Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Lansazol 30 Mg 14 Mikropellet Kapsül

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Lansoprazol

Formülü:

Her kapsülde enterik kaplı mikropelletler halinde ;
Lansoprazol 30 mg,

Yardımcı Maddeler :
Kapsül Boyar Maddesi; Titanyum dioksit

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

- Duodenal ülser, gastrik ülser ve reflü özofajit'in kısa süreli tedavisinde,

- Zollinger-Ellison sendromu dahil patolojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisinde,

- Helicobacter pylori enfeksiyonu ile seyreden duodenal ülser tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Lansoprazol'e veya formülasyondaki yardımcı maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Lansoprazol başlıca karaciğerde metabolize edilmektedir. Şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalarda doz ayarı gerekmez ancak tavsiye edilen doz aşılmamalıdır.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarı gerekmez.

Etki ve emniyeti belirlenmediğinden, hamilelerde, süt veren annelerde ve 18 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Yaşlı hastalarda lansoprazol'ün klirensi azalmakta, yarılanma ömrü % 50-100 artmaktadır. Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur. Ancak ilave bir asit supresyonu gerekmedikçe günlük doz 30 mg'ı aşmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Lansoprazol ile yapılan kısa süreli klinik çalışmalarda (< 8 hafta) iyi tolere edildiği gösterilmiştir. Diyare, başağrısı, bulantı ve kusma, dermatolojik reaksiyonlar en sık bildirilen reaksiyonlardır. Fakat bu belirtiler tedavi kesildiğinde kaybolmaktadır.

İlaç etkileşimleri:

Lansoprazol sitokrom p-450 enzim sistemiyle metabolize olmaktadır. Sağlıklı kişilerde yapılan çalışmalarda, lansoprazolün aynı sistemi kullanan warfarin, antipirin, indometazin, asetilsalisilik asit, ibuprofen, fenitoin, prednison, propronalol veya diazepam ile etkileşmediği gösterilmiştir. Lansoprazol, teofilin ile birlikte uygulandığında, teofilinin klirensinde hafif bir artış (% 10) görülmüştür. Bu etkileşim klinik açıdan önemli olmasa da, lansoprazol verildiğinde veya kesildiğinde her hastada klinik açıdan etkili kan seviyeleri sağlamak açısından teofilin seviyelerinin tekrar titrasyonu gerekebilir.

Lansoprazol'ün sukralfat ile birlikte kullanımında lansoprazolün absorpsiyonu gecikmekte ve biyoyararlanımı % 30 azalmaktadır. Bu nedenle lansoprazol sukralfattan en az yarım saat önce alınmalıdır.

Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'ın önemli olduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların emilimini etkileyebilir.

Lansoprazol antiasitlerle birlikte kullanıldığında biyoyararlılığı azalabilir. Bu nedenle ilaç alındıktan sonraki ilk bir saat içinde antiasit kullanılması önerilmez.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde;

Duedonal ülser : Sabah kahvaltıdan önce olmak üzere günde tek doz 30 mg'dır (1 kapsül). Duodenal ülserde ortalama tedavi süresi 2-4 haftadır.Gastrik ülser : Sabah kahvaltıdan önce olmak üzere günde tek doz 30 mg'dır (1 kapsül). Ortalama tedavi süresi 2-8 haftadır.Reflü özofajit : Sabah kahvaltıdan önce olmak üzere günde tek doz 30 mg'dır (1 kapsül).

Reflü özofajitte ortalama tedavi süresi 4-8 haftadır. 8 haftalık tedaviye yanıt vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi uygulanabilir.

Zollinger-Ellison Sendromu : Tavsiye edilen oral başlangıç dozu 3-7 gün süreyle sabahları aç karnına 60 mg'dır. Zollinger-Ellison sendromlu hastalarda ve Zollinger-Ellison sendromlu olmayan hipersekresyonlu hastalarda 10 mEq/saat'ten daha az bir bazal asit salınımını elde etmek için, doz titre edilmelidir. Gastrektomi öncesindeki Zollinger-Ellison sendromlu hastalarda, tavsiye edilen bazal asit salınım hedefi 5 mEq/saat'tir. Günlük 120 mg veya daha fazla (180 mg doza kadar) lansoprazol gerektiren hastalarda, doz eşit olarak günde 2 defa uygulanmalıdır. Hedefe ulaştıktan sonra, dozun azaltılması veya yükseltilmesinin gerekip gerekmediğinin tayini için, hasta kontrol altında tutulmalıdır.

Helicobacter pylori eradikasyonunda: LansazolÒ 30 mg mikropellet kapsül günde iki defa birer kapsül olarak aşağıdaki antibiyotiklerden iki tanesi ile kombine kullanılabilir. Bunlar; günde iki defa 250 mg klaritromisin, günde iki defa 1 g amoksisilin veya günde iki defa 400 mg metronidazol. En iyi eradikasyon sonuçları, klaritromisinle, amoksisilin veya metranidazol birlikte kullanıldığında elde edilmektedir. LansazolÒ 30 mg mikropellet kapsül, tavsiye edilen antibiyotiklerle beraber kullanıldığı zaman Helicobacter pylori eradikasyonunda % 90'a varan başarı elde edilmektedir.

LANSAZOL 30 mg MİKROPELLET KAPSÜL SABAHLARI AÇ KARNINA ALINMALIDIR.

KAPSÜLLER AÇILMAMALI, ÇİĞNENMEMELİ VEYA EZİLMEMELİDİR.

AMBALAJ AÇILDIKTAN SONRA KAPSÜLLER EN GEÇ BİR AY İÇİNDE TÜKETİLMELİDİR. BİR AY GEÇTİKTEN SONRA ŞİŞEDE KALAN KAPSÜLLER TEKRAR KULLANILMAMALIDIR.

HER KULLANIMDAN SONRA ŞİŞE SIKICA KAPATILMALIDIR.

AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ :


Lansoprazol'ün bilinen bir antidotu yoktur. Proteinlere çok yüksek oranda bağlandığından diyaliz ile kandan uzaklaştırılamaz. Aşırı doz durumunda semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.

Üretici Firma:

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.
Telefon: (212) 279 89 00

Lansazol 30 Mg 14 Mikropellet Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Lansazol 30 Mg 14 Mikropellet Kapsül

İlaç Fotoğrafı: Lansazol 30 Mg 14 Mikropellet Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Lansoprazol


Barkod Numarası: 8699516164065

İlaç Fiyatı: 15 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş. Logosu

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.

Büyükdere Cd.N:215 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 89 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.