Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Dekort 2 Ml 8 Mg 1 Ampul

Endokrin Sistem » Sistemik Kortikosteroidler » MONO KORTİKOSTEROİDLER » Glucocorticoids » Deksametazon

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Farmasötik şekle göre: Enflamatuar ve allerjik hastalıkların supresyonunda, şokta, Cushing Hastalığı teşhisinde, konjenital adrenal hiperplazide, serebral ödemde, intraartiküler enjeksiyonla romatoid artritte endikedir.

DEKORT Tablet 0.75 mg antienflamatuvar, antiromatizmal ve antiallerjik tesirlerinden dolayı, kortikosteroidlerle tedaviye cevap veren vakaların hepsinde kullanılır.

Romatizmal Hastalıklar
Ör: Romatoid artrit
Allerjik Hastalıklar
Ör: Anjinörotik ödem, anafilaksi
Dermatolojik Hastalıklar
Ör: Pemghigus
Arteritis Collagenosis
Ör: Polyarteritis nodosa
Solunum Sistemi Hastalıkları
Ör: Bronşiyal astma, aspirasyon pnömoniti
Oftalmik Hastalıklar
Ör: Anterior ve posterior uveit, optik nörit.
Hematolojik Bozukluklar
Ör: Hemolitik anemi, lösemi, myeloma
Kardiyovasküler bozukluklar
Ör: Post-myokard enfarktüsü sendromu
Hiperkalsemi
Ör: Sarkoidosis
Enfeksiyonlar
Ör: Miliyer tüberküloz (uygun kemoterapi ile birlikte)
Kas hastalıkları
Ör: Polymyositis
Ödeme Yol Açan Hastalıklar
Ör: İdiopatik veya lupus erythematosus' un neden olduğu nefrotik sendrom.
Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
Ör: Ülseratif kolit,Crohn hastalığı
Nörolojik bozukluklar
Ör: Serebral tümörlerle birlikte görülen beyin ödemleri
Endokrin Bozukluklar
Ör: Primer veya sekonder adrenokortikal kifayetsizlikler, konjenital adrenal hiperplazi,

Damla:
Göz Hastalıkları:
Konjonktiva, kornea ve göz küresinin ön kesiminin steroid tedavisine cevap veren enflamatuar hastalıklarında endikedir. Bunlar arasında allerjik konjonktivit, akne rosacea, yüzeysel iritis, siklit sayılabilir.
DEKORT ödem ve enflamasyonun giderilmesi için steroid kullanımının uygun görüldüğü yabancı cisimlerin batmasının, termal veya kimyasal yanıkların neden olduğu kornea hasarları vakalarında da tatbik edilir.

Kulak hastalıkları:
Alerjik dış kulak iltihabı, steroid kullanımının ödem ve enflamasyonun giderilmesi için gerekli görüldüğü pürülan ve non pürülan enfeksiyöz dış kulak iltihabı.

Kontrendikasyonları:

Canlı aşı uygulanması, gebelik, aşırı duyarılılık, akut enfeksiyon ve Herpes zoster'de kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Peptik ülser, osteoporosis, psikoz, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, diyabet, yaşlılık ve tüberkülozda kullanılmaz. Yavaç enjeksiyonla uygulanır. (i.v.enjeksiyonlar 10 dakika). Barbitürat, fenitoin ve rifampisinle birlikte kullanılmaz.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Ay yüz, yağ depolanması, ödem, hipertansiyon, deride atroti, depresyon, peptik ülser, hipergilsemi, halsizlik ve göz içi basıncında artma gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Dehydrobenzperidol için belirli bir etkileşim bildirilmemiştir. Ancak MSS dpresanı olarak diğer MSS aktif ilaçların etkinliğini arttırabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Ampul: akut devrelerde kullanılır. Günlük doz 4-20mg'dır (max. 80mg).Tablet: Günlük doz 0.75-9 mg'dır. Bu doz 3-4 kısma bölünerek verilir.Kronik durumlarda günlük doz 1.5-3 mg ve idame doz ise 0 75 mg'dır.Damla: Günlük doz 3-4x1-2 damladır.
Tedavi süresi lezyonun tipine bağlıdır ve alınan cevaba göre birkaç günden birkaç haftaya kadar değişebilir.
Göz:
Başlangıçta gündüzleri her saatte ve geceleri her iki saatte bir göze 1-2 damla damlatılır.
Tedaviden cevap alındıktan sonra uygulama 3-4 saatte bir 1 damla olarak azaltılır ve daha sonraları günde 3-4 defa 1 damla damlatılması yeterli olur.
Kulak:
Kulak iyice temizlenip kurulandıktan sonra günde 2-3 defa 3-4 damla kulak kanalına damlatılır.
Tedaviden cevap alındıktan sonra doz giderek azaltılır.

Diğer kortikosteroidlerde olduğu gibi DEKORT'un dozu da hastalığın türü, şiddeti ve hastanın reaksiyonuna göre ayarlanır.
Günlük doz 0.75-9 mg arasında değişebilir.
Ancak ağır vakalarda daha yüksek dozlar verilebilir. Günlük dozun 3 veya 4 kısma bölünerek verilmesi gerekir.

Tedavide;

Romatoid artrit ve kronik astma bronşiyal gibi kronik vakalarda;
Günde 1.5-3 mg, idame dozu ise 0.75 mg' dır.
Şiddetli mevsim astması, akut deri hastalıkları, akut ülseratif kolit gibi akut hastalıklarda;
Günde 2-3 mg' dır.
Romatizma, dissemine lupus eritematosus, nefrotik sendrom gibi kronik hastalıklarda;
Günde 2-4.5 mg kullanılır.
Hayatı tehdit eden status asthmaticus gibi ciddi durumlarda ve hemopatilerde;
Hekim gerekli bulursa başlangıç dozu olarak 7-10 mg verilebilir.
İdame dozu belirtiler yeterince düzelince gerekli görülen minimum doza kadar giderek azaltılarak tayin edilir.
Deksametazon'un idame dozu ortalama olarak günde 1-1.5 mg arasında olup bazı vakalarda günlük 0.75 mg' lık doz yeterli gelmektedir.

Deksametazon ile uygulanan testlerde:

Cushing Sendromu:
Gece 11' de 1 mg DEKORT oral olarak verilir. Sabah 8' de plazma kortizol düzeyini tayin etmek üzere kan alınır. Daha kesin bir sonuç temini için 48 saat süre ile 6 saatte bir 0.5 mg DEKORT tablet verilir. Bunu takip eden 24 saatteki idrar toplanır ve itrah edilen 17-hydroksikortikosteroid miktarı tayin olunur.
Pitiuter ACTH fazlalığına bağlı Cushing Sendromunu diğer sebeplerden kaynaklanan Cushing Sendromundan ayırmak için:
48 saat süre ile 6 saatte bir 2 mg DEKORT oral olarak verilir. Daha sonraki 24 saat idrar toplanır ve itrah edilen 17-hydroksikortikosteroid miktarı tayin olunur.

Üretici Firma:

Deva Holding A.Ş.
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Dekort 2 Ml 8 Mg 1 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Dekort 2 Ml 8 Mg 1 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Deksametazon


Barkod Numarası: 8699525750228

İlaç Fiyatı: 3,03 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Deva Holding A.Ş. Logosu

Deva Holding A.Ş.

Büyükdere Cad. No:199/A 4.Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 68 00
Email: deva@devaholding.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.