Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Deksamet 8 Mg 2 Ml 1 Ampul

Endokrin Sistem » Sistemik Kortikosteroidler » MONO KORTİKOSTEROİDLER » Glucocorticoids » Deksametazon

Formülü:

Her bir ampulde:
8 mg deksametazon fosfata ekivalan deksametazon sodyum fosfat.

Kreatinin 16 mg
Sodyum sitrat 20 mg
Sodyum metabisülfit 2 mg
Metil paraben 3 mg
Propil paraben 0.4 mg
İnjeksiyonluk su k.m 2 ml

Şurup :
Beher ölçekte (5 ml)
Aktif madde :
Deksametazon 0.25 mg
Yardımcı maddeler :
Etil alkol, şeker, nipajin-M, nipazol, portakal esansı.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Ampul :
İntravenöz ve intramüsküler enjeksiyon ile :
Endokrin Hastalıklar :
Konjenital adrenal hiperplazi, nonsuppuratif tiroidit, kansere bağlı hiperkalsemi, primer ve sekonder adrenokortikal yetmezlikte (mineralokortikoidlere yardımcı olarak), akut adrenokortikal yetmezlikte (mineralokortikoidlere yardımcı olarak), ciddi bir travma veya hastalık durumunda adrenal yetmezliği olan veya adrenokortikal rezervi dolu olan hastalarda ameliyat öncesinde, standart tedaviye cevap vermeyen şok vakalarında.
Romatizmal Hastalıklar :
Aşağıdaki hastalıkların akut hecmelerinde kısa süreli tedavi olarak: Posttravmatik osteoartrit, sinovit, romatoid artrit, juvenil romatoid artrit, akut ve subakut bursit, epikondilit, akut nonspesifik tenosinovit, psöriatik artrit, akut gut artriti, ankilozan spondilit.
Kollagen Hastalıkları :
Alevlenme durumunda ya da idame tedavisi olarak sistemik lupus eritematosus, akut romatoid karditis durumunda.
Dermatolojik Hastalıklar:
Pemfigus, eksfoliatif dermatit, büllöz dermatit herpetiformis, ağır seborreik dermatit, ağır psöriasis, mikosis fungoides, eritema multiforme (Stevens-Johnson syndrome).
Allerjik Hastalıklar :
Ağır ve mutad tedavi yöntemleriyle kontrol edilemeyen bronşial astma, kontakt dermatit, atopik dermatit, serum hastalığı, allerjik rinit, ürtikeriel transfüzyon reaksiyonları, ilaç duyarlılığı reaksiyonları, akut larinks ödemi (önce adrenalin verilmelidir).
Göz Hastalıkları :
Herpes zoster oftalmikus, iritis, iridosiklit, korioretinit, diffüz posterior uveit ve koroidit, optik nevrit, simpatetik oftalmia, ön segment iltihabı, allerjik konjunktivit, keratit, allerjik korneal marjinal ülserler.

Gastrointestinal Hastalıklar :
Hastanın kritik bir devreyi atlatmasına yardımcı olarak : Ülseratif kolit, regional enterit.
Solunum Sistemi :
Semptomatik sarkoidoz, berillioz, fulminan veya dissemine akciğer tüberkülozu (antitüberküler ilaçlarla birlikte), Loeffler sendromu (başka metodlarla tedavisi mümkün değilse) aspirasyon pnömonisi.
Hematolojik Hastalıklar :
Sekonder otoimmün hemolitik anemi, yetişkinlerde idiopatik trombositopenik purpura (yalnız intravenöz yolla; intramusküler enjeksiyon kontrendikedir). Yetişkinlerde sekonder trombositopeni, eritroblastopeni, konjenital (eritroid) hipoplastik anemi.
Neoplastik Hastalıklar (Palliatif Olarak) :
Yetişkinlerde lösemi ve limfomalar, çocuklarda akut lösemi.
Böbrek Hastalıkları :
İdiopatik veya lupus eritematosus'a bağlı sekonder nefrotik sendromda diüresisin ve proteinürinin hafifletilmesinde.
Diğer Endikasyonlar :
Tüberküloz menenjit (subaraknoid blok varsa, antitüberküler ilaçlarla birlikte), trişinoz (nörolojik ve miyokardial belirtiler varsa).
Diagnostik :
Adrenokortikal hiperfonksiyon testi için.
Beyin Ödemi :
Primer veya metastatik beyin tümörü, kraniotomi, kafa travmaları.
İntraartiküler Enjeksiyon İle :
Akut hecmelerin kontrolü için :
Sinovit, osteoartrit, romatoid artrit, bursit, akut gut artriti, epikondilit, akut nonspesifik
tenosinovit, post-travmatik osteoartrit.
İntralezyonel Enjeksiyon İle :
Kolloidler, lichen planus, psöriasis, granuloma annulare, nevrodermatit, lupus eritematosus diskoides, nekrobiosis lipoidika diabetikorum, alopesia areata, ganglia (aponevroz ve tendonların sistik tümörleri).

Şurup :
Allerjik Hastalıklar :
Allerjik rinit, bronşiyal astma, serum hastalığı, ilaç veya hipersensitivite reaksiyonları.
Solunum Sistemi Hastalıkları :
Fulminan ve dissemine pulmoner tüberküloz (antitüberküloz ilaçlarla beraber), aspirasyon pnömonisi.

Kontrendikasyonları:

Canlı aşı uygulanması, gebelik, aşırı duyarılılık, akut enfeksiyon ve Herpes zoster'de kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Peptik ülser, osteoporosis, psikoz, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, diyabet, yaşlılık ve tüberkülozda kullanılmaz. YavaŞ enjeksiyonla uygulanır. (i.v.enjeksiyonlar 10 dakika). Barbitürat, fenitoin ve rifampisinle birlikte kullanılmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Ay yüz, yağ depolanması, ödem, hipertansiyon, deride atroti, depresyon, peptik ülser, hipergilsemi, halsizlik ve göz içi basıncında artma gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Kortikosteroidler, barbitüratlar, fenitoin ve rifamisin ile birlikte verildiğinde metabolizmaların artması sonucunda kortikostreoidin etkisi azalabilir. Antiogülanlara cevap genellikle azalır bazen de artabilir. Potasyum itrahını arttıran diüretiklerle birlikte kullanılması aşırı potasyum kaybına neden olabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Ampul: akut devrelerde kullanılır. Günlük doz 4-20mg'dır (max. 80mg). Tablet: Günlük doz 0.75-9 mg'dır. Bu doz 3-4 kısma bölünerek verilir. Kronik durumlarda günlük doz 1.5-3 mg ve idame doz ise 0 75 mg'dır. Damla: Günlük doz 3-4x1-2 damladır.

Üretici Firma:

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (0216) 320 45 50
Email: osel@osel.com.tr

Deksamet 8 Mg 2 Ml 1 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Deksamet 8 Mg 2 Ml 1 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Deksametazon


Barkod Numarası: 8699788750324

İlaç Fiyatı: 2,63 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Osel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Akbaba Köyü Fener Caddesi No:115 Beykoz - İSTANBUL
Telefon: (0216) 320 45 50
Email: osel@osel.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.