlar sıklıkla angina pektoris (veya "göğüs ağrısı") tedavisinde kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçları kullanıyorsanız VIAGRA ALMAYINIZ.


VIAGRA Tabletleri nasıl alınmalıdır?
Doktorunuz hangi VIAGRA dozunun sizin için en uygun doz olduğuna karar verecektir. Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.
VIAGRA cinsel aktiviteden yaklaşık bir saat önce alınmalıdır. Tableti bütün olarak bir miktar suyla birlikte yutunuz.

VIAGRA ancak cinsel yoldan uyarıldığınızda sertleşmeye yardımcı olacaktır. Cinsel olarak uyarılmadığınızda VIAGRA sertleşmeye yol açmayacaktır. VIAGRA'nın etki göstermesi için gereken zaman kişiden kişiye değişmekle birlikte,
bu süre normalde yarım saat ile bir saat arasındadır. Ağır bir yemek yediyseniz VIAGRA daha geç etki gösterebilir.

Fazla miktarda alkol alınması, sertleşme yeteneğini geçici olarak azaltabilir. Sertleşme yeteneğinin azalmaması için, cinsel aktiviteden önce alkol tüketmeyiniz.

VIAGRA sertleşme sağlamaya yardımcı olmazsa ya da sertleşme cinsel ilişkiyi tamamlamaya yetecek kadar uzun sürmezse doktorunuza bildiriniz.

VIAGRA günde bir defadan fazla kullanılmamalıdır..

Fazla tablet alırsanız ne olur?
100 mg'ın üzerindeki dozlar ilacın etkinliğini artırmamaktadır. Ancak, yüksek dozlarda alındığında, ilacın istenmeyen etkileri ve bunların şiddeti artabilir.
Doktorunuzun size söylediğinden fazla sayıda tablet almamalısınız.
Size söylenenden daha fazla sayıda tablet alırsanız doktorunuza haber veriniz.


VIAGRA her hangi bir istenmeyen etkiye neden olur mu?
VIAGRA tavsiye edilen dozlarda ve kullanım şartlarında bazı istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler normalde hafif veya orta derecelidir.
En sık görülen istenmeyen etkiler başağrısı ve yüzde sıcak basmasıdır. En az bildirilen istenmeyen etkiler hazımsızlık, başdönmesi, burun tıkanıklığı ve görmeyle ilgili geçici etkilerdir (renkleri karıştırma, göz kamaşması veya bulanık görme).
VIAGRA günde bir defadan fazla alınırsa adalelerde ağrı oluşabilir.
Seyrek olarak, VIAGRA aldıktan sonra uzun süreli ve bazen ağrılı sertleşmeler bildirilmiştir. Dört saatten uzun süren bir sertleşmeyi derhal doktorunuza haber veriniz.
İstenmeyen etkilerden herhangi biri sizde varsa ve rahatsızlık veriyorsa, etkiler şiddetli ise veya tedavinin kesilmesine rağmen devam ediyorsa durumu doktorunuza bildiriniz.
VIAGRA'nın bu broşürde yer almayan bir istenmeyen etkisini fark ettiyseniz lütfen doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

VIAGRA tabletleri nasıl saklanmalıdır?
Kutudaki son kullanma tarihi geçtikten sonra ilacı kullanmayınız.
İlacı 30ºC nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Tabletleri orijinal kutusunda tutunuz, nemden koruyunuz.
VIAGRA'yı çocuklardan uzak tutunuz.

ÜZERİNDE LOGOSU VE HOLOGRAMI OLMAYAN KUTULARI ALMAYINIZ
Endokrinolog / Dahiliyeci, Psikiyatrist, Nörolog, Ürolog ve Kardiyolog tarafından hazırlanan reçete ile satılır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan etkiler genelde geçici ve hafif veya orta şiddette olmuştur.
Belirli sabit dozlarda yapılan muhtelif çalışmalarda bazı yan etkilerin insidansı doz ile beraber artmıştır.
Tavsiye edilen doz rejimini daha yakın olarak yansıtan doz esnekliği olan çalışmalarda gözlenen yan etkiler, sabit dozlu çalışmalarda gözlenenlere benzer olmuştur.
Dozun değiştirildiği doz esnekliği olan klinik çalışmalarda VIAGRA kullanan hastaların %5 ve daha fazlasında ve plasebodan daha sık olarak bildirilen yan etkiler ; başağrısı, yüzde kızarıklık ve dispepsidir.
Aşağıda belirtilen yan etkiler dozun değiştirildiği doz esnekliği olan klinik çalışmalarda sildenafil ile tedavi edilen hastalarda %1 ve daha fazla ve %5'den az olarak bildirilen, klinik olarak önemli kabul edilen ve/veya tedavi ile olası ilişkisi olduğu düşünülen yan etkilerdir;

