Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Duobaktam Im Lidocainli 500 Mg 1 Flakon

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar » Penisilinler » Penisilinli Kombinasyonlar » Ampisilin + sulbaktam

Formülü:

Tablet : Sultamisilin 375-750 mg
Süspansiyon : Sultamisilin 250 mg/5 ml

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Duobaktam, duyarlı mikroorganizmalara bağlı sinüzit, otitis media, bakteriyel pnömoniler gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında, kulak-burun-boğaz, idrar yolu, deri ve yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kolesistit ve peritonit gibi intra-abdominal enfeksiyonlarda, jinekolojik düşük ve doğum sonrası enfeksiyonlarda, menenjitte ve septisemide klinik ve bakteriyolojik iyileşme sağlar.
Duobaktam, peri-operatif dönemde uygulandığında, ameliyat sonrasındaki enfeksiyöz komplikasyonların önlenmesinde çeşitli antibiyotik kombinasyonlarına eşdeğerde sonuçlar verir. Ayrıca, düşük (abortus), doğum ve sezaryen sonrası enfeksiyonları azaltmak amacıyla profilaktik olarak kullanılabilir. Probenesid ile birlikte uygulanan tek dozlu intramüsküler enjeksiyonları, gonorede ve özellikle penisilinaz salgılayan ve bu nedenle dirençli durumlarda bulunan gonokoklara bağlı enfeksiyonlarda etkilidir.

Kontrendikasyonları:

Penisilin ve sefalosporinlere hipersensivitesi olanlarda.

Uyarılar/Önlemler:

Tedavi sırasında allerjik reaksiyon oluşması tedavinin durdurulmasını gerektirir.Kesin gerekli görülmedikçe gebelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır. Süperenfeksiyona karşı dikkatli olunmalıdır.Uzun süreli tedavilerde renal,hepatik ve hematopoetik sistemler dahil olmak üzere organ sistem disfonksiyonu yönünden periyodik kontroller yapılmalıdır.Akut eklem romatizması veya glomerulonefriti önlemek amacıyla hemolitik streptokoklara bağlı enfeksiyonların tedavisine en az 10 gün devam edilmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Diyare, bulantı,karın ağrısı, epigastrik rahatsızlıklar, kusma, deri döküntüsü, kaşıntı, sedasyon ve halsizlik.

İlaç etkileşimleri:

Probenesid, ampisilin ve sulbaktamın, renal tübüler sekresyonunu azaltabilir. Dolayısıyla, probenesid ile birlikte kullanıldığında, ampisilin ve sulbaktamın serum düzeyleri yükselebilir.
Ampisilin, allopurinol ile birlikte kullanıldığında, deri döküntüleri görülme riski artar. Ancak bu tür döküntülerin, ilaç etkileşiminden mi, yoksa allopurinol kullanılan hastalardaki hiperürisemiden mi kaynaklandığı bilinmemektedir.
Ampisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara ulaştığında, Benedict ya da Fehling ayraçlarıyla ya da Clinitest® ile yapılan şeker arama testleri yanlış pozitif sonuç verebilir. Bu nedenle, Duobaktam kullanan hastaların idrarında şeker aranacağında, enzimatik glukoz oksidaz reaksiyonu yönteminin kullanılması önerilir.
GEÇİMSİZLİKLER
Ampisilin ile aminoglikozit grubu antibiyotiklerin in vitro koşullarda karıştırılması durumunda, aminoglikozitler inaktive olabilir. Bu nedenle, Duobaktam ve aminoglikozitler aynı çözeltide karıştırılmamalı, ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Günlük doz oral yolla erişkinlerde 2x1-2 tablet, çocuklarda 50 mg/kg.Peri-operatif profilakside, anestezi başlangıcında 1.5-3 g uygulanır.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 350 80 00
Email: eis@eczacibasi.com.tr

Duobaktam Im Lidocainli 500 Mg 1 Flakon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:17.6.2011)

Duobaktam Im Lidocainli 500 Mg 1 Flakon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Ampisilin + Sulbaktam


Barkod Numarası: 8699502270503

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 350 80 00
Email: eis@eczacibasi.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2019 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.