Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Rhinocort Aqua 50 Mcg/doz 200 Doz Nazal Sprey

Solunum Sistemi » Burunla İlgili İlaçlar » Topikal Dekonjestanlar ve Diğer Nazal İlaçlar » Kortikosteroidler » Budezonid

Formülü:

Her ölçülü dozda 50 mcg. budesonid bulunur.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Mevsimsel alerjik ve alerjik, ya da alerjik olmayan müzmin rinitte, nazal poliplerin tedavisi, polipektomiden sonra nazal poliplerin önlenmesinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Bileşiminde bulunan maddelere aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Glukokortikosteroidlerin çok yüksek dozlarda ya da uzun süre kullanılması, hiperkortisizm bulgu ve belirtilerine, hipotalamus-hipofiz-adrenal işlevlerinin baskılanmasına ve/veya çocuklarda büyüme geriliğine yol açabilir.
Nazal yoldan kullanılan steroidlerin uzun dönemdeki etkileri tam olarak bilinmemektedir. Hangi yoldan uygulanıyor olursa olsun, glukokortikosteroid alan çocukların büyümeleri yakından izlenmeli ve glukokortikosteroid tedavisinin yararları ile büyüme geriliği olasılığı kıyaslanmalıdır.

Karaciğer işlevlerinin azalması, kortikosteroidlerin eliminasyonunu etkileyebilir. Bununla birlikte, sağlıklı insanlarda ve sirozlu hastalarda intravenöz yoldan uygulanan budesonidin farmakokinetik özellikleri benzerdir. Oral yoldan uygulanan budesonidin farmakokinetiği karaciğer fonksiyonları kısıtlanmış olanlarda değişir, sistemik yararlanımı artar. Ancak, Rhinocort ile uygulanan budesonidin sistemik biyoyararlanımında sindirim sisteminden emilen budesonidin katkısı çok az olduğundan, bu durumun klinik açıdan önemi sınırlıdır.

Akciğer tüberkülozlu hastalarda özel önlemler alınması gerekli olabilir.
Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Diğer ilaçlar gibi, Rhinocort da gebelik döneminde uygularken annedeki yararları ve fetüs üzerindeki riskleri karşılaştırılmalıdır.
Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.


Araç ve Makine Kullanmaya Etkisi

Rhinocort araç ve makine kullanma yeteneğini etkilemez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Klinik araştırmalarda, sık olarak görülen belirli bir yan etki saptanmamıştır. Tıbbi literatüre ve deneyimlere göre aşağıdaki yan etkiler görülebilir:
- Nazal inhalatörün kullanılmasından hemen sonra aksırma ve burun kuruması gibi lokal semptomlar
- Hafif hemorajik sekresyon ve burun kanaması
- Deri reaksiyonları (ürtiker, eritem, dermatit, anjiyoödem)

Çok ender olarak, nazal glukokortikosteroid tedavisinde mukoza ülserleri ve nazal septum perforasyonu görüldüğü bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Budesonidin, rinit tedavisinde kullanılan hiçbir ilaçla etkileşimi gözlenmemiştir. Kortikosteroidlerin metabolizmasındaki temel enzim olan sitokrom P450 3A'nın güçlü bir inhibitörü olan ketokonazol, oral yoldan uygulanan budesonidin plazma düzeyini yükseltir. Önerilen dozlarda, oral yoldan uygulanan budesonidin farmakokinetiği üzerinde simetidinin etkisi hafif, ancak klinik açıdan önemsiz, omeprazolün ise hiçbir etkisi yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Doz hastanın durumuna göre ayarlanmalı ve semptomların kontrol altında tutulmasını sağlayan en düşük doz kullanılmalıdır.
Rinit
Erişkinler, yaşlılar, 6 yaş ve daha büyük çocuklar: Tedavi başlangıcında günde 400 mcg önerilir. Bu doz, sabahları her iki burun deliğine dörder uygulama (4x50mcg.) ya da sabahları ve akşamları ikişer uygulama (2x50 mcg.) şeklinde verilir.
Genellikle 1-2 hafta içinde istenilen klinik etki elde edildikten sonra, idame dozu semptomların kontrol altında tutulmasına yetecek en düşük doza kadar azaltılabilir.
Mevsimsel alerjik rinitin tedavisine, mümkünse alerjenle karşılaşılmadan başlanmalıdır. Alerjinin yol açtığı göz belirtileri için bazen ek tedavilerin de uygulanması gerekli olabilir.Nazal poliplerin tedavisi ve önlenmesi
Günde iki defa 200 mcg. önerilir.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER:
Çok yüksek dozlarda olsa bile, Rhinocort Aqua ile akut doz aşımlarının klinik açıdan sorun oluşturması beklenmez.

Üretici Firma:

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Rhinocort Aqua 50 Mcg/doz 200 Doz Nazal Sprey Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:17.11.2011)

Rhinocort Aqua 50 Mcg/doz 200 Doz Nazal Sprey

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Budezonid


Barkod Numarası: 8699786540064

İlaç Fiyatı: 20,35 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Logosu

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4, Levent - İstanbul
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.