Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Miflonide 400 Mcg 60 Kapsül

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) » Glükokortikoidler » Budesonid

Formülü:

Bir kapsül 200-400 mcg budesonid içerir.
Yardımcı maddeler: laktoz

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Bronşiyal astım.

Kontrendikasyonları:

Budesonide veya preparatta bulunan diğer maddelere karşı aşırı hassasiyet.
Aktif veya sessiz seyreden akciğer tüberkülozlu hastalardaki kullanım.

Uyarılar/Önlemler:

Hastalara inhale edilen budesonid tedavisinin profilaktik niteliği ve
semptomları olmadığında bile düzenli olarak almaları gerektiği anlatılmalıdır.
Budesonid akut bronkospazmda fayda sağlamadığı gibi status asthmaticus
veya diğer akut astım nöbetlerinde uygulanması gereken birincil tedavi de
değildir.
Özel uyarılar
Solunum yollarında fungal ve viral enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli
kullanılmalıdır.
Bronşiyal ektazi ve pnömokonioz hastalarını tedavi ederken fungal
enfeksiyonlar oluşabileceğinden dikkatli olunması gerekmektedir.
Astımın akut nöbet durumunda budesonid dozunda artışa veya kısa süreli oral
kortikosteroidlerle ve/veya eğer bir enfeksiyon varsa antibiyotikle ilave bir
tedaviye gereksinim duyulabilir.
İnhale edilen budesonid adrenokortikal fonksiyonu çoğunlukla etkilemez.
Fakat, tavsiye edilen maksimum günlük dozla uzun süreli tedaviden sonra
hastaların küçük bir kısmında bazı sistemik etkiler görülebilir.
Önlemler
Steroid kullanmayan hastalarda
Terapötik etki genellikle 10 gün içerisinde elde edilmektedir. Bronşlarında aşırı
müküs sekresyonu olan hastalarda, tedavinin başlangıcında yaklaşık 2 hafta
gibi kısa bir süre oral kortikosteroid tedavisi tedaviye eklenebilir.
Steroid kullanan hastalarda
Oral steroidlerden budesonide geçilirken, hasta nispeten kararlı bir fazda
tutulmalıdır. Yaklaşık 10 gün boyunca daha önceden kullanılan oral steroidle
birlikte yüksek doz budesonid kombinasyonu verilir. Daha sonra oral doz
kademeli olarak azaltılarak (örneğin her ay 2.5 mg prednizolon veya eşdeğeri
oranında) mümkün olan en düşük düzeye indirilmelidir. Supleman sistemik
kortikosteroidler veya budesonid ile tedavi birdenbire kesilmemelidir.
Travma, cerrahi veya ağır enfeksiyonlar gibi özel kriz durumlarında hastanın
adrenokortikal rezervinin yeterli düzeyde olduğundan emin olmak için sistemik
kortikosteroidlerden budesonide geçilen ilk aylar boyunca özellikle dikkatli
olunmalıdır. Hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) ekseni fonksiyonları düzenli
olarak izlenmelidir. Bazı hastalar bu gibi durumlarda ekstra kortikosteroid
desteğine ihtiyaç duymaktadır; bu gibi hastaların potansiyel tehlike teşkil eden
durumlarını bildiren bir uyarı kartını yanlarında taşımaları tavsiye edilmektedir.
Sistemik kortikosteroidler yerine budesonide geçilmesi daha önce sistemik
kortikosteroidler tarafından baskılanmış alerjik rinit veya egzema gibi alerjilerin
ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu alerjiler lokal antihistaminikler veya
kortikosteroidlerle uygun bir şekilde tedavi edilmelidirler.
Gebelik ve Emzirme Döneminde kullanımı
Kesin gerekli olmadıkca gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Gebelik sırasında
glukokortikosteroid tedavisi kaçınılmazsa, oral glukosteroidlerin eşit güçteki
anti-astım dozlarına kıyasla daha düşük sistemik etkileri olduğundan inhale
glukokortikosteroidler tercih edilmelidir. Budesonidin anne sütüne geçip
geçmediği bilinmemektedir.
Araç ve makine kullanımı üzerine etkileri
Bu ilacın makine ve araç kullanımı üzerindeki etkilerine ilişkin veriler mevcut
olmamakla birlikte bu tür bir etkinin görülmesi beklenmemektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Boğazda hafif iritasyon. Orofarenks bölgesinde candida enfeksiyonu oluşabilir.
Hastaya her uygulamadan sonra ağzını su ile yıkaması önerilmelidir. Bu
durum çoğunlukla Miflonide tedavisinin kesilmesine gerek kalmaksızın topikal
antifungal tedaviye yanıt vermektedir. Ses kısıklığı meydana gelebilir. Bu
rahatsızlık geçicidir ve tedavi kesildikten veya azaltıldıktan sonra veya ses
dinlendirildiğinde ortadan kalkmaktadır.
Nadir durumlarda döküntü tarzında cilt reaksiyonları meydana gelebilir.
Diğer inhalasyon tedavilerinde olduğu gibi, paradoksal bronkospazm olasıdır.
Eğer oluşursa budesonid tedavisi bırakılmalı ve alternatif bir tedaviye
geçilmelidir. Paradoksal bronkospazm hızlı etkili inhalasyon bronkodilatörlere
cevap vermektedir.
Çocuklarda davranış bozukluklarının görüldüğü bildirilmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Bilinmiyor.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği taktirde, doz kişiye göre,
astımın kontrol edilmesi için gereken en düşük düzey elde edilecek şekilde
ayarlanmalıdır. Astımın kontrol edilebilmesi için budesonid düzenli olarak her
gün alınmalıdır. Muhtemel candida enfeksiyonu riskini azaltmak için her
uygulamadan sonra ağzın su ile iyice çalkalanması ve suyun tükürülmesi
önerilmektedir. İlaç Aerolizer™ ile tatbik edilmektedir.
Erişkinlerde: Normal idame dozu günde iki sefer 200-400 mcg'dır.
Şiddetli astım nöbetleri sırasında, hasta oral kortikosteroid tedavisinden budesonid inhalasyon tedavisine geçirilirken veya oral kortikosteroid tedavi dozu azaltıldığında günlük doz 2-4 eşit bölümde azami 400-1600 mcg'a yükseltilebilir.
Çocuklar: Normal idame dozu günde iki sefer 100-200 mikrogramdır. Azami günlük doz 800 mcg'dır. Miflonide erişkinlerin denetimi altında kullanılmalıdır.
Aerolizer™'in kullanımı, çocuğun inhalatörü doğru bir şekilde kullanabilmesine
bağlıdır. İlacın akciğerlerdeki hedef bölgelere ulaşabilmesi için hastalara
Aerolizer™'in nasıl kullanılacağı öğretilmelidir.
DOZ AŞIMI
Budesonidin akut toksisitesi düşük düzeydedir. Kısa bir süre içerisinde
yüksek miktarlarda ilacın inhalasyonunu takiben oluşan en büyük zararlı etki
hipotalamik-pitüiter-adrenal (HPA) fonksiyonlarının baskılanmasıdır. Özel acil
durum önlemlerine gerek yoktur. Astımı kontrol etmek için önerilen dozda
Miflonide tedavisine devam edilmelidir.
KULLANIMA İLİŞKİN UYARILAR
Hastanın jelatin kapsülün kolaylıkla parçalanabileceğini ve küçük jelatin
parçalarının inhalasyondan sonra ağız veya boğaz bölgesine ulaşabileceğini
anlaması önem taşımaktadır. Hastaya jelatinin zararsız olduğu, ağızda
yumuşayacağı ve yutulabildiği söylenmelidir. Kapsülü sadece tek sefer
delerek parçalanma olasılığını asgari düzeye indirebilirsiniz.

MİFLONİDE KAPSÜLLERİ AEROLİZER™ İLE NASIL KULLANILIR?
1. Kapağı çekerek çıkartınız.
2. İnhalatörün alt kısmını sıkıca tutunuz ve ağız parçasını ok istikametinde
döndürerek açınız.
3. Blisterden bir inhaler kapsül alınız. İnhaler kapsülü inhalatörün alt bölümünde bulunan kapsül şeklindeki bölüme yerleştiriniz. İnhaler kapsülü
kullanımdan hemen önce blisterden çıkartmanız önemlidir.
4. Ağız parçasını kapalı konuma gelecek şekilde döndürünüz.
5. İnhalatörü dik tutarak düğmelere YALNIZCA BİR SEFER basınız.Düğmeleri bırakınız. Lütfen dikkat: bu işlemi yaparken inhaler kapsül
parçalanabilir ve küçük jelatin parçaları ağzınıza veya boğazınıza gelebilir.
Jelatin yenilebilir bir maddedir ve dolayısıyla zararlı değildir. Parçalanma olasılığını en aza indirmek için inhaler kapsülü birden fazla sefer delmeyiniz ve inhaler kapsülü ambalajından kullanımdan hemen önce çıkartınız (bkz. 3.basamak).
6. Nefesinizi tam olarak veriniz.
7. Ağız parçasını ağzınıza sokunuz ve başınızı hafifçe geriye yaslayınız.
Dudaklarınızı ağız parçasının etrafında kapatınız ve olabildiğince derin, hızlı
ve sürekli bir nefes alınız. Toz dağılırken inhaler kapsülün bölmesinde dönmesinden kaynaklanan bir uğultu sesi duyacaksınız. Uğultu sesini duymadıysanız inhaler kapsül, kapsül şeklindeki bölümde sıkışmış olabilir; bu
durumda inhalatörü açınız ve inhaler kapsülü kapsül bölümünde oynatarak gevşetiniz. İnhaler kapsülü gevşetmek için düğmelere birden fazla sefer BASMAYINIZ.
8. Uğultu sesini duyduğunuzda inhalatörü ağzınızdan çıkartınız ve nefesinizi
rahatsız olmadan olabildiğince uzun süre tutunuz. Sonra nefesinizi veriniz.
İnhaler kapsülde hala toz kalıp kalmadığına bakmak için inhaleri açınız.
İnhaler kapsülde toz kalmışsa, 6-8 arasındaki basamakları tekrar ediniz.
9. Kullandıktan sonra inhalatörü açınız, boş inhaler kapsülü çıkartınız, ağız
parçasını kapatınız ve kapağı tekrar takınız.
İnhalatörün temizlenmesi
Toz atıklarının temizlenmesi için ağız parçasını ve kapsül bölümünü KURU bir bez ile temizleyiniz. Alternatif olarak temiz yumuşak kıllı bir fırça da kullanılabilir.

İthalatçı Firma:

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Telefon: (212) 326 91 00
Email: info@novartis.com.tr

Miflonide 400 Mcg 60 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Miflonide 400 Mcg 60 Kapsül

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Budezonid


Barkod Numarası: 8699504550153

İlaç Fiyatı: 27,53 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş. Logosu

Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Barbaros Bulvarı No:83 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 326 91 00
Email: info@novartis.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.