Tüm vücut: Asteni, ağrı, abdominal ağrı, sırt ağrısı, enfeksiyon, soğuk algınlığı
Kardiyovasküler: Vazodilatasyon
Sindirim: Diyare, bulantı
İskelet-kas: Artralji, miyalji
Sinir sistemi: Sersemlik hissi, hipertoni, uykusuzluk
Solunum: Nazal konjesyon, farenjit, rinit, sinüzit, solunum yolu enfeksiyonu, solunum sistemi rahatsızlığı
Deri ve ekleri: DöküntüDuyu organları: Anormal görüş ( hafif ve geçici, özellikle görmede renklerin soluklaşması, bunun yanında ışığı algılamada artış ve bulanık görme), konjunktivit.
Ürogenital: Üriner yol enfeksiyonu, prostat rahatsızlığı
Tavsiye edilen doz aralığından fazla dozlarda, yan etkiler yukarıda anlatılanlara benzer olmuş fakat genellikle daha sık olarak bildirilmiştir.
Pazarlama sonrasında aşağıdaki yan etkiler bildirilmiştir;
Genel: Hipersensitivite reaksiyonu
Kardiyovasküler: Hipotansiyon, senkop, taşikardi.
Ürogenital: Uzun süreli ereksiyon ve/veya priapizm
Duyu organları: Gözlerde ağrı, kanlanma / kızarma.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ

İlaç etkileşimleri:

Diğer ilaçların VIAGRA üzerine etkisi
İn vitro çalışmalar:
Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP)'nin izoformları 3A4 (majör yol) ve 2C9 (minör yol) ile düzenlenmektedir. Bu sebeple bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klirensini azaltabilir.
İn vivo çalışmalar:
Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü olan simetidin (800 mg), VIAGRA (50 mg) ile birlikte uygulandığında plazma sildenafil konsantrasyonunda %56 oranında bir artışa sebep olmaktadır.
Klinik çalışma verilerinde yapılan popülasyon farmakokinetik analizleri, ketokonazol, eritromisin, simetidin gibi CYP3A4 inhibitörleri ile beraber uygulanan sildenafilin klirensinde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, bu hastalarda yan etki insidansında bir artma olmamasına rağmen CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanımda 25 mg'lık başlangıç dozu tavsiye edilir.
Bir CYP3A4 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü saquinavirin, kararlı durumda (1200 mg tid), 100 mg tek doz sildenafil ile birlikte uygulanması, sildenafil Cmaks'ında % 140 ve sildenafil EAA'sında % 210'luk bir artışa sebep olmuştur. Sildenafilin saquinavir farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. Kuvvetli bir P450 inhibitörü olan, HIV proteaz inhibitörü ritonavirin kararlı durum seviyelerinde (500 mg bid), birlikte uygulanan tek doz sildenafilin (100mg) Cmaks'ında 4 kat (%300) ve EAA'sında 11 kat (%1000) bir artış meydana gelmiştir. 24 saat sonra, sildenafilin tek başına uygulanmasıyla yaklaşık 5 ng/ml olan plazma seviyesine kıyasla, sildenafil plazma seviyeleri yaklaşık 200 ng/ml olmuştur. Bu durum ritonavirin P450 substratlarının büyük çoğunluğu üzerine olan belirgin etkileriyle uyumludur. Sildenafilin ritonavirin farmakokinetiği üzerine etkisi yoktur. (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu)

Antasidlerin (magnezyum hidroksid/aluminyum hidroksid) tek doz olarak verilmesi VIAGRA'nın biyoyararlanımını etkilememiştir.
Populasyon farmakokinetik analizleri, tolbutamid, varfarin fenitoin gibi CYP2C9 inhibitörleri, selektif serotonin gerialım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi CYP2D6 inhibitörleri, tiazid ve ilgili diüretikler, loop ve potasyum tutucu diüretikler, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, beta adrenoreseptör antagonistleri veya rifampisin, barbitüratlar gibi CYP450 metabolizmasını artıran gruplar ile sildenafilin beraber uygulanmasının sildenafilin farmakokinetiğine hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir.

Üç gün boyunca günde 500 mg uygulanan azitromisinin, sildenafil veya dolaşımdaki major metabolitinin Cmaks, Tmaks, eliminasyon hız sabiti veya izleyen yarı ömrü üzerine etkisine dair herhangi bir kanıt bulunmamıştır.
Greyfurt suyu, VIAGRA'nın plazma seviyesini az bir miktarda artırabilir. VIAGRA yiyeceklerle beraber alındığında etkinliğin başlaması gecikebilir.

