Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gluformin Ret. 850 Mg 100 Tablet

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları » Oral Antidiyabetik İlaçlar » Biguanidler » Metformin

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Diabetes mellitusun, diyetle normal bir vücut ağrılığı sağlanamadığı ve hipergliseminin önlenemediği ketonüri görülmeyen, yaşlı ve şişman diyabetiklerde ve metaploretik diyabette diyetle birlikte; insülinle tedavi edilen diyabetteki kan glukoz düzeyinin oynak olduğu olgularda ve insüline dirençli diyabette, insülinle birlikte; sülfonilüre türevi olan antidiyabetiklerle iyi kontrol edilmeyen diyabette, bu ilaçlarla kombine olarak kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Serum kreatinin düzeyinin %1.5 mg'dan yüksek olduğu organik ve fonksiyonel böbrek yetmezlikleri, konjestif kalp ve ağır karaciğer yetmezlikleri, asidoz (ketosidoz, laktik asidoz) enfeksiyon ya da gangren gibi kompli-kasyonlar gösteren diyabetiklerin tedavisi, alkolizm (akut ya da kronik), diyabetik prekoma ve koma, tek ilaç olarak insüline bağlı diyabetin, özellikle de jüvenil diyabetin tedavisinde kontrendikedir.


Uyarılar/Önlemler:

Böbrek fonksiyonları bozuk olan yaşlı diyabetiklerde dikkatle kullanılmalı, çocuklarda kullanılmamalıdır. Metmorfinin sülfonilüre türevi antidiyabetiklerle kombine edildiği durumlarda, hipoglisemi olu-şabileceğinden, kan şekeri düzeyi uygun aralıklarla kontrol edilmelidir. İnsüline bağımlı oynak kan şekeri olan diyabetiklere kan şekeri düzeyinin stabilizasyonunu sağlamak amacıyla metmorfin uygulanması, iki ilacın uygun oranlarının saptanması sürecinde hipoglisemi oluşması riskine karşı hastanelerde yapılmalıdır. Gebelik, ameliyat ve angiografilerden önce ve bunalım sırasında, emzirme dönemi, dehidrasyon, yakın zamanlarda geçirilmiş miyokard infarktüsü, hipoglisemiyle birlikte görülen durumlarda kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bulantı, kusma ve diyare gibi gastrointestinal yan etkiler doza bağımlı olarak ve daha çok tedavinin başlangıç evresinde görülebilir ve genellikle kendiliklerinden kaybolurlar. Söz konusu yan etkiler durdurulamazsa metmorfin tedavisi durdurulur.


İlaç etkileşimleri:

Alkol, Beta-blokerler ve MAO inhibitörleri metmorfinin etkisini potansiyelize ederler. Alkol ayrıca laktik asidoz riskini artırır. Bezofibrat ve klofibrat toleransını artırabilir, ilacın etkisini çoğaltabilirler. Kor-tikosteroidler, diazoksit, bumetanid, furosemid ve tiazid grubu diüretikler ve oral kontraseptifler antagonist etki göstererek dozun yeniden ayarlanmasını gerektirebilirler. Lityum tuzları glukoz toleransını azaltabilirler. Antikoagülanlarla etkileşebileceğinden birlikte kullanıldıkları durumlarda antikoagülan dozunun yeniden ayarlanması gerekebilir. Metmorfin, B12 vitamini emilmesini azaltabilir. Bu nedenle sürekli tedavi gören hastaların B12 vitamin düzeyleri yılda bir kez ölçülmelidir.

Kullanım şekli ve dozu:

2 hafta, günde 2x500mg veya 1x850mg dozda, daha sonra gerekirse doz arttırılıp optimum doz 3x500mg veya 2x850mg/güne çıkılarak kullanılır. Max. günlük doz 3g'dır. Preparat yemeklerden sonra kullanılmalıdır. Tedaviye başlayanların insülin tedavisini derhal bırakmamaları ve yemek rejimlerini birden bire değiştirmemeleri gerekmektedir. Bulantı, kusma, anoreksi, halsizlik, bitkinlik, diyare, karında kramp ve ağızda metalik tad gibi yan etkiler görülebilir.

Üretici Firma:

Aksu Farma Tıbbi Ürünler İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: (216) 388 16 65

Gluformin Ret. 850 Mg 100 Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:19.2.2022)

Gluformin Ret. 850 Mg 100 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Metformin Hcl


Barkod Numarası: 8699774030010

İlaç Fiyatı: 20,34 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Aksu Farma Tıbbi Ürünler İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.

Rıfkı Tongsir Cad.N:58 İdealtepe, Küçükyalı-İSTANBUL
Telefon: (216) 388 16 65

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.