Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Aprol 550 Mg 20 Tablet

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Propiyonik asit türevleri » Naproksen

Formülü:

Naproksen Sodyum, 275 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Ağrılarda: Nevralji, miyalji, siyatik, bel fıtığı, diş çekimi, ağız içi ameliyatları, epizyotomi, post partum ağrılar, ameliyat sonrası ağrılar, dismenore, rahim içi araç yerleştirilmesine bağlı ağrılar, baş ağrıları ve migrende. Romatizmal hastalıklarda: Romatoid artritis, osteoartritis, ankizolan spondilitis, abartiküler romatizma, Travmatolojide: Burkulma, kas kopması ve travması, travmatik ve ortopedik kemik ameliyatları. Gut nöbetlerinde. K.B.B. ve ürolojik iltihabi ağrılarda.

Kontrendikasyonları:

Aprol Film Kaplı Tablet;
- Naproksen sodyum'a duyarlı oldukları bilinen kişilerde,
- Aspirin yada diğer nonsteroid antienflamatuarlardan herhangi birine karşı astma, rinitis yada ürtiker geliştirenlerde,
- Aktif mide-duodenum ülseri bulunanlarda, ülserasyona ve kanamaya eğilimli olanlarda.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer nonsteroid antienflamatuarlara göre çok daha seyrek ve daha hafif olmakla beraber, Naproksen sodyum mide-barsak kanamasına ve ülserasyona sebep olabilir. Bu nedenle anamnezinde mide-duodenum ülserinden söz eden hastalar yakından izlenmelidir. - Böbrek fonksiyonları ileri derecede bozuk olanlarda çok dikkatli kullanılmalı ve kreatinemi kreatin klirensi ve albüminüri devamlı kontrol edilmelidir. Tedavi sırasında karaciğer fonksiyonları bozulursa yada bozukluk gösteren testler kötüleşirse ilaç kesilmelidir. Kalp yetmezliği bulunan yada kalbin çalışması bozukluk arzeden hastalarda dispne, çarpıntı, ödem belirirse dikkat edilmeli, gerekirse doz ayarlanması yapılmalıdır ve tuzsuz rejim uygulanması ihmal edilmemelidir.
Sürrenal fonksiyon testleri yapılacak hastalarda Aprol Film Kaplı Tablet tedavisine 48 saat önce geçici olarak ara verilmelidir, zira Naproksen sodyum 17 ketosteroid testlerini ve idrarda 5 hidroksi indol asetik asit tayini sonuçlarını bozabilir. Aprol Film Kaplı Tablet uzun süre kullanacaklarda veya böbrekleri bozuk olan hastalarda dikkatle kullanılmalı, kanlarının kimyasal analizleri, böbrek fonksiyon testleri periyodik olarak yapılmalıdır. Herhangi bir bozukluk saptandığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir. Aprol Film Kaplı Tablet tedavisi sırasında karaciğer fonksiyon testleri bozulabilir. Karaciğer bozukluğu olan kişilere ancak çok gereklilik arzettiği zaman verilmeli ve uzun süre bu ilaçla tedavi görenlerin karaciğer fonksiyon testleri periyodik olarak kontrol edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sindirim sisteminde mide ağrısı ya da yanması, bulantı, hazımsızlık, ishal, kabızlık, kan sızıntısı yada kanama.
- Santral sinir sisteminde baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması.
- Deride allerjik belirtiler, kaşıntı, purpura, terleme.
- Dolaşım sisteminde çarpıntı, dispne, ödem.
- Genel olarak susama.
- Özel duyularda kulak çınlaması, işitme ve görme bozuklukları.
- Kanda seyrek olarak granülositopeni, trombositopeni, hemolitik anemi, aplastik anemi. Non steroid antienflamatuar ajanların yan etkileri yaşlı kimselerde daha sık olarak görüldüğünden, bu kişilerde her zaman etkili olan en düşük doz kullanılmalıdır.


İlaç etkileşimleri:

Non steroid antienflamatuar ajanların diğer ilaçlarla etkileşmeleri diğer rahatsızlıkların tedavilerini etkileyebilir. Aprol Film Kaplı Tablet kan proteinlerine yüksek oranda bağlanan ilaçları (hidantoin, sülfonamidler, sülfonilüre, furosemid, beta blokerler, lityum tuzları v.b.) bağlarından koparıp kendisi yerleşebileceğinden, onları serbest hale geçirerek etkilerini güçlendirebilir ve dolayısıyla yeni ayarlamalar gerektirebilir.
Oraal antikoagülan ajanlarda da ayarlama gerekebilir. Probenecid Aprol Film Kaplı Tablet ile birarada alınırsa Aprol Film Kaplı Tablet'in plazma konsantrasyonu ile yarılanma zamanı artar. Keza metothrexate ile birlikte kullanılırsa metothrexate'in tübüler sekresyonu azalır, toksisitesi artabilir, dikkat gerekir.

Kullanım şekli ve dozu:

Hafif ile orta şiddetteki ağrı, primer dismenore, akut tendinit ve bursitte: Başlangıç dozu olarak 275 mg'lık 2 tablet tavsiye edilir (550 mg). Bu dozu 6 ila 8 saatte bir 275 mg'lık 1 tabletlik dozlar izler. Toplam günlük doz 5 tableti (1375 mg) aşmamalıdır. Romatoid artritis, osteoartritis ve ankilozan spondilitiste: Erişkinlerde: Tavsiye edilen başlangıç dozu günde 2 kez (sabah ve akşam) 275 mg'lık 2'şer tablettir. Uzun süreli uygulama esnasında hastanın klinik cevabına göre doz düşürülebilir. Bu endikasyonlarda günde 1100 mg'dan daha yüksek dozlar denenmemiştir. Sabah ve akşam dozları eşit olamayabilir ve günde 2 kezden daha sık verilmesine gerek yoktur. Artritiste semptomatik iyileşme mutad olarak iki hafta içinde kendini gösterir, bununla beraber bu süre içinde iyileşme görülmezse, ek iki haftalık bir uzatmaya gidilmelidir. Akut gut nöbetlerinde: Tavsiye edilen başlangıç dozu 275 mg'lık tablettir, daha sonra nöbet dininceye kadar 8 saatte bir 275 mg'lık 1 tablet ile devam edilir. DOZ AŞIMI: İlacın yanlışlıkla veya başka amaçlarla yüksek dozda alınmasında hastaya gastrik levaj yapılır ve destek tedavisi uygulanır. Naproksen'in yüksek oranda proteinlere bağlanmasından dolayı hemodiyaliz uygulaması plazma konsantrasyonunda belirgin düşmeye yol açmaz.

Atc Kodu:

M01AE02

Üretici Firma:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 22 90
Email: [email protected]

Aprol 550 Mg 20 Tablet Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:10.2.2023)

Aprol 550 Mg 20 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Aprol 550 Mg 20 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Aktif

Etken Maddesi: Naproksen


Barkod Numarası: 8699569090052

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 2,03 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 53,40 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa Köyü Yolu, Maslak / İSTANBUL
Telefon: (212) 285 22 90
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.