Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Ornidone Fort 500 Mg Film 10 Tablet

Parazit ve Böcek İlaçları » Antiprotozoal İlaçlar » Amibiyazis ve Diğer Protozoa İlaçları » Nitroimidazol Türevleri » Ornidazol

Formülü:

Her bir Ornidone Fort Film Tablet; etken madde olarak 500 mg ornidazol ,boyar madde olarak
Opaspray-White M-1-7120 içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Protozoal ve anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavi ve profilaksisinde kullanılır.
1. Trikomonasis:
Hem kadın, hem erkekte görülen Trichomonas vaginalis'e bağlı genito üriner enfeksiyonlar.
2. Amebiasis:
Entomoeba histoltica'nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlar (amibli dizanteri dahil) ve özellikle amebik karaciğer absesi başta olmak üzere, barsağın dışındaki tüm amebiasis olguları.
3. Giardiasis :
Giardia intestinalis'in neden olduğu intestinal enfeksiyonlar.
4. Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlar:
Septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları, doğum sonrası septisemisi,
septik aborsiyon ve söz konusu anaerob bakterilerin neden olduğu endometritlerde kullanılır.
5. Özellikle kolon ve jinekolojik operasyonlara ilişkin ve diğer cerrahi müdahalelerde ise profilaktik olarak uygulanır.

Kontrendikasyonları:

Bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumları ile,
santral sinir sistemi bozukluğu olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Yüksek dozlarla yapılan ya da 10 günden uzun süren tedavilerde, düzenli olarak klinik ve biyolojik
kontroller yapılmalıdır.
Önceden kan diskrazisi hikayesi olan hastalarda, tedaviden önce ve sonra lökosit formülü kontrol
edilmelidir; bu kontrol, özellikle tekrarlanan tedavilerde önemlidir. Ornidazol tedavisi sırasında,
periferik ve santral sinir sistemine ait ağır bozukluklar alevlenebilir. Periferik nöropati, ataksi,
vertigo ya da mental konfüzyon ortaya çıktığında, tedavi sonlandırılmalıdır.
Ornidazol, halihazırda mevcut olan kandidozisi alevlendirebilir; böyle bir durumda gerekli önlemler
alınmalıdır.
Hemodiyalizdeki hastalarda, yarı ömrün azalacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Diyalizden sonra
ilave bir dozun verilmesi uygun olabilir.
Lityum ile tedavi edilen ve imidazol türevleri alan hastalarda, plazma lityum konsantrasyonları,
kreatinin değerleri ve elektrolitler kontrol edilmelidir.
Gebelik ve Emzirme
Gebelik kategorisi B'dir. Hayvandaki üreme çalışmalarında, fetus için herhangi bir risk
gösterilmemiştir; fakat gebe kadınlarda yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Prensip
olarak, ornidazol, gebeliğin ilk aylarında ve emzirme döneminde, kesinlikle gerekli değil ise,
kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Ender olarak, baş dönmesi, baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar gibi hafif yan etkiler görülebilir. Duysal veya duysal/motor periferik nöropati; tremor; rigor, koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibi santral sinir sistemi bozuklukları ve cilt reaksiyonları, çok ender olarak gözlenmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Diğer nitro-imidazollerin aksine, ornidazol, aldehid dehidrogenaz inhibisyonuna yol açmaz ve
dolayısıyla alkol intoleransı söz konusu değildir. Buna karşın, ornidazol, kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini güçlendirir, bu nedenle uygulanan antikoagülanların dozu dikkate alınmalı ve birlikte uygulamaya yönelik olarak ayarlanmalıdır.
Ornidazol kuronyum bromür'ün kas gevşetici etkisini uzatır.
Fenobarbital veya diğer enzim indüktörlerinin birlikte uygulanması, ornidazol'ün serumdaki yarı
ömrünü kısaltır.
Enzim inhibitörleri (örneğin, simetidin), ornidazol'ün serumdaki yarı ömrünü uzatır.
Lityum tedavisi ile birlikte uygulandığında ortaya çıkabilecek etkileşimler için "Uyarılar/Önlemler" bölümüne bakınız.

Kullanım şekli ve dozu:

Oral tabletler daima yemeklerden sonra alınmalıdır.
Hekim tarafından başka bir biçim önerilmedikçe, kullanılacak doz aşağıdaki gibidir:
1. Trikomoniasis'de kullanım
a) Tek dozluk tedavi: Yalnızca akşam 3 tablet (1500mg/gün)
b) Beş günlük tedavi: Sabah -akşam olmak üzere günde 2 kez 1'er tablet
(1000mg/gün)
Tüm vakalarda reenfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır.
Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg'dır(X).
2. Amebiasis'de kullanım
a) Amibli dizanterili hastalarda üç günlük tedavi
b) Amebisasisin tüm formları için 5-10 günlük tedavi

Yetişkinler ve 35 kg üzerindeki çocuklarda:
3 günlük tedavi : Akşam bir defada 3 tablet 60 kg'ın üstü için; 4 tablet (2 tablet sabah
2 tablet akşam olarak)(2000 mg/gün)

5-10 günlük tedavi : 2 tablet (1 tablet sabah, 1 tablet akşam olarak) (1000 mg/gün)

35 kg' a kadar olan çocuklarda:
3 günlük tedavi: Tek dozda; her 3 kg vücut ağırlığı için 1/4 tablet (40 mg/kg olarak).

5-10 günlük tedavi : Tek dozda; her 5 kg vücut ağırlığı için 1/4 tablet (25 mg/kg olarak)

3)Giardisis (Lambliasis)' de Kullanım:

Yetişkinler ve 35 kg üzerindeki çocuklarda:
1-2 günlük tedavi : Akşam bir defada 3 tablet (1500 mg/gün)
5-10 günlük tedavi : 2 tablet (1 tablet sabah, 1 tablet akşam olarak)(1000 mg/gün)

35 kg' a kadar olan çocuklarda:
1-2 günlük tedavi: Tek dozda; her 3 kg vücut ağırlığı için 1/4 tablet (40 mg/kg olarak).

5-10 günlük tedavi : Tek dozda; her 5 kg vücut ağırlığı için 1/4 tablet (25 mg/kg olarak)

4. Anaerob Bakterilere Bağlı Enfeksiyonlar:
a) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisinde kullanım:
Anaerob enfeksiyonların tedavisi günde 1000 mg (1 tablet sabah, 1 tablet) akşam kullanılarak 5-10 gün devam edilir.
Çocuklar için günlük doz 20-30 mg/kg'dır(X).

b) Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların profilaksisi amacıyla kullanım:
Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonları profilaksisi için ameliyattan önce 1-2 tablet (500-1000 mg)alınır. Operasyondan sonra her 12 saatte bir, 1 tablet (500 mg) ile, 1-5 gün devam edilir.

DOZ AŞIMI
Yanlışlıkla ya da kasıtlı olarak aşıra doz alındığında "Yan Etkiler / Advers Etkiler" bölümünde kayıtlı semptomlar daha ciddi olarak seyreder.Spesifik antidotu yoktur. Konvülsiyon hallerinde diazepam verilmesi önerilir.

Üretici Firma:

Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 272 20 01
Email: [email protected]

Ornidone Fort 500 Mg Film 10 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Ornidone Fort 500 Mg Film 10 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Ornidone Fort 500 Mg Film 10 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ornidazol


Barkod Numarası: 8699772091884

İlaç Fiyatı: 26,46 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Tripharma İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş.

Kore Şehitleri Cad. No:19 Zincirlikuyu / İSTANBUL
Telefon: (212) 272 20 01
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.