Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Combicid Im 500 Mg 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Ampisilin ve Sulbaktam

Formülü:

Sulbactam Sodium,125 mg
Ampicillin Sodium,250 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyonlarda Combicid endikedir. Bunlardan belli başlı olanlar şunlardır.
-Üst ve alt solunum yolu infeksiyonları:Sinüzit, otitis media, epiglotit ve bakteriyel pnömoni vb.
-İdrar yolu infeksiyonları ve piyelonefrit
-Peritonit, endometrit ve pelvik sellülit gibi intraabdominal infeksiyonlar
-Bakteriyel septisemi
-Deri ve yumuşak doku infeksiyonları
-Kemik ve eklem infeksiyonları
-Jinekolojik ve gonokokal infeksiyonlar
-Profilaktik olarak; cerrahi proflaksi ve doğum veya sezaryen sonrası infeksiyon riskini azaltmak amacı ile uygulanır.
-Ayrıca Combicid abdominal ve pelvik cerrahi müdahale yapılan hastalarda post operatif yara enfeksiyonu insidansını azaltmak için peri operatif olarak kullanılabilir. Post operatif sepsisi azaltmak amacıyla, gebeliğin sonlandırılması veya sezeryan ameliyatı sonrası profilaktik olarak da kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Penisilin alerjisi bulunanlarda kontrendikedir.
Geçmişinde penisilin ve/veya birçok alerjene aşırı hassasiyeti olan kişilerde penisilin kullanımına bağlı bazen fatal aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. Bu yüzden penisilin tedavisinden önce geçmişteki penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere duyarlılık reaksiyonları olup olmadığı dikkatle soruşturulmalıdır. Alerjik bir reaksiyon oluşursa ilaç kesilmeli hemen uygun tedaviye başlanmalıdır.
Ciddi anafilaktik reaksiyonlarda adrenalin kullanılmalıdır. Ayrıca oksijen, intravenöz steroidler ve entübasyon dahil hava yollarının açık tutulması sağlanmalıdır.
Mononükleozlu hastalarda deri raşı gelişebileceğinden bu hastalara Combicid verilmemelidir.
Mikotik veya bakteriyel ajanlarla süperenfeksiyon olasılığı hatırda tutulmalıdır. Süperenfeksiyon olması halinde (özellikle candida veya Pseudomonas ile ilgili ise) ilaç kesilmeli ve/veya uygun tedavi başlanmalıdır. Neredeyse bütün antibakteriyel ajanlarla değişen şiddette psödomembanoz kolit bildirildiğinden antibakteriyel ajan uygulanmasından sonra gelişen diyarelerde bu olasılık düşünülmelidir.
Uzun süre kullanımında süperinfeksiyon gelişebilir. Bu durumda ilaç kesilmeli ve uygun tedavi yapılmalıdır.
Uzun süre kullanımında böbrek, karaciğer ve hematopoetik sistemlerin periyodik olarak kontrolü tavsiye edilir. Bu özellikle prematüreler olmak üzere yenidoğanlarda önemlidir.
Sodyum kısıtlanması gereken hastaların tedavisinde her Combicid 1.0 g'ın (1000 mg ampisilin + 500 mg sulbaktam) yaklaşık 115 mg (5 mmol) sodyum içerdiği dikkate alınmalıdır.
Gebelerde ve Laktasyonda Kullanımı:
Hayvan çalışmalarında sulbaktam ya da ampisilinin fertilite üzerine ya da fetüse zararlı bir etkisi saptanmamıştır. Ancak insanlarda hamilelik ve süt verme döneminde kullanımı ile ilgili yeterli veri yoktur. Bu nedenle zorunlu durumlar dışında gebelerde ve laktasyonda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Bildirilmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Combicid genellikle iyi tolere edilir. Aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir.
Lokal Yan Etkiler:
IM enjeksiyon yerinde ağrı %16
IV enjeksiyon yerinde ağrı %3
Tromboflebit %3
Sistemik Yan Etkiler:
En sık bildirilen yan etki diare (%3) ve raş (hastaların %2'sinden daha azı)'tır.
Bildirilen %1'den az diğer sistemik reaksiyonlar: kaşıntı, bulantı, kusma, kandidiazis, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, göğüs ağrısı, flatulans, abdominal distansiyon, glossit, idrar retansiyonu, dizüri, ödem, yüzde şişme, eritem, döküntüler, gırtlakta tıkanıklık, substernal ağrı, epistaksis ve mukozal kanamadır.
Pediatrik Hastalar: Yan etki profili olarak erişkinlerde görülenlere benzer.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ:

İlaç etkileşimleri:

Combicid içeriğinde bulunan ampisilin, aminoglikozidler ile invitro geçimsizlik gösterir, aminoglikozid aktivitesini kaybeder.
Ampisilinin, allopurinol ile birlikte kullanımında, hastada deri döküntüsü insidansı, yalnız ampisilin kullananlardakine oranla önemli derecede fazladır. Ancak Combicid ve allopurinol'ün birlikte kullanımı ile ilgili veri bulunmamaktır.
Probenesid, Combicid ile birlikte kullanıldığında renal tubuler sekresyon azalacağından, ampisilin ve sulbaktamın etki süresi uzayabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Combicid intravenöz ve intramuskuler olarak uygulanabilir.Böbrek Fonksiyonu Normal Erişkinlerdeki Kullanımı
Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirde Combicid 250 mg her altı-sekiz saatte bir 1.5-3 g ampisilin + sulbaktam önerilir. Toplam günlük sulbaktam miktarı 4 g'ı aşmamalıdır. Hafif vak'alarda uygulama 12 saat ara ile de yapılabilir. Hemolitik streptococ'lara bağlı infeksiyonların tedavisine akut eklem romatizması ve glomerulonefriti önlemek amacı ile en az 10 gün devam edilmelidir.
IV uygulamalarda en az 3 dakika ve daha büyük dilüsyonlarda 15-30 dakika süreli infüzyon yapılmalıdır. Pediatrik Kullanım:
Çocuklar, bebekler ve yenidoğanlarda enfeksiyonların çoğu için dozaj 150 mg/kg/gün (100 mg/kg/gün/ampisilin ve 50 mg/kg/gün sulbaktam)'dır. Bebek ve çocuklarda uygulama 6-8 saatte, yenidoğanlarda ise 12 saatte bir olmalıdır. Doz aralığı hastalığın şiddeti ve hastanın renal fonksiyonlarına göre ayarlanabilir. Tedavi genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya veya diğer patolojik belirtiler kaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi süresi normalde 5-14 gündür ancak ağır vak'alarda bu süre uzatılabilir.
Böbrek Yetmezliğinde Kullanım
Böbrek yetmezliğinde, ampisilin ve sulbaktam'ın eliminasyon kinetiği birbirine benzer şekilde etkilendiğinden plazmadaki oranları değişmez.Cerrahi Proflakside Pozoloji:
Operasyon sırasında etkili serum ve doku konsantrasyonları sağlanması amacı ile anestezi başlangıcında 1.5-3g ampisilin + sulbaktam verilir. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir. Eğer Combicid ile bir terapötik kür gerekmiyor ise Combicid uygulanması 24 saat sonunda kesilmelidir.Combicid Im 500 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Combicid Im 500 Mg 1 Flakon

İlaç Fotoğrafı: Combicid Im 500 Mg 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ampisilin + Sulbaktam


Barkod Numarası: 8699569270249

İlaç Fiyatı: 5,17 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.