Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Filair 50 Mcg 200 Doz Inhaler

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Beklometazon

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Beklometazon dipropionat inhalasyon ile verildiğinde akciğerlerde güçlü bir anti-enflamatuar etki gösteren ve steroidlerin sistemik
olarak verildiğinde görülen yan etkilerini göstermeyen bir glukokortikoiddir.Filair inhaller semptomlarını kontrol için inhale beklometazon dipropionatın daha yüksek dozlarına (1000 mikrogram) gereksinme gösteren astımlı hastalarda, bronkodilatörlerin ve oral kortikosteroid ihtiyacı önemli ölçüde azalabilir veya ortadan kalkabilir. Ölümler meydana gelebileceğinden şiddetli astımda düzenli tıbbi kontroller gerekir. Devamlı semptomları sık alevlenmeleri olan, fiziksel kapasiteleri sınırlı şiddetli astımlar ve PEF değerleri, olması gereken normal değerlerin %60 'ından az olan ve %30 'dan fazla değişkenlik gösteren hastalar, bir bronkodilatörden sonra genellikle tamamen normale dönmezler. Bu hastalara Filair inhaller veya oral kortikosteroid tedavisi uygulanmalıdır. Semptomların ani olarak kötüleşmesi, acil tıbbi gözetim altında uygulanması gereken kontrosteroid dozajının artırılmasını gerektirir.

Kontrendikasyonları:

Flair 50 inhaller status asmatikus'un primer tedavisinde astmanın akut epizodlarında kontrendikedir. Prepatın bileşimindeki maddelerden birinin aşırı duyarlığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Astım tedavisinde basamaklıbir program uygulanmalı ve hastanın cevabı, klinik olarak akciğer fonksiyon testleri ile takip edilmelidir. Semptomları kontrol için kısa etkili beta-2 agonistlerin giderek artan kullanımları astım kontrolunun kötüleştiğini gösterir ve hastanın yaşamını tehtid edebilir. Bu koşullar altında kortikosteroid dozajının artırılması düşünülmelidir. Risk altındaki hastalarda günlük pik flow değeri izlenebilir.
Rutin ve uzun süreli tedavilerde kullanılır. İlaç düzenli kullanılmalıdır. Filair sadece oral inhalasyon içindir. Hastanın çoğunda 1500 mikrogramlık dozlar aşılmadıkça önemli bir adrenal supresyon görülmez, günlük 2000 mikrogram inhale beklometazon dipropionat alan bazı hastalarda plazma kortizol seviyelerinde düşme rapor edilmiştir. Uzun süreli HPA ekseni supresyonu çocuklarda ve adolesanlarda büyümede gecikme gibi sistemik yan etkilere yol açabilir.
Yeterli cevap alınamadığında veya şiddetli astım alevlenmelerinde inhale beklometazon dipropionat dozu artırılmalı ve eğer gerekiyorsa sistemik bir steroid ve/veya enfeksiyon varsa antibiyotik verilmelidir.

Oral steroide bağımlı hastaların Filair tedavisine geçirilmesi ve takiben tedavileri uzun süreli sistemik steroid tedavisi nedeniyle meydana gelen adrenal fonksiyon yetmezliğinin düzelmesi bir hayli zaman alabileceğinden özel bir dikkat gerektirir. Yaklaşık bir hafta sonra, sistemik steroid dozunun yavaş yavaş azaltılmasına başlanır. Dozajdaki azaltmalar sistemik steroid idame dozu düzeyine uygun olmalı ve bir haftadan daha az olmayan aralıklarla yapılmalıdır. Günlük 10 mg ve daha altındaki prednizolon idame dozları için, dozdaki azaltmalar günde 1 mg dan daha fazla olmamalı ve bir haftadan az olmayan aralıklarla yapılmalıdır. Günlük 10 mg'dan fazla idame dozları için, dikkatle bir haftalık aralarla daha fazla azaltma yapılması uygun olabilir.
Oral steroidleri kesilen adrenokortikal fonksiyon yetmezliği olan hastalar astım krizlerinin kötüleşmesi, göğüs enfeksiyonları, arada oluşan önemli hastalıklar, ameliyat, travma gibi stres periyodlarında sistemik steroidlere gereksinme duyabileceklerini gösteren steroid uyarı kartları taşımalıdır. Hamilelikte ancak ilacın anneye sağlaması beklenen yararlar fetusa olan riskinden büyükse düşünülmelidir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bazı hastalarda ağız ve boğazda Candidiasis görülebilir. Bu yan etkinin insidansı beklomezaton dipropionatın günlük 400 mikrogramın üstündeki dozlarında daha yüksektir. Daha önce geçirilmiş bir enfeksiyonu gösteren, Candida presipitin kan düzeyleri yüksek olan hastalarda bu komplikasyonun gelişmesi daha muhtemeldir. Böyle hastalara