Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Budenofalk 3 Mg 100 Kapsül

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » İshal İlaçları, Barsak Antienflamatuar ve Antienfektifleri » Barsak Antienflamatuarları » Lokal Etkili Kortikosteroidler » Budesonid

Formülü:

Her bir Budenofalk kapsül aktif madde olarak 3.0 mg. budesonid, ayrıca kapsül boyar maddeleri olarak titanyum dioksit(E171), eritrosin (E127), siyah demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172) içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

İleum ve/veya asendan kolon tutulumu olan hafif ve orta şiddette Crohn hastalığının remisyonunun indüksiyonunda kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Budesonid veya içeriklerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumlarında,
-Barsakların; bakteri, mantar, amip veya virüslere bağlı lokal enfeksiyonlarında kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Üst gastro-intestinal sistemi etkileyen Crohn hastalığı olan kişilerde Budenofalk tedavisi iyi sonuç vermez.
Lokal etkili olduğu için cilt, göz veya eklem tutulumu gibi Crohn hastalığının barsak dışı semptomları Budenofalk tedavisine yanıt vermez.
Bebekler veya küçük çocuklarda çok fazla deneyim olmadığı için kullanılmamalıdır.
Karaciğer fonksiyonlarının çok fazla bozulduğu durumlarda Budenofalk, diğer glukokortikoidlerle tedavide olduğu gibi, eliminasyon hızında azalma ve sistemik yararlanımda artışa yol açar. Karaciğer fonksiyonları aşırı derecede bozuk olan hastalar, bu yüzden Budesonid tedavisine alınmamalıdır.
Budenofalk hipotalamo-pitüiter-adrenal aksın baskılanmasına yol açar ve stres yanıtı azaltır. Cerrahi hastalarında ya da strese yol açacak diğer durumlarda, destekleyici sistemik glukokortikoid tedavi önerilir.
Tüberküloz, hipertansiyon, diabetes melllitus, osteoporozis, peptik ülser, glokom, katarakt, ailesinde diyabet ve glokom öyküsü olan hastalarda dikkatli olunmalıdır.
Suçiçeği ve kızamık Budenofalk kullanan hastalarda daha ağır bir seyir izleyebilir. Eğer Budenofalk tedavisi alan hastalar bu hastalıkları henüz geçirmemiş ve tedavi sırasında enfekte olmuş iseler, immünglobulinlerle ayrı tedavi önerilebilir. Su çiçeği salgını durumunda, virostatik bir ilaç daha kullanılabilir

Gebelik ve laktasyonda kullanım:

Gebeliğin özellikle ilk 3 ayında Budenofalk ancak olası riskler ve potansiyel yararlar dikkatli bir şekilde karşılaştırıldıktan sonra kullanılabilir.
Doğurganlık çağındaki kadınlarda öncelikle olası bir gebelik bertaraf edilmeli, daha sonra Budenofalk tedavisine başlanmalı ve uygun kontrasepsiyon tedavi sırasında uygulanmalıdır.
Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği konusunda yeterli çalışma olmadığı için, Budenofalk tedavisi sırasında bebek emzirilmemelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Sistemik glukokortikoidler için tipik olan Cushing benzeri yan etkiler bazen gözlenebilir. Bu yan etkiler doz, tedavinin süresi, birlikte veya daha önce glikokortikoidlerle tedavi ve kişisel duyarlılığa bağlıdır.

Eşit dozlarda oral prednizolon tedavisiyle kıyaslandığında Budenofalk'ın glukokortikoidlerle ilgili yan etkilerinin yaklaşık olarak yarısı kadar daha az olduğu klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Bununla beraber, glukokortikoidler için tipik olan yan etkiler göz ardı edilemez.


