Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Nimes 100 Gr 15 Tablet

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Diğer İlaçlar » Nimesulid

Formülü:

Nimesulid, 100 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Nimes osteoartrit ve ekstraartiküler romatizmal hastalıklar,travma ve cerrahi girişimler sonrası gelişen enflamasyon ve ağrılı semptomlar,üst solunum yolu enfeksiyonu ve ateş,dismenore gibi analjezik antipiretik ve antienflamatuar aktivite gerektiren çeşitli durumlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Alphagan bileşimdeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlığı olanlarda, monoamin oksidaz (MAO) inhibitörü alanlarda ve bazı antidepresanları (trisiklik antidepresanlar ve mianserin gibi) alanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Ağır veya stabil olamayan ve kontrol edilmeyen kardiyovasküler hastalığı olanlarda; depresyon, serebral veya koroner yetmezlik, Raynaud fenomeni, ortostatik hipotansiyon veya tromboangiitis obliterans olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Bazı hastalarda Alphagan ile oküler allerjik reaksiyon görülebilir; allerjik reaksiyonlar gözlenirse Alphagan tedavisi kesilmelidir.

Alphagan karaciğer ya da böbrek yetmezliği olanlarda incelenmemiş olduğundan bu hastaların tedavisinde dikkatli kullanılmalıdır.

Yumuşak kontakt lensler prezervan madde benzalkonyum klorürü absorblayabilir; yumuşak kontakt lens (hidrofilik) taşıyan hastalar Alphagan damlattıktan sonra lenslerini takmak için en az 15 dakika beklemelidir.

Konjenital glokom tedavisinin bir bölümü olarak Alphagan uygulanan bazı yenidoğanlarda brimonidin dozaşımı ile ilgili semptomlar bildirilmiştir.

Gebelik ve laktasyonda kullanım: Gebelik kategorisi C'dir. Gebelikte güvenli kullanımı bilinmediğinden, sadece fetus üzerindeki risk/yarar oranı değerlendirilerek kullanılmalıdır. Brimonidin'in anne sütüne geçişi bilinmediğinden, emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Araç ve makine kullanmaya etkisi: Alphagan araba veya makine kullanımını etkileyecek şekilde yorgunluk ve/veya halsizliğe neden olabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

En sık olarak bildirilen oküler advers etkiler gözde kızarıklık, yanma/batma, bulanık görme, yabancı cisim hissi, konjunktivada foliküller, oküler allerjik reaksiyon ve oküler kaşıntıdır. Oküler allerjik reaksiyonlar, ilaç kesildikten sonra ortadan kaybolmaktadır. Nadiren bildirilen oküler yan etkiler; korneal erozyon/batma, fotofobi, göz kapağında kızarıklık, oküler ağrı, göz kuruluğu, gözyaşı salgısında artma, göz kapağı ve konjunktivada ödem, blefarit, konjunktivada beyazlaşma, oküler irritasyon, görme bozukluğu, konjunktival akıntı ve konjunktivittir.

En sık bildirilen sistemik etkiler ağız kuruluğu, başağrısı, yorgunluk/halsizliktir. Bazı olgularda üst solunum yolu ve gastrointestinal semptomlar, başdönmesi, asteni ve anormal tat duyusu bildirilmiştir. Nadiren bildirilen sistemik etkiler depresyon, sistemik allerjik reaksiyon, nazal kuruluk ve çarpıntıdır.

İlaç etkileşimleri:

Santral sinir sistemi depresanları ile (alkol, barbitüratlar, opiatlar, sedatifler veya anestezikler) additif ya da potansiyelize edici bir etki gözönünde bulundurulmalıdır. Dolaşımdaki aminlerin metabolizmasını ve alınışlarını etkileyen ilaçları (ör; klorpromazin, metilfenidat, rezerpin) kullananlarda dikkatli olunmalıdır. Alphagan uygulamasından sonra, bazı hastalarda klinik olarak anlamlı olmayan kan basıncı düşüşü belirlenmiştir. Dolayısıyla, Alphagan ile birlikte antihipertansif ve/veya kardiyak glikozidler gibi ilaçlar kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Alfa-adrenerjik agonistler ile veya bunların etkileri ile etkileşecek (ör; izoprenalin, prazosin) sistemik bir ilaç başlanacaksa dikkatli olunmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde tavsiye edilen doz günde 2 defa 100 mg'dır.Tabletler bir miktar sıvı ile yutulmalıdır.Yiyeceklerle birlikte alınması ilacın emilimini ve biyoyararlanımını etkilemez.Hasta uyumunu artırmak için yemekten sonra alınması tavsiye edilir.

Özel hasta gruplarında kullanım:
Yaşlılar:
65 yaşın üzerindeki hastalar en düşük etkin doz ( günde 2 kez 100 mg) ile tedavi edilmelidir.

Böbrek bozukluğu olan hastalarda:
Sağlıklı gönüllülerde ve orta dereceli böbrek fonksiyon bozukluğu olan (kreatinin klirensi 30-80 ml/dak.) hastalarda,nimesulidin aynı kinetik profile sahip olduğu gösterilmiştir.Bu hastalarda dozu azaltmaya gerek yoktur.Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğunda ise nimesulid kontrendikedir.

Tedavinin süresi endikasyona bağlıdır.Akut ağrı ve ateşin tedavisi genellikle 1-7 günden fazla değildir.Osteoartritin semptomatik tedavisinde,tekrarlanan tedavi uygulamaları ağrılı atakları tedaviye yönelik olmalıdır.

Üretici Firma:

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 26 70
Email: sanovel@sanovel.com

Nimes 100 Gr 15 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Nimes 100 Gr 15 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Nimes 100 Gr 15 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Nimesulid


Barkod Numarası: 8699536010205

İlaç Fiyatı: 10,55 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad.Dereboyu Sk.Zağra İş Mrk.C Blok Maslak - İSTANBUL
Telefon: (212) 285 26 70
Email: sanovel@sanovel.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.