Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Helicol 15 Mg 30 Mikropellet Kapsül

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » Proton Pompası İnhibitörleri » Lansoprazol

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1. Duodenal ülser,2.Gastrik Ülser3.Reflü özofajitin kısa süreli tedavisinde, 4.Zollinger- Ellison Sendromu dahil patalojik hipersekresyonun uzun süreli tedavisinde 5. H.pylori enfeksiyonu ile birlikte seyreden duodenal ülser tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Helicol'un bileşimideki maddelera aşırı duyarlılığı bulunanalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

18 yaşın altındakilere güvenirliliği ve etkinliği henüz gösterilmediğinden, kullanılmamalıdır. Yaşlılarda doz aayrlamasına gerek yoktur. Yaşlılarda, mide asit salgısı ve diğer mide fonksiyonları yaşa bağlı olarak azalabilir. Bu grup yaşlılarda, Helicol tedavisi uygulanacğında dikkatli olunmalıdır.
Karaciğer yetmezliği olan hastalarda, plazma düzeyi eğrisinin altındaki alan (AUC) aratar ve ilacın atılımı gecikir. Bu yüzden günde 30 mg'ın üzerine çıkılmamalıdır.
Yüksek dozlarla yapılan hayvan araştırmalarında, lansoprazolün, fetüs kanında anne kanına göre daha kanına göre daha yüksek yoğunluklara ulaştığı, tavşanlarda fetüs mortalitesinde yükselmeya neden olduğu saptanmıştır. Bu yüzden, gebelerde ya da gebe kalma olasılığı yüksek olan kadınlarda kullanılmamalıdır.
Lansoprazol, anne sütüne geçer. Olası riskler yüzünden emzirenlerde kullanılması önerilmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Helicol, genellikle iyi tolere edilenbir ilaçtır. Bazı hastalarda, döküntü, kaşıntı gibi aşırı duyarlılık belirtileri görülebilir. Bu tür aşırı duyarlılık belirtilerinin ortaya çıktığı hastalarda tedaviye son verilmelidir. Bazı hastalarda, karaciğer transaminazlarında yükselme görülebilecğinden, özellikle karaciğer bozukluğu olan hastalar yakından izlenmelidir. Ayrıca, ender olarak anemi, lökopeni, eozinofili, kabızlık, diyare bulantı, ağız kuruluğu, karında şişkinlik, baş ağrısı, uyku hali uykusuzluk ve ateş görülebilir. Bu yan etkiler genelikle hafif ve geçicidir, tedavinin kesilmesine gerek göstermez.

İlaç etkileşimleri:

Lansoprazol sitokrom P450 enzim sistemi ile metaobolize olur. Ama sağlıklı gönüllerde yapılan çalışmalarda aynı sistemi kullanan warfarin, antipirin, indometazin, ibuprofen, fenitoin, propranolol, Prednizolon, klaritromisin, terfenadin ya da diazepam ile klinik olarak önem taşıyan bir etkileşim saptanmamıştır.Lansoprazolün sukralfat ile birlikte kullanımı biyoyararlanımını % 30 oranında azltmaktadır.Bu yüzden lansoprazol sukralfat alımından en az yarım saat önce kullanılmalıdır.Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımını %30 oranında azaltmaktadır. Bu yüzden lansoprazol sukralfat alımından en aza yarım saat önce kullanılmalıdır.Lansoprazol gastrik asit sekresyonunu inhibe ettiği için, biyoyararlanımları açısından gastrik pH'ının önemli olduğu ketokonazol, ampisilin esterleri, demir tuzları, digoksin gibi ilaçların ewmilimini etkileyebilir. Lansoprazol antasitlarla birlikte kullanılmabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Preparat Aç Karnına Kulanılmamalıdır. Kapsül içindeki Mikropelletler çiğnenmemeli ezilmemeli, bir bütün olarak kullanılmalıdır.Duodenal ülser:4 hafta süreyle günde 1 defa 30 mg (1 kapsül)Gastrik ülser:4 hafta süreyle günde 1 defa 30 mg ( 1 Kapsül), gerekirse tedavi 2-4 hafta süre ile uzatılabilir. 30 mg (1 kapsü) kullanılır. 8 haftalık tedaviye cevap vermeyen reflü özofajitli hastalarda 8 haftalık ek bir tedavi daha uygulanabilir.Nüks ile gelen erozif özofajitli hastalarda 8 haftalık bir ek tedavidaha düşünülmelidir.Lansoprazol, henüz güvenirliliği belirlenmediği için pepetik ülser ve reflü özofajitin idame etdavisinde endike değildir.Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.Hipersekresyon durumları (Zollinger-Elklison Sendromu): Günde 1 defa 60 mg (2 kapsül). Yeterli gelmezse günlük doz 120-180 mg'a yüksltilebilir. 90 mg'ın üstündeki günlük dozlarda, toplam doz ikiye bölünerek verilmelidir.H. Pylori ile birlikte seyreden duodenal ülser tedavisi:H.pylori eradikasyonu için aşağıda uygun antibyotik komvbinasyonlarıile birlikte kullanılır. Üçlü tedavi şeması: Aç karnına (yemekten yaroım saat önce) 12 saatte bir 30 mg (1 kapsül), aç veya tok karnına 12 saatte bir 500 mg klaritomisin ve aç veya tok karnına 12 saatte 1000 mg amoksisilin ile birlikte 14 gün süreyle uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazla asit baskılanması gerkebilir.İkili tedavi şeması:Aç karnına (yemekten yarım saat önce) 12 saatte bir 30 mg (1 kapsül), aç veya tok karnına 8 saatte bir 500 mg klaritromisin ile birlikte 14 gün süreyle uygulanır. Ülserin iyileşmesini tamamlamak için daha fazla asit baskılanması gerekebilir.

Üretici Firma:

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: info@zentiva.com.tr

Helicol 15 Mg 30 Mikropellet Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Helicol 15 Mg 30 Mikropellet Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Lansoprazol


Barkod Numarası: 8699502160170

İlaç Fiyatı: 20,61 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş Logosu

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 34394 Levent, İstanbul
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: info@zentiva.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.