Aşağıdaki yan etkiler ortaya çıkabilir:

·Ciltte: Alerjik kızarıklıklar, kırmızı striyalar, peteşi, ekimoz, steroid akne, yara iyileşmesinde gecikme, kontakt dermatit.
·Kas ve iskelet sisteminde: Kas zayıflığı, osteoporoz, kemiğin aseptik nekrozu (femur ve humerus başı).
·Gözlerde: Glokom, katarakt.
·Mental durumda: Depresyon, irritabilite, öfori.
·Gastrointestinal sistemde: Mide şikayetleri, duodenal ülser, pankreatit.
·Metabolizmada: Cushing sendromu: Ay dede yüzü, trunkal obezite, diabetes mellitus, azalmış glikoz toleransı, ödem, potasyum atılımı artışı, adrenal korteksin atrofisi, çocuklarda büyüme geriliği, seks hormon salınımında bozukluk (örneğin, amenore, hirsutizm, empotans).
·Kardiyovasküler sistemde: Hipertansiyon, artmış tromboz riski, vaskülit (uzun süreli tedavi sonrası geri çekilme sendromu) riski.
·İmmun sistemde: Bağışıklık yanıtının oluşumuna engel olur (örneğin enfeksiyon riskini arttırır). Hasta sistemik etkili glukokortikoid kullanımdan, lokal etkili budesonid kullanımına geçerken özellikle cilt ve eklem tutulumu gibi barsak dışı bulgular şiddetlenebilir veya tekrarlayabilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Kardiyak glikozidler'le: Potasyum eksikliği glikozidin etkisini potansiyalize edebilir.
Salüretikler'le: Potasyum atılımı artabilir.
Ketokonazol, troleandromisin, eritromisin, siklosporin'le: Kortikoid etki artabilir.
Simetidin ve budesonidin birlikte uygulanımı, budesonidin plazma seviyesinde klinik bir değişikliğe yol açmaksızın bir miktar yükselmeye neden olabilir. Omeprazol'la birlikte uygulanımı budesonidin farmakokinetiğini değiştirmez.

Teorik olarak, kolestiramin gibi steroid bağlayan sentetik rezinlerle ve antiasitlerle potansiyel etkileşimler göz ardı edilemez. Kolestiramin ve antiasitler Budenofalk'la aynı anda verildiğinde benzer etkileşimler Budesonidin etkisini azaltacaktır. Bu yüzden bu preparatlar aynı anda alınmamalıdır. Birbirinden en az 2 saat arayla alınmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

Önerilen günlük doz, 3mg'lık Budenofalk kapsülün günde 3 kez alınmasıdır. Kapsüller, yemeklerden yaklaşık 30 dakika önce bol miktarda, örneğin 1 bardak suyla alınmalıdır.
Yutma sıkıntısı olan hastalar kapsülleri açıp, gastro-rezistan pelletlerin tamamını bol miktarda suyla alabilirler. Budenofalk'ın etkisi bu şekilde azalmaz.
Tedavi süresi yaklaşık olarak 8 haftadır. Genellikle, tam istenilen etkiye 2-4 haftadan sonra ulaşılır. Budenofalk tedavisi hemen kesilmemeli, gittikçe azalan dozlarla sonlandırılmalıdır.

DOZAŞIMI:

Budesonidin doz aşımıyla ilgili hiçbir olgu bugüne kadar bildirilmemiştir. Budenofalk'ın içinde bulunan budesonidin özelliği nedeniyle, toksik hasara yol açacak bir doz aşımı beklenmemektedir.

İthalatçı Firma:

Ali Raif İlaç San. A.Ş. ARİS
Telefon: (212) 549 25 42
Email: info@aliraif.com.tr

Budenofalk 3 Mg 100 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:20.4.2018)

Budenofalk 3 Mg 100 Kapsül

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Budezonid


Barkod Numarası: 8699543160023

İlaç Fiyatı: 281,69 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Ali Raif İlaç San. A.Ş.  ARİS Logosu

Ali Raif İlaç San. A.Ş. ARİS

İkitelli Organize Sanayi Sitesi,Haseyad II.Kısım N:228 İkitelli - İSTANBUL
Telefon: (212) 549 25 42
Email: info@aliraif.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.