Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Oksinazal Ped.burun % 0,05 Sprey

Solunum Sistemi » Burunla İlgili İlaçlar » Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar » Sempatomimetikler » Oksimetazolin HCL

Formülü:

Oxymethazolin HCl 0.25 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonları alerjik rinit (Saman nezlesi) ve sinüzitte görülen burun tıkanıklıklarının giderilmesinde.

Kontrendikasyonları:

İlacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlılığı bulunan hastalarda kontrendikedir.
Nitrik oksit/siklik guanozin monofosfat (cGMP) yolu üzerine bilinen etkisi ile uyumlu olarak, sildenafilin nitratların hipotansif etkilerini güçlendirdiği gösterilmiştir ve bu nedenle, nitrik oksit açığa çıkaran bileşikler (amil nitrat, butil nitrat gibi) veya nitratların herhangi bir formu ile beraber (nitrogliserin, isosorbid mononitrat, isosorbid nitrat, pentaeritritol tetranitrat, eritritol tetranitrat, isosorbid dinitrat/fenobarbital gibi) verilmesi kontrendikedir.
Erektil disfonksiyonda kullanılan ilaçlar (sildenafil dahil) seksüel aktivitenin önerilmediği hastalarda (stabil olmayan anjina gibi ciddi kardiovasküler bozukluklar ve ciddi kardiak hastalıklarda) kullanılmamalıdır.
Sildenafilin güvenilirliği aşağıdaki hasta gruplarında araştırılmadığından, daha ileri bilgi edininceye kadar bu hastalarda kullanılması kontrendikedir: Ciddi karaciğer yetmezliği, hipotansiyon (kan basıncı < 90/50 mmHg), geçirilmiş miyokart enfarktüsü olanlar, retinitis pigmentosa gibi herediter dejeneratif retinal bozukluğu olanlar (bu hastaların az bir kısmında genetik retinal fosfodiesteraz bozukluğu vardır).

Uyarılar/Önlemler:

Sadece erişkinler ve 6 yaşından büyük çocuklarda kullanılmalıdır. Gerekli görülmedikçe 3 günden fazla kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Burun mukozasının kuruması,yanması, aksırma ve tıkalı burun hissi.

İlaç etkileşimleri:

Diğer ilaçların sildenafil üzerine etkisi :
In vitro çalışmalar : Sildenafil metabolizması başlıca sitokrom P450 (CYP) izoformlarından 3A4 (majör yol) ve 2C9 (minör yol) ile düzenlenmektedir. Bu nedenle, bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klirensini azaltabilir.
In vivo çalışmalar : Non-spesifik bir CYP3A4 inhibitörü olan simetidin (800mg), sildenafil (50 mg) ile birlikte uygulandığında plazma sildenafil konsantrasyonunda %56 oranında bir artışa neden olmaktadır.
Klinik çalışma verilerinde yapılan popülasyon farmakokinetik analizleri, ketokonazol, eritromisin, simetidin gibi CYP3A4 inhibitörleri ile beraber uygulanan sildenafilin klirensinde azalma olduğunu ortaya koymuştur. Bu hastalarda yan etki insidansında bir artma olmamasına rağmen, CYP3A4 inhibitörleriyle birlikte kullanıldığında 25 mg'lık başlangıç dozu önerilir.
Tek doz olarak verilen antasitler (magnezyum hidroksit/aluminyum hidroksit), sildenafilin biyoyararlanımını etkilememiştir.
Popülasyon farmakokinetik analizleri, tolbutamid, varfarin, fenitoin gibi CYP2C9 inhibitörleri, selektif serotonin geri-alım inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar gibi CYP2D6 inhibitörleri, tiyazid ve benzeri diüretikler, loop diüretikleri ve potasyum tutucu diüretikler, ACE inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri, beta adrenerjik reseptör antagonistleri veya rifampisin, barbitüratlar gibi CYP450 metabolizmasını artıran ilaçların, sildenafilin farmakokinetiğine hiçbir etkisinin olmadığını göstermiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Sabah ve akşam olmak üzere her burun deliğine günde 2 defa 1-2 doz uygulanır.

Üretici Firma:

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: info@zentiva.com.tr

Oksinazal Ped.burun % 0,05 Sprey Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Oksinazal Ped.burun % 0,05 Sprey

İlaç Fotoğrafı: Oksinazal Ped.burun % 0,05 Sprey

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Oksimetazolin Hcl


Barkod Numarası: 8699502600010

İlaç Fiyatı: 4,22 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş Logosu

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 34394 Levent, İstanbul
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: info@zentiva.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.