Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Losefar 250 Mg 100 Ml Süspansiyon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller » İkinci Kuşak Sefalosporinler » Sefaklor Monohidrat

Formülü:

Her Losefar 250 mg kapsülde, 250 mg sefaklor bulunur

Her Losefar 500 mg kapsülde, 500 mg sefaklor bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Losefar kapsül, duyarlı bakterilerin yol açtığı;
•Alt solunum yolu enfeksiyonları (bronşit, pnömoni vd.),
•Üst solunum yolu enfeksiyonları (farenjit, sinüzit, tonsilit vd.),
•Otitis media,
•İdrar yolu enfeksiyonları (piyelonefrit, sistit, üretrit vd.) ve
•Deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Losefar, sefalosporinlere karşı aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Sefalosporinler ile penisilinler arasında kısmen bir çapraz tolerans olduğu bilinmektedir. Bu yüzden, penisiline alerjisi olan kişilerde sefalosporin kullanırken dikkatli olunmalı, alerjik reaksiyon ortaya çıkması halinde Losefar tedavisine son verilmeli ve gerekli tedaviye geçilmelidir (adrenalin, antihistaminik, kortikosteroid, oksijen verilmelidir).

İleri derecede böbrek yetmezliği olan kişilerde dikkatle uygulanmalıdır. Ancak, orta ve ciddi böbrek yetersizliği olan hastalarda genellikle doz ayarlamasına gerek yoktur.

Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde olduğu gibi Losefar kullanımı sırasında psödomembranöz kolit gelişebilir. Tedavi sırasında diyare ortaya çıkan hastalarda, bu nedenle dikkatli olunmalıdır.

Uzun süreli tedavilerde, süperenfeksiyon gelişme riski akılda tutulmalıdır.

Sefaklor kullanan bazı hastalarda direkt Coomb's testinin pozitifleşebildiği bildirilmiştir. Sefaklor, idrarda şeker arama testlerinin (Benedict, Fehling solüsyonları, Clinitest® tabletleri) yalancı pozitif sonuç vermesine neden olabilir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Kesin gerekli olmadıkça gebelere sefaklor verilmemelidir.

Sefaklorun anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Süt emen bebeklerde yeterli araştırma henüz yapılmamış olduğundan, emzirenlere sefaklor tedavisi verilirken dikkatli olunmalıdır.

Sefaklorun, bir aylıktan küçük çocuklarda güvenilirliği ve etkinliği gösterilmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Losefar kapsül, genel olarak iyi tolere edilir. Bazı hastalarda bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yakınmalar görülebilir. Nadiren psödomembranöz kolit dahil, kolit görüldüğü bildirilmiştir.

Makülopapüler deri döküntüsü, ürtiker, kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar gözlenebilir. Bu reaksiyonlar genellikle tedavinin kesilmesiyle kaybolur. Sefaklor tedavisi gören bazı hastalarda, serum hastalığından farklı olarak kan dolaşımında immün komplekslerin saptanmadığı, sekel bırakmayan ve nadiren lenfoadenopati ve proteinürinin eşlik ettiği serum hastalığı benzeri reaksiyon görüldüğü bildirilmiştir. Stevens Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz, anafilaksi dahil daha ağır aşırı duyarlılık reaksiyonlarının nadiren görüldüğü bildirilmiştir. Anafilaksi gibi ağır reaksiyonların ortaya çıkma riski, penisilinlere aşırı duyarlı olanlarda daha yüksektir. Aşırı duyarlılık reaksiyonları nadiren birkaç ay sürebilir.

Losefar tedavisine bağlı olarak eozinofili, genital kaşıntı ya da vaginit ve nadiren trombositopeni ya da geçici interstisyel nefrit görülebilir.
Sefaklor tedavisi ile ilişkisi kesin olarak bilinmemekle birlikte nadiren merkezi sinir sistemi ile ilgili olarak geçici hiperaktivite, sinirlilik, uykusuzluk, konfüzyon, kas hipertonisi, halsizlik ve uyuşukluk gibi yan etkilerin nadiren görüldüğü, karaciğer transaminaz (SGOT, SGPT) ve alkalen fosfotaz düzeylerinde, BUN ve kreatinin düzeylerinde hafif yükselme olduğu bildirilmiştir. Diğer ß-laktam antibiyotiklerinde olduğu gibi, geçici lenfositoz, lökopeni ve daha seyrek olarak geçici nötropeni bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Sefaklor ve varfarin alan hastalarda nadiren protrombin zamanının uzadığı bildirilmiştir. Bu tür hastalarda protrombin zamanı izlenmeli ve gerekiyorsa varfarin dozu ayarlanmalıdır.

Probenesid sefaklorun böbreklerden atılımını yavaşlatır.

Kullanım şekli ve dozu:

Normal doz erişkinlerde, 8 saatte bir 250 mg'dır. Ağır enfeksiyonlarda ya da daha az duyarlı olan olan bakterilerin yol açtığı enfeksiyonlarda doz iki katına çıkarılabilir. Günlük en yüksek doz 4 gramdır.

Tedavi süresi, streptokoksik enfeksiyonlarda en az 10 gün olmalıdır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER
Aşırı doz alındığında bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare görülebilir. Belirtilerin şiddeti dozla doğru orantılıdır. Normal dozun 5 katından fazla miktarda ilaç alınmamışsa, mide lavajına gerek yoktur.

Solunum yolları açık tutulup solunum desteklenmeli, hastanın hayati fonksiyonları kan gazları, serum elektrolitleri gibi parametreler dikkatle gözlenmelidir. Aktif kömür verilmesi ilacın emilmesini azaltabilir. Hemodiyaliz, periton diyalizi gibi uygulamaların yararı konusunda yeterli deneyim yoktur.

Losefar 250 Mg 100 Ml Süspansiyon Eşdeğerleri

Eşdeğer ürün listesi yükleniyor.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:4.9.2015)

Losefar 250 Mg 100 Ml Süspansiyon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Sefaklor Monohidrat


Barkod Numarası: 8699502280397

İlaç Fiyatı: 10,18 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş Logosu

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2018 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.