VIAGRA'nın diğer ilaçlar üzerine etkisi:
İn vitro çalışmalar:
Sildenafil, sitokrom P450 izoformları olan 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1, ve 3A4 ( IC50> 150 m M)'ün zayıf bir inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafilin zirve plazma konsantrasyonu yaklaşık 1 mM olduğunda VIAGRA'nın bu izoenzimlere ait substratların klirensini değiştirmesi beklenmez.

İn vivo çalışmalar:
Her ikisi de CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamid (250 mg) veya varfarin (40 mg) ile önemli bir etkileşimi mevcut değildir.
Sildenafil (100 mg), her ikisi de CYP3A4 substratı olan, HIV proteaz inhibitörleri saquinavir ve ritonavirin kararlı durum farmakokinetiğini etkilemez.
VIAGRA (50 mg) 150 mg aspirinin sebep olduğu kanama süresindeki uzamayı
potansiyalize etmemiştir.
VIAGRA (50 mg), 80 mg/dL'lik ortalama maksimum alkol seviyelerinde alkolün hipotansif etkisini potansiyalize etmemiştir.
Hipertansif hastalarda amlodipin ile beraber uygulanan 100 mg VIAGRA ile, yatar konumdaki kan basıncında ortalama ilave düşüş (sistolik 8mmHg, diastolik 7mmHg), VIAGRA'nın tek başına uygulandığı zaman görülene benzer olmuştur. (Bkz. Farmakolojik Özellikler)
VIAGRA'nın emniyetine ait verilerin analizinde VIAGRA ile beraber antihipertansif ilaç kullanan ve kullanmayan hastalarda yan etki profilinde hiçbir farklılık görülmemiştir.
VIAGRA'nın akut ve kronik uygulanan nitratların hipotansif etkisini potansiyalize ettiği gösterilmiştir. Bu sebeple nitratların veya nitrik oksid veren bileşiklerin VIAGRA ile beraber kullanılması kontrendikedir. (Bkz. Kontrendikasyonlar)

Kullanım şekli ve dozu:

VİAGRA Tablet ağız yolu ile kullanılır.

Yetişkinlerde Kullanım
Tavsiye edilen doz seksüel aktiviteden yaklaşık 1 saat önce 50 mg'dır. Etkinlik ve hastanın tolerasyonuna bağlı olarak doz 100 mg'a yükseltilebilir veya 25 mg'a düşürülebilir.
Tavsiye edilen en yüksek doz 100 mg'dır. Günde bir kereden fazla alınması tavsiye edilmez. VIAGRA yiyeceklerle beraber alındığında etkinliğin başlaması gecikebilir.

65 yaşın üzerinde olan kişilerde, Böbrek veya Karaciğer Bozukluğu Olan Hastalarda Kullanım
Yaşlı hastalar , böbrek veya karaciğer bozukluğu bulunan hastalarda sildenafil klirensi azaldığı için tavsiye edilen doz 25 mg'dır .Etkinlik ve toleransa bağlı olarak doz 50 mg veya 100 mg'a çıkartılabilir. Ancak, hekim tavsiyesi olmadan kesinlikle yüksek doz kullanılmamalıdır.

HIV proteaz inhibitörü olan ritonavir ile tedavi gören hastalarda, etkileşmeden dolayı (Bkz. İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler), 48 saatlik bir period içerisinde maksimum 25 mg'lık tek doz sildenafil dozunun aşılması tavsiye edilmez.

Çocuklarda
VIAGRA 18 yaşın altındakilerde kullanılmaz.

Doz Aşımı
Tek doz olarak 800 mg'a kadar çıkılan çalışmalarda görülen yan etkiler daha düşük dozlarda görülen yan etkilere benzer ancak insidans oranları ve ciddiyeti daha yüksek olmuştur. 200 mg sildenafil uygulandığında etkinlikte artış olmamış fakat yan etkilerin insidansında artış olmuştur.
Aşırı doz vakalarında standart destek verici yaklaşımlar gerektiğinde uygulanmalıdır. Sildenafil plazma proteinlerine yüksek oranda bağlandığı ve idrarla atılmadığı için dializin sildenafil klirensini artırması beklenmez.

Atc Kodu:

G04BE03

Üretici Firma:

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Telefon: (212) 258 30 10
Email: [email protected]

Viagra 25 Mg 4 Film Tablet Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:3.2.2024)

Viagra 25 Mg 4 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Viagra 25 Mg 4 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Aktif

Etken Maddesi: Sildenafil Sitrat


Barkod Numarası: 8699532090034

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 26,12 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 649,48 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Pfizer İlaçları Ltd.Şti. Logosu

Pfizer İlaçları Ltd.Şti.

Muallim Naci Cd.Bostan Çıkmazı N:3 Ortaköy - İSTANBUL
Telefon: (212) 258 30 10
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.