Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Isordil 10 Mg 50 Tablet

Kalp Damar Sistemi » Kalp İlaçları » Kalp Hastalığında Kullanılan Vazodilatörler » Organik Nitratlar » İsosorbit Dinitrat

Formülü:

İsordil 5 mg Sublingual Tablet; her bir tablette, 5 mg izosorbid dinitrat ve yardımcı madde olarak Dye Red F.D.C. No.3 içerir.

İsordil Tablet 10 mg; her bir tablette, 10 mi izosorbid dinitrat ve yardımcı madde olarak şeker içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İsordil sublingual tablet angina pektoris ataklarının tedavisinde ve önlenmesinde endikedir. Kontrollü klinik çalışmalarda egzersiz sırasında çekilen EKG'lerle, İsordil'in angina pektorisli hastalarda egzersize toleransı artırdığı ancak miyokard iskemisinin artmasına sebep olmadığı gösterilmiştir. Sublingual tabletin angina pektoris atağının oluşmasına sebep olması muhtemel durumlardan birkaç dakika önce alınması ile akut profilaksi sağlanır. Etkileri daha uzun sürede başladığı için İsordil 10 mg oral tabletin akut profilakside kullanılması uygun değildir. Kontrollü klinik çalışmalarda İsordil sublingual tabletin angina pektorisin akut ataklarını hafiflettiği gösterilmiştir. Sublingual İsordil ile semptomların düzelmesi, ortalama 3-4 dakikada sağlanmaktadır.
İzosorbit dinitrat (tek başına veya kardiyak glikozid ve diüretiklerle veya hidralazin ile birlikte) refrakter konjestif kalp yetmezliğinde ve diğer düşük kardiyak debi durumlarının tedavisinde uygulanmış ve etkili olmuştur.

Kontrendikasyonları:

İzosorbid dinitrat, nitratlara aşırı duyarlılığı veya idiyosinkrazisi olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Akut miyokard enfarktüsünün ilk günlerinde yararlılığı tam olarak tespit edilmemiştir. Enfarktüsün erken döneminde organik nitrat tedavisi seçildiği takdirde hipotansiyonun zararlı etkileri gözönüne alınmalı ve hemodinamik izleme ile sık klinik değerlendirme ihmal edilmemelidir.
İsordil sublingual tabletin uygulanması sırasında hastanın oturur vaziyette olması uygundur. Hasta ayakta iken uygulanması halinde izosorbit dinitrat ile çok düşük dozlarda dahi ciddi ortostatik hipotansiyon görülebilir. Bu nedenle diüretik tedavisine bağlı olarak kan volümü azalmış olan veya sistolik kan basıncı 90 mmHg'nın altında olan hastalarda ilaç uygulanırken dikkatli olunmalıdır. Nitratlarla oluşan hipotansiyon ile birlikte paradoks bradikardi ve angina pektoris ağrısının artması görülebilir.
Hipertrofik kardiyomiyopati sonucu oluşan angina, nitrat tedavisi ile şiddetlenebilir. İlaca tolerans ve diğer nitrat ve nitritlere çapraz tolerans oluşabilir.
Kalsiyum antagonistleri ile organik nitratların birlikte kullanılması halinde belirgin semptomatik ortostatik hipotansiyon oluştuğu bildirilmiştir. Böyle durumlarda her iki ilacın dozlarının ayarlanması gereklidir. Klinikte, laboratuvarda izole dokularda ve mesleki olarak nitrogliserine maruz kalanlarda yapılan çalışmalarda, izosorbid dinitrat veya nitrogliserin'in vasküler ve antianginal etkilerine tolerans gelişebildiği gösterilmiştir. Önerilen dozda izosorbid dinitrat kullanan angina pektorisli hastalarda toleransın önemi henüz belli değildir.
Anginalı hastalarda yapılan klinik çalışmalarda nitratlarla tedavinin kesilmesinden sonra anginal atakların daha kolay oluşabildiği ve hemodinamik etkilerde rebound oluşabildiği görülmüştür. Bu gözlemlerin rutin klinik kullanımdaki önemi henüz bilinmemektedir. Ancak izosorbid dinitrat ile tedavinin sonlandırılmasında ilacın ani olarak değil, yavaş yavaş azaltılarak kesilmesi uygun olur.
Hastalar için bilgi: İzosorbid dinitrat ile tedavinin başlangıcında baş ağrısı oluşabilir. Bilinen ilaçların kullanılması veya dozun azaltılması ile geçebilen baş ağrısı zaten 1-2 hafta içinde kendiliğinden kaybolur.
İlaçlarla etkileşim: Nitratların hipotansif etkilerine duyarlı olan şahıslarda alkol ile bu duyarlılık artar. İzosorbid dinitrat doğrudan damar düz kasını etkiler bu nedenle son ortak yolu damar düz kası olan diğer ajanların etkisi azalır ya da artar.
Gebelikte kullanımı: Tavşanlara insan maksimum oral dozunun 35-150 katının uygulanması ile embriyotoksisitede doza bağımlı bir artış gözlemlenmiştir. Gebe kadınlarda kontrollü çalışmalar yapılmamıştır. İzosorbid dinitrat sadece muhtemel zararların göze alınabileceği durumlarda gebelere uygulanabilir.
Süt verme döneminde kullanımı: İlacın süte geçip geçmediği bilinmemektedir. İlaçların çoğu süte geçtiğinden emziren annelere uygulanması durumunda dikkatli olunmalıdır.
Pediyatrik yaş grubunda kullanımı: Çocukluk çağında etkinlik ve güvenilirliği henüz kesinlik kazanmamıştır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Baş ağrısı ve hipotansiyon doza bağımlıdır. Yaklaşık %25 sıklıkla rastlanan bazen ciddi ve inatçı olabilen baş ağrısı yanında ateş basmaları da oluşabilir.
Postural hipotansiyon nedeni ile oluşan serebral iskemi sonucu geçici başdönmesi ve yorgunluk atakları gibi belirtiler oluşabilir.
Bazen normal tedavi dozlarında bile nitratların hipotansif etkilerine duyarlı kişilerde ciddi yan etkiler (bulantı, kusma, kabızlık, huzursuzluk, solukluk, terleme ve kollaps, nadir olarak döküntü ve eksfoliyatif dermatit) oluşabilir. Bulantı ve kusma çok nadirdir.

İlaç etkileşimleri:

Aşırı doza bağlı oluşan hipotansiyonda epinefrin uygulanması etkili değildir ve epinefrin ve benzeri ilaçlar kontrendikedir.

Kullanım şekli ve dozu:

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU
Angina pektoris atağı tedavisinde başlangıç dozu sublingual uygulanan 5 mg'dır. İsordil dozu angina hafifleyinceye veya yan etkiler görülünceye kadar yavaş yavaş artırılır. Yatan hastalarda kan basıncı ayakta ölçümlerle izlenmelidir. Angina pektorisin akut profilaktik tedavisinde 2-3 saatte bir 5-10 mg sublingual İsordil uygulanması önerilir. Uzun süreli idame tedavisi ile ilgili henüz yeterli çalışma yoktur.
Kalp yetmezliği tedavisinde; İsordil 3-4 saatte bir 5-10 mg sublingual veya 4 saatte bir 20-40 mg oral uygulanır.

DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ
Semptomlar: Kan basıncında ani bir düşüş; inatçı ve şiddetli baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı; görme bozuklukları, deride kızarıklık ve terleme (daha sonra soğuma ve siyanoz), bulantı ve kusma (kolikle birlikte bazen kanlı diyare), senkop, siyanoz ve anoksi ile methemoglobinemi, önce hiperpne, sonra dispne ve yavaş solunum; nabızda yavaşlama (dikrot ve intermitan), kalp bloğu; konfüzyon, ateş ile birlikte kafa içi basınç artması, paralizi, koma ve klonik konvülsiyonlar, hatta dolaşım kollapsı sonucu ölüm görülebilir.
Tedavi: Gastrik lavaj uygulanmaktadır ancak etkili olduğu kanıtlanmamıştır. Hasta şok pozisyonunda yatırılmalı ve ekstremitelerine pasif hareketler yaptırılarak venöz dönüşe yardımcı olunmalıdır. Gerekli olduğu takdirde oksijen ve yapay solunum sağlanmalıdır.
Methemoglobinemi mevcutsa metilen mavisinin %1'lik solüsyonu 1-2 mg/kg olarak intravenöz uygulanmalıdır.
Organik nitratların mutad dozlarda uygulanması ile methemoglobinemi nadir olarak bildirilmiştir. Methemoglobin oluşması doza bağımlıdır ve genetik olarak methemoglobin oluşmasına eğilimli kişilerde mutad dozlarda uygulanan organik nitratlarla dahi zararlı konsantrasyonlarda methemoglobin oluşabilir.

Üretici Firma:

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş
Telefon: (216) 656 67 00
Email: [email protected]

Isordil 10 Mg 50 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Isordil 10 Mg 50 Tablet

İlaç Fotoğrafı: Isordil 10 Mg 50 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Isosorbit Dinitrat


Barkod Numarası: 8699517010606

İlaç Fiyatı: 2373,24 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş Logosu

TEVA İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi C-Blok Kat:3-5 No:8, Ümraniye - İstanbul
Telefon: (216) 656 67 00
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2023 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.