Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Potasyum Klorür %7.5 10 Ml Ampul

Kan ve Kan Yapıcı Organlar » Kan ve Perfüzyon Solüsyonları » Diğer Damara Enjekte Edilen Solüsyonlar » Elektrolit Solüsyonları » Potasyum Klorür

Formülü:

Bir Ampul:(%22.5)
Potasyum klorür 2,250 g,
Enjeksiyonluk su y.m. 10.00 mL içerir.
10 mL'lik 1 ampul'de 30 mEq potasyum vardır.

Bir Ampul: (%7.5)
Potasyum klorür 0,75 g,
Enjeksiyonluk su y.m. 10.00 mL içerir.
10 mL'lik 1 ampul'de 10 mEq potasyum vardır.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Potasyum kaybımına neden olan;İshal kusma ve gastrointestinal fistüllerde,Primer ve sekonder hiperaldosteronizmde, Mineralkortikoid (Alldosteron) ve glükokortikoid (ACTH, Kortizon v.b.) tedavilerinde,Parenteral sıvı tedavisinde (potasyum ihtiva etmeyen), Diyabetik ketoasidoziste,Metabolik alkaloziste, digitalis entoksikasyonunda, Salt losing nefritiste,Tiyazid sınıfındandiüretiklerin uzun süreli kullanımında, Kronik protein yıkımında endikedir.

Kontrendikasyonları:

Oligüri, anüri ya da azotemi ile şiddetli renal yetmezliklerde, tedavi edilmeyen kronik adenokortikal yetmezlikte (Addison hastalığı), hiperkalemi ve akutdehidrasyonda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Enjeksiyonluk preperatlara İ.V. verilişinden önce mutlaka dilüe edilmelidir.Potasyumun konsantre çözeltisinin direkt enjeksiyonları ani ölüme neden olur. Özellikle hızlı infüzyonlarda hasta EKG yönünden yakından izlenmelidir. Gerektiğinde kan potasyumdüzeyleri ölçülebilmelidir.
Tıbbi zorunluluk olmadıkça hamilelerde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yüksek dozlarda hiperkalemi gelişir. Klinik belirtiler eksteramidlerde parestez, mental konfüzyon, paralizi, ciltte soğukluk, gri deri, kan basıncındaki düşme ile periferal vasküler kollaps, kardiyak aritmi ve kalp bloğu'dur. Çok yüksek plazma potasyum konsantrasyonlarında (8-11 mEq/L) kardiyak depresyon, aritmi ya da kardiyak arrest sonucu ölüm görülür. ECG'deki değişiklikler ise T dalgasında sivrileşme, ST segmentinde baskılaşma, P dalgasının kaybolması ve QT intervalinde uzalmadır.

İlaç etkileşimleri:

Poatasyum klorür amfoterisin ile geçimsizdir. Amikasin sülfat, dobutamin hidroklorür ve sabit yağ emülsiyonları ile geçimsizlikleri rapor edilmiştir. Amilorid, spironolakton ve triamteren gibi potasyum tutucu diüretiklerle kullanılmamalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Potasyum Klorür Ampul 1000 ml'lik %5 dekstroz solüsyonuna katılır., intravenöz enfüzyon şeklinde verilir. Hazırlanan çözeltinin konsantrasyonu 40 mEq/L'yi geçmemelidir. Dozlar vakanın duruımuna göre doktor tarafından ayarlanır. Büyüklerde : Genel olarak saatte 20 mEq/L'yi geçmemek kaydıyla günde 250-150 mEq verilebiir. Maksimum doz 3,7 mEq/kg/24 saattir.Çocuklarda: Maksimum doz 2-3 mEq/kg/24 saattir. Ağız yoluyla potasyum tedavisi yapmak için ampuller kırılıp sıvı yiyecekler içine karıştırılarak verilebilir. Bu tektirde büyükler için günlük doz 2-6 g potasyum klorür olarak hesaplanır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER:
EKG kontrolü altında, % 10'luk kalsiyum glukonat solüsyonundan aralıklarla 1'er g verilir. Her 5 g dekstroz için 1 ünite insülin ilave edilmiş % 10'luk veya daha konsantre dekstroz solüsyonu ile enfüzyona başlanır. Hemodiyaliz veya peritoneal diyaliz solüsyonları tatbik edilir.

Üretici Firma:

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.
Telefon: (312) 287 74 10
Email: [email protected]

Potasyum Klorür %7.5 10 Ml Ampul Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Potasyum Klorür %7.5 10 Ml Ampul

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Potasyum Klorur


Barkod Numarası: 8699580750089

İlaç Fiyatı: 11,35 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş. Logosu

Drogsan İlaçları Sanayi ve Tic. A.Ş.

Oğuzlar Mh. 56. Sk. No: 7/B Balgat - ANKARA
Telefon: (312) 287 74 10
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.