Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Paraplatin 450mg/45ml Iv İnfüzyon Solüsyonu

Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar » Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) » Diğer Kanser İlaçları » Platin » Karboplatin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İlerlemiş over kanserinin başlangıç tedavisi, ilerlemiş over kanserinin sekonder tedavisi, küçük hücreli akciğer kanseri.

Kontrendikasyonları:

Birleşimindeki herhangi bir maddeye, sisplatine veya platin içeren diğer maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir. Ciddi kemik iliği supresyonu veya çok fazla kanaması olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Hamillelik ve Emzirme:PARAPLATIN RTU hamile bir kadında uygulandığında fetusa zarar verebilir. PARAPLATIN RTU ile tedavi gören annelerin emzirmeyi kesmeleri önerilir.
Karsinojik, Mutajenik ve Üreme Etkisi:Karboplatinin karsinojenik Popotansiyeli incelenmemiştir. Karboplatinin in vivo ve in vitro mutejenik olduğu gösterilmiştir. Ayrıca organogenez sırasında karboplatin alan sıçanlarda embriyotoksik teratojenik olduğu gösterilmiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Kemik iliği: Trombositopeni, nötropeni, lökopeni, anemi, infeksiyon, kanama tranfüzyon.Gastrointestinal:Bulantı, kusma ve diğer gastrointestinal yan etkiler.Nörolojik:Periferal nöropati, ototoksisite diğer santral yan etkiler nörotoksisiteRenal:Serum kreatinin ve kan üre artışları.Hepatik:Bilirubin, SGOTve alkalen fosfatazda artış.Elektrolit Kaybı:Sodyum, potasyum lalsiyum magnezyum Diğer Yan Etkiler:Ağrı,asteni, kardiyovasküler, solunum, allerjik genitoüeriner, alopesi, mukozit. Aşırı duyarlılığı olan hastalarda platin içeren diğer madelerle bildirilen reaksiyonlara benzer kızarıklık, ültiker, eritem, kaşıntı ve ender olarak bronkospazm ve hipotansiyon gözlenmiştir. Hastaların bazılarında Aropesi,kardiyovasküler solunum, genito üriner ve mukozal yan etkiler bildirilmiştir. Kardiyovasküler olaylar ( kalp yetmezliği, embolizm, serebrovasküler olaylar) çok ender olarak fatal olmuştur ve kemoterapiye bağlı olmadıkları düşümnülmektedir.kansere bağlı hemolitik, üremik sendrom ender olarak bildirlmiştir.

İlaç etkileşimleri:

PARAPLATIN RTU nefrotoksik ilaçların böbrekler üzerindeki etkilerini şiddetlendirebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

PARAPLATIN RTU uzman hekim kontrolünde deneyimli personel tarafından kullanılmalıdır. Aliminyum karboplatin ve reaksiyona girip tortu oluşturarak potens kaybına yolaçabilir. Bu nedenle PARAPLATIN RTU temas edebilecek aliminyum kısmı olan iğneler veya intravenöz uygulama setleri, ilacın hazırlanmasında ya da uygulanmasında kullanılmamalıdır. PARAPLATIN RTU tek başına reküran over kanseri olan hastalarda 4 haftada 1 haftanın birinci günü I.V yoldan 360 mg/m² dozda etkilidir. Ancak genelikle nötrofiz sayısı en az 2000 ve trombosit sayısında en 100.000 oluncaya kadar tek başına intermittan uygulanmamalıdır. İlerlemiş Over kanserlerinin kematerapide daha önce tredavi uygulanmamış hastaların tedavisi için kullanılacak etkili bir kombinasyon bu şekildedir. PARAPLATİN RTU 300 mg/m² I.V. yoldan her 4 haftada bir ,1 gün altı siklus, siklofosfamid (Cytoxan)- 600 mg/m², I.V. Yoldan, herddört haftada bir, 1 gün, altı siklus, PARAPLATIN RTU 'nun siklosfamid ile kombine olarak intermittan uygulaması için nötrofil sayısının en az 2.000, trombosit sayısının da en az 100.000 olması gerekir . PARAPLATIN RTU genellikle 15 dakika veya daha uzun süren infizyonlarla uygulanır. Tedavi öncesi veya tedavi sonrası hidratasyon veya zorlu diüreze gerek yoktur.Böbrek Fonksiyon Yetersizliği Olan Hastalar:Kreatinin klirens değerleri 60ml/dakikanın altında olan hastalarda kemik iliği supresyonu riski artar . Böbrek yetersizliği olan hastalarda, PARAPLATIN RTU tek başına ve şağaıdaki doz tabblosuna göre uygulandığında ciddi lökopeni, nötropeni, trombositopeni insidensi %25 olmuştur.Seyreltme: PARAPLATIN RTU %5 dekstroz-su (D-W)veya %0.9 enjeksiyonluk sodyum klorür ile 0.5 mg/ml gibi çok daha düşük konsantrasyonlarala seyreltilebilir.İlacın Kullanımı Hakkında Güvenlik Önlemleri:Parenteral antineoplastik ajanların gerek hazırlanmasında gerekse atılmasında dikkatli olunmasını önermektedirler.

İthalatçı Firma:

Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc.
Telefon: (212) 286 24 86

Paraplatin 450mg/45ml Iv İnfüzyon Solüsyonu Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:26.10.2007)

Paraplatin 450mg/45ml Iv İnfüzyon Solüsyonu

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Karboplatin


Barkod Numarası: 8699726773200

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc. Logosu

Bristol-Myers Squibb İlaçları Inc.

Plaza Spring Giz,Meydan Sk. K:8 Maslak
Telefon: (212) 286 24 86

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.