Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Setron 1 Mg 10 Film Tablet

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Granisetron

Formülü:

Her ampulde (3 ml),
Granisetron (granisetron hidroklorür olarak) 3 mg
Sodyum klorür 27 mg,
Enjeksiyonluk su q.s.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Emetojen kanser tedavisi ve sitostatik tedavinin yol açtığı bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Setron ampul, granisetrona ya da ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Granisetron barsak hareketlerini azaltabileceğinden, Setron uygulamasından sonra subakut intestinal obstrüksiyon belirtisi görülen hastalar izlenmelidir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Granisetron gebelikte kategori B olarak sınıflandırılmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hiçbir teratojenik etki ya da fertilite üzerinde olumsuz bir etki görülmemiştir. Bununla birlikte, granisetronun insanlarda gebelik döneminde kullanımına ilişkin yeterli iyi kontrollü çalışma bulunmadığından Setron gebelerde kesinlikle gerekli değilse kullanılmamalıdır.

Granisetronun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiği için emzirenlerde granisetron kullanımı durumunda dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarda kullanım
İntravenöz granisetronun 2 yaş altı pediyatrik hastalarda kullanım etkinliği ve güvenilirliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanım
Granisetronun etkinliği ve güvenilirliği yaşlı hastalarda da erişkinlere benzerdir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

40 mcg/kg dozunda granisetron uygulamasınan sonra 7 günlük sürede gözlenen yan etkilerin incelendiği 1268 hastayı kapsayan bir çalışmada baş ağrısı % 14, asteni % 5, sersemlik % 4, diyare % 4 ve konstipasyon % 3 oranında saptanmıştır.

2-160 mcg/kg dozunda granisetron uygulanan 3000'den fazla hastanın değerlendirildiği çalışmaların sonucu olarak çeşitli organ sistemlerine göre aşağıdaki yan etkiler görülmüştür:
Karaciğer: Karşılaştırmalı çalışmalarda hastaların % 2.8'inde AST ve
% 3.3'ünde ALT düzeyinin normal değerlerin 2 kat üstüne çıktığı bildirilmiştir
Kardiyovasküler sistem: % 2 oranında hipertansiyon saptanmıştır. Hipotansiyon, sinüs bradikardisi gibi aritmi, atriyal fibrilasyon, farklı derecelerde AV blok, kontrolsüz taşikardi dahil olmak üzere ektopi ve EKG bozuklukları nadir olarak görülmüştür.
Santral sinir sistemi: Ajitasyon, anksiyete, SSS stimülasyonu ve uykusuzluk hastaların% 2'sinden azında görülmüştür.
Diğer yan etkiler: Ateş % 3, tat bozuklukları % 2, cilt döküntüleri % 1 oranında görülmüştür.

İlaç etkileşimleri:

Granisetron sitokrom P 450 enzim sistemini indüklemez ya da inhibe etmez. Granisetronun diğer ilaçlarla farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimini incelemeye yönelik spesifik çalışmalar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, granisetron antiemetik tedavide sıklıkla kullanılan benzodiyazepinler, nöroleptikler ve antiülser preparatlarla birlikte güvenli bir şekilde kullanılmıştır. Granisetron karaciğerde sitokrom P 450 sistemi tarafından metabolize edildiğinden bu sistem üzerinde inhibisyon ya da indüksiyon yapan ilaçlar granisetronun klirensini ve dolayısıyla yarılanma süresini değiştirebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinler
Setron ampulün 10 mcg/kg dozunda kemoterapi başlamadan önceki 30 dakikalık zaman diliminde uygulanması önerilir. Setron ampul seyreltilmeksizin 30 saniyede İV bolus şeklinde ya da % 0.9 sodyum klorür veya % 5 dekstroz ile toplam hacim 20-50 ml olacak şekilde seyreltilerek 5 dakikada infüzyon şeklinde uygulanabilir.
Seyreltilerek oluşturulan solüsyonun uygulamadan hemen önce hazırlanması önerilir. Bununla birlikte, % 0.9 sodyum klorür veya % 5 dekstroz ile seyreltilerek hazırlanan solüsyon oda sıcaklığında normal ışık koşullarında 24 saat süreyle stabildir.

Çocuklar
2-16 yaş arası çocuklarda 10 mcg/kg dozunda önerilir. Granisetron kullanımı 2 yaş altındaki çocuklarda araştırılmamıştır.

Yaşlılar
Yaşlılar için özel bir pozoloji gerekli değildir. Erişkinlerde belirtildiği şekilde kullanılır.

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar
Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir pozolojiye gerek yoktur.

DOZ AŞIMI
Granisetronun aşırı doz durumunda spesifik bir tedavisi yoktur. Doz aşımı durumunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır. 38.5 mg'a kadar olan aşırı doz granisetron kullanımlarında herhangi bir semptom olmadığı ya da hafif baş ağrısı görüldüğü bildirilmiştir.

İthalatçı Firma:

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: info@zentiva.com.tr

Setron 1 Mg 10 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Setron 1 Mg 10 Film Tablet

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Granisetron


Barkod Numarası: 8699502092570

İlaç Fiyatı: 108,29 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş Logosu

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 34394 Levent, İstanbul
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: info@zentiva.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.