Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Setron 3 Mg/ 3 Ml 5 Ampul

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Bulantı ve Kusmada Kullanılan İlaçlar » Antiemetikler ve Bulantıyı Önleyici İlaçlar » Serotonin (5HT3) Antagonistleri » Granisetron

Formülü:

Her tablette granisetron hidroklorür olarak 1 mg granisetron bulunur.
Boyar madde: Titanyum dioksit

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Emetojen kanser tedavisi ve sitostatik tedavinin yol açtığı bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Setron tablet, granisetron ya da ilacın bileşiminde bulunan herhangi bir maddeye karşı aşırı duyarlı olduğu bilinenlerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Granisetron barsak hareketlerini azaltabileceğinden, Setron uygulamasından sonra subakut intestinal obstrüksiyon belirtisi görülen hastalar izlenmelidir.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Granisetron gebelikte kategori B olarak sınıflandırılmıştır. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda hiçbir teratojenik etki ya da fertilite üzerinde olumsuz bir etki görülmemiştir. Bununla birlikte, granisetronun insanlarda gebelik döneminde kullanımına ilişkin yeterli iyi kontrollü çalışma bulunmadığından Setron gebelerde kesinlikle gerekli değilse kullanılmamalıdır.

Granisetronun anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Birçok ilaç anne sütüne geçtiği için emzirenlerde granisetron kullanımı durumunda dikkatli olunmalıdır.

Çocuklarda kullanım
Oral granisetronun pediyatrik hastalarda kullanım etkinliği ve güvenilirliği gösterilmemiştir.

Yaşlılarda kullanım
Granisetronun etkinliği ve güvenilirliği yaşlı hastalarda da erişkinlere benzerdir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Emetojenik kanser tedavisi nedeniyle granisetron kullanılan 3700'den fazla hastayı kapsayan klinik çalışmalarda başağrısı % 21, konstipasyon % 18, asteni % 14, diyare % 8, karın ağrısı % 6, dispepsi % 4 civarında görülmüştür. Klinik çalışmalarda saptanan diğer yan etkiler aşağıdadır:
Gastrointestinal sistem: Bir günlük tedaviyi takiben yan etkilerin 7 gün boyunca izlendiği çalışmalarda bulantı % 20, kusma % 12 oranında bildirilmiştir.
Karaciğer: Karşılaştırmalı çalışmalarda hastaların % 5-6'sında AST ve ALT düzeyinin normal değerlerin 2 kat üstüne çıktığı bildirilmiştir.
Kardiyovasküler sistem: % 1 oranında hipertansiyon saptanmıştır. Hipotansiyon, angina pektoris, atriyal fibrilasyon, ve senkop nadir olarak görülmüştür.
Santral sinir sitemi: Baş dönmesi % 5, uykusuzluk % 5, anksiyete % 2 sersemlik % 1 oranında görülmüştür.
Hipersensitivite: Nadiren, bazen ağır olabilen (anafilaksi gibi) aşırı duyarlılık reaksiyonu bildirilmiştir. Minör deri döküntüleri dahil diğer alerjik reaksiyonlar da bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Granisetron sitokrom P 450 enzim sistemini indüklemez ya da inhibe etmez. Granisetronun diğer ilaçlarla farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimini incelemeye yönelik spesifik çalışmalar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, granisetron antiemetik tedavide sıklıkla kullanılan benzodiyazepinler, nöroleptikler ve antiülser preparatlarla birlikte güvenli bir şekilde kullanılmıştır. Granisetron karaciğerde sitokrom P 450 sistemi tarafından metabolize edildiğinden bu sistem üzerinde inhibisyon ya da indüksiyon yapan ilaçlar granisetronun klirensini değiştirebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Erişkinler
Genellikle günde tek doz 2 mg ya da iki doz 1 mg kullanılır. Günde tek doz 2 mg kullanıldığında granisetron kemoterapiden 1 saat önceki zaman diliminde verilir. Günde iki doz uygulama yapıldığında ise 1 mg'lık ilk doz kemoterapiden 1 saat önceki zaman diliminde, 1 mg'lık ikinci doz ise ilk dozdan 12 saat sonra verilir.

Yaşlılar
Yaşlılar için özel bir pozoloji gerekli değildir. Erişkinlerde belirtildiği şekilde kullanılır.

Çocuklar
12 yaşından küçük çocuklarda uygun bir doz şeması önermeye yetecek bilgi birikimi olmadığından Setron tabletin çocuklarda kullanımı önerilmemektedir.

Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalar
Böbrek ya da karaciğer yetmezliği olan hastalarda özel bir pozolojiye gerek yoktur.

DOZ AŞIMI
Granisetronun aşırı doz durumunda spesifik bir tedavisi yoktur. Doz aşımı durumunda semptomatik tedavi uygulanmalıdır. 38.5 mg'a kadar olan aşırı doz granisetron kullanımlarında herhangi bir semptom olmadığı ya da hafif baş ağrısı görüldüğü bildirilmiştir.

Üretici Firma:

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: [email protected]

Setron 3 Mg/ 3 Ml 5 Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Setron 3 Mg/ 3 Ml 5 Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Granisetron


Barkod Numarası: 8699502752184

İlaç Fiyatı: 163,77 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş Logosu

Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 34394 Levent, İstanbul
Telefon: (0212) 350 80 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.