Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Pulmicort Nebulizer 0,25 Mg/ml 20 Ampul Nebulizer

Solunum Sistemi » Solunum Sisteminde Tıkanma - Astım İlaçları » Diğer İnhalanlar (solukla içeri çekilen ilaçlar) » Glükokortikoidler » Budesonid

Formülü:

Her ölçülü inhalasyon dozunda,
Budesonid 100 - 200 - 400 mcg.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

PULMİCORT TURBUHALER, altta yatan solunum yolları enflamasyo-nunun kontrolü için idame tedavisinde glukokortikosteroidlere gereksinim gösteren bronşiyal astımlı hastalarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Budesonide karşı aşırı duyarlılık.

Uyarılar/Önlemler:

Akciğer tüberkülozu, fungal ya da viral enfeksiyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. İmmünosupresan ilaç tedavisi gören çocuklar, sağlıklı çocuklara göre enfeksiyonlara karşı daha yatkınlardır. İmmünosupresan kortikosteroid tedavisindeki çocuklarda örneğin, su çiçeği ve kızamık daha ağır ya da fatal seyir gösterebilir. Bu tür çocuklarda ya da bu hastalıkları geçirmemiş olan erişkinlerde, hastalıklardan kaçınmak için özel dikkat gerekir. Hastalığa yakalanma durumunda, varicella zoster immün globulini (VZIG) ya da intravenöz immün globulin (IVIG) tedavisi gerekli olabilir. Su çiçeğinde, antiviral ilaçlarla tedavi düşünülebilir.
Bununla birlikte, üst solunum yollarında viral bir hastalık varlığında,
hasta astım tedavisine düzenli olarak devam etmelidir. Viral solunum yolları hastalığında hızla astımı ağırlaştığı bilinen hastalarda, kısa süreli oral kortikosteroid tedavisi kullanılabilir.
Klinik araştırmalar, topikal kortikosteroid tedavisini düzenli olarak
uygulayan hastalarda, viral enfeksiyonların belirgin olarak daha az sorun oluşturduğunu göstermektedir.

Gebelerde ve Emzirenlerde Kullanım
Kesin gerekli olmadıkça, gebelik sırasında kullanılmamalıdır. Gebe hayvanlarda yapılan deneyler, budesonidin gelişme anomalilerine yol açabildiğini göstermiştir. Ancak, bu bulguların insan için söz konusu olup olmadığı bilinmemektedir.
Gebelik sırasında mutlaka glukokortikosteroid kullanılması gerekiyorsa,
inhalasyon kortikosteroidleri, oral yoldan kullanılan eş etkinlikteki
anti-astmatik glukokortikosteroidlere göre daha az sistemik yan etkilere yol açmaları nedeniyle tercih edilmelidir.
Budesonidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir.

ÖZEL UYARILAR
Oral steroid tedavisinden PULMİCORT TURBUHALER'e geçerken, hastada rinit, ekzema, eklem ve kas ağrıları gibi erken belirtiler ortaya çıkabilir. Bu durumda, oral steroidin dozunu bir süre yükseltmek gerekli olabilir. Genel kural olarak, yorgunluk, başağrısı, bulantı, kusma gibi belirtilerin görüldüğü nadir vakalarda, steroidin yeteri kadar etkili olmadığı düşünülmelidir.
Akut astım alevlenmelerinde, kısa bir oral steroid tedavisi uygulanması gerekli olabilir.
Ağız ve boğaz bölgesinde pamukçuk ve sistemik etki gelişme riskini
en aza indirmek için, hasta her inhalasyondan sonra ağzını suyla çalkalamalıdır.

Dikkat Gerektiren Makine ve Araç Kullanımına Etkileri
PULMİCORT TURBUHALER'in dikkat gerektiren makine ve araç kullanımı açısından herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Boğazda hafif bir iritasyon, öksürük ve ses kısıklığı görülebilir. Orofarinksde candida enfeksiyonu gelişebilir.
Çok seyrek olarak bazı hastalarda lokal kortikosteroid tedavisine bağlı olarak deri reaksiyonları (ürtiker, kızarıklık, dermatit gibi) görülebilir. Çocuklarda, sinirlilik, aşırı hareketlilik, depresyon ve davranış bozuk-lukları gibi psikiyatrik belirtiler gözlenmiştir.

İlaç etkileşimleri:

Günde 1000 mg simetidin kullanan ve kullanmayan sağlıklı insanlarda budesonidin kinetiği araştırılmıştır. 4 mg oral budesonid dozundan sonra Cmax değerinin (nmol/L) ve sistemik yararlanımının (%), simetidin kullanmayanlarda ve kullananlarda sırasıyla 3.3 nmol/L ve 5.1 nmol/L ve %10 ile %12 olması, simetidinin, budesonidin karaciğerdeki metaboliz-masını hafifçe engellediğini göstermektedir. Bu farkın klinik anlamı azdır.

Kullanım şekli ve dozu:

PULMİCORT TURBUHALER'in dozu, her hastanın gereksinimlerine göre ayarlanmalıdır. Şiddetli astım nöbetleri sırasında ya da oral
glukokortikosteroidlerin dozu azaltılırken veya bırakılırken, inhalasyon glukokortikosteriodlerinin kullanılması düşünülüyorsa, aşağıdaki dozlar önerilir:
Erişkinler: 200-1600 mcg'lık günlük doz 2-4 eşit bölümde uygulan-
malıdır, (hafif vakalarda günde 200-800 mcg, ağır durumlarda günde
800-1600 mcg).
Genellikle günde iki uygulama (sabah ve akşam) yeterlidir. Günde
200-400 mcg budesonide gereksinim duyan hastalarda günde tek doz yeterli olabilir. Doz sabahları ya da akşamları verilebilir. Astımın ağırlaşması durumunda doz sıklığı ve miktarı arttırılmalıdır.
6 yaş ve daha büyük çocuklar: Günde 200-800 mcg 2-4 eşit bölümde
uygulanır.
Arzulanan klinik etkinin sağlanmasından sonra, idame dozu belirtilerin
kontrol altına alınması için yeterli olan en küçük doza indirilmelidir. İnsanlarda yapılan klinik araştırmalar, aynı miktardaki Turbuhaler budesonid dozunun, basınçlı aerosoldan daha etkin olduğunu göster-miştir. Bu, kısmen, Turbuhaler aracılığıyla akciğerlerde depolanmanın basınçlı aerosol tedavisine göre daha fazla olmasına bağlıdır. Bu nedenle Pulmicort basınçlı aerosol tedavisi uygulanan hastalarda PULMİCORT TURBUHALER tedavisine geçilirken, hastalar stabil ise dozun azaltılması mümkündür. Bu durum, hastaların başka inhalasyon glukokortikosteroid tedavisinden PULMİCORT TURBUHALER tedavisine geçmeleri duru-munda da geçerli olabilir.
Daha fazla terapötik etkinin istendiği hastalarda, oral glukokorti-
kosteroidler ile kombine tedaviye göre sistemik yan etkilerin daha az olması nedeniyle PULMİCORT TURBUHALER dozunun arttırılması önerilir.
Oral steroid kullanmayan hastalarda: Genellikle 10 gün içinde
terapötik düzeye ulaşılır. Bronşlarında aşırı miktarda müküs sekresyonu olan hastalarda, başlangıçta, 2 hafta gibi kısa bir süre oral kortikosteroid uygulaması tedaviye eklenebilir.
Oral steroid kullanan hastalarda: Oral steroidden PULMİCORT
TURBUHALER'e geçebilmek için, hastanın nispeten stabil bir dönemde olması gerekir. Ortalama 10 gün süreyle, daha önce kullanılmakta olan oral steroide ek olarak yüksek doz PULMİCORT TURBUHALER uygulanır. Daha sonra oral doz, mümkün olan en düşük değerine düşürülür (örneğin her ay, günlük doz 2.5 mg prednizolon ya da eşdeğeri kadar düşürülür). Birçok hastada, oral steroidi tümüyle kesip yerine PULMİCORT TURBUHALER kullanmak olanaklıdır.
NOT: İlaç, PULMİCORT TURBUHALER'dan akciğerlere hasta soluk
alırken ulaştığı için, hastaya ağız parçası aracılığıyla derin ve kuvvetli olarak nefes alması gerektiği belirtilmelidir. Küçük çocuklara PULMİCORT TURBUHALER önerirken, doğru olarak kullanabileceklerinden emin olunmalıdır.
Alınan ilacın çok az miktarda olması nedeniyle hasta PULMİCORT
TURBUHALER kullanırken hiçbir tat hissetmeyebilir.
Hastaya, her inhalasyondan sonra ağzını suyla çalkalamak ve
yutmaması öğütlenmelidir.
DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER
Çok yüksek dozlarda uygulanabilse bile, aşırı dozda PULMİCORT TURBUHALER kullanılması, klinik bir sorun yaratmaz.

İthalatçı Firma:

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Pulmicort Nebulizer 0,25 Mg/ml 20 Ampul Nebulizer Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Pulmicort Nebulizer 0,25 Mg/ml 20 Ampul Nebulizer

İlaç Fotoğrafı: Pulmicort Nebulizer 0,25 Mg/ml 20 Ampul Nebulizer

İthal, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Budezonid


Barkod Numarası: 8699786520011

İlaç Fiyatı: 35,19 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. Logosu

AstraZeneca Türkiye İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza B Blok K:3-4, Levent - İstanbul
Telefon: 90 (212) 317 23 00
Email: astrazeneca.turkey@astrazeneca.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.