Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Silina 125 Mg 80 Ml Süspansiyon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Geniş Spektrumlu Penisilinler » Ampisilin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Shigella, Salmonella, E.coli, H.influenzae, P.mirabilis ve N.gonore'nin oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca penisilin G'ye hassas stafilokok, streptokok, pnömokok ve enterokok gibi mikroorganizmaların oluşturduğu solunum yolu enfeksiyonlarında idrar yolları enfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, safra ve barsak enfeksiyonlarında ve menenjit vakalarında endikedir.

Kontrendikasyonları:

Silina penisilinlere karşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Patojen mikroorganizmaların ampisiline duyarlılığının belirlenmesinde gerekli bakteriyolojik incelemeler yapılmalı ve gerektiğinde enfeksiyon yerine göre cerrahi müdahale yapılmalıdır.
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi bazen de öldürücü aşırı anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle çeşitli allerjenlere duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamalarda oral uygulamalara oranla daha sık görülmüştür. Sefalosporinlere şiddetli reaksiyon gösteren hastalar penisilinlere karşı da duyarlı olabilirler. Bu gibi hastalarda kullanılırken dikkatli bir araştırma yapılmalı ve allerjik reaksiyon görüldüğünde ampisilin tedavisi kesilerek bu durumlarda genellikle kullanılan antihistaminikler, presöraminler ve kortikosteroidler ile uygun tedaviye başlanmalıdır. Anafilaktoid reaksiyonlar bu maddelerin ve adrenalinin acilen kullanımını gerektirir. Aynı zamanda hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve gerektiğinde entübasyon uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi süresinde mikotik (Candida) ya da bakteriyel (Enterobakter, Pseudomonas) süperenfeksiyonlar gelişebilir; bu gibi durumlarda ampisilin tedavisi durdurulmalı ve süperenfeksiyona yol açan mikroorganizmalara etkili ajanların kullanılmasına başlanmalıdır. Ampisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara eriştiğinden Clinitest, Benedict ya da Fehling solüsyonu ile yapılan glikoz testlerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle idrarda glikozun enzimatik glikoz oksidasyonuna dayanıklı testler ile aranması uygundur.
Hamilelikte Kullanım:
Ampisilinin hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır.
Emziren Annelerde Kullanım:
Ampisilin anne sütüne geçer; bu nedenle emzirenlerde kullanıldığında bu özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.
Pediatrik Kullanım:
Ampisilin başlıca böbrek yoluyla ve değişmeden itrah olur. Bu nedenle böbrek fonksiyonları tam gelişmemiş olan neonatlarda ve bebeklerde ampisilin itrahı gecikebilir. Terapötik etkiyi sağlayabilecek en düşük dozda ve dikkatli kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bulantı, kusma diyare oral kullanıma bağlı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlerde olduğu gibi hipersensitiviteye bağlı reaksiyonlar oluşabilir. Bu tip reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılığı veya allerji, astım, saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları; eritematöz makülopapüler deri döküntüleri ve ürtiker şeklindedir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmişse de klinik önemi bilinmemektedir. Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir.
İlacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Etkeni virüs olan infeksiyöz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir. Bu nedenle bu vakalarda kullanılmamalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Ampisilin oral kontraseptiflerin etkisini düşürebilir. Allopurinol, ampisilin'in yol açtığı cilt reaksiyonlarını artırır. Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler veya tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotikler, ampisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilir. Aminoglikozidlerle fiziksel geçimsizliği vardır. Bu nedenle beraber kullanımında etki düşüşü yapabileceği düşünülmelidir. Oral kontraseptifler, ampisilin ile birlikte kullanıldığında etkileri azalabilir. Probenesid ile ampisilinin kan düzeylerinin artması ve/veya toksisitesinin artması nedeniyle ampisilinin renal tübüler sekresyonu azalabilir ve etkisi şiddetlenebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Yumuşak doku ve solunum sistemi enfeksiyonlarında: 20 kg veya daha fazla ağırlıktaki hastalara her 6 saatte bir 250 mg, 20 kg'dan aşağı olan hastalarda 50 mg/kg/gün 6 veya 8 saatte eşit dozlarda uygulanır.
Gastrointestinal ve Genitoüriner sistem enfeksiyonlarında: Hastanın ağırlığı 20 kg veya üzerinde ise her 6 saatte bir 500 mg, 20 kg'dan aşağı olan hastalarda 100 mg.kg/gün 6 veya 8 saatte bir eşit dozlarda uygulanır. N.gonoreye bağlı üretritin tedavisinde 1 g probenesidle beraber 3.5 g olarak uygulanabilir.
KULLANMADAN ÖNCE ŞİŞEYİ İYİCE ÇALKALAYINIZ.
SÜSPANSİYON HAZIRLANMASI:
Etiket üzerindeki işaret çizgisi kadar kaynatılmış soğutulmuş (60 ml) su ilave ederek iyice çalkalayınız. Homojen dağılım sağlamak için 5 dakika bekleyiniz. Gerekiyorsa çizgiye kadar tekrar su ilave ederek iyice çalkalayınız. Hazırlanan süspansiyon oda sıcaklığında 7 gün buzdolabında 14 gün aktivitesini bozulmadan muhafaza eder.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Yüksek dozda genellikle santral sinir sistemini etkileyen toksik etkiler oluşur. Ayrıca, allerjik reaksiyonlar, kusma, diyare, şiddetli karın ağrısı gözlenir. Bu semptomlar görüldüğünde tedavi kesilmeli, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalı, gastrik lavaj yapılmalıdır. Renal fonksiyon yetmezliği olan hastalarda ampisilin grubu antibiyotikler hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir ancak, peritoneal dializ uygulanmamalıdır.

Üretici Firma:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Silina 125 Mg 80 Ml Süspansiyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Silina 125 Mg 80 Ml Süspansiyon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ampisilin


Barkod Numarası: 8699569280156

İlaç Fiyatı: 5,09 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa Köyü Yolu, Maslak / İSTANBUL
Telefon: (212) 285 22 90
Email: info@bilimpharma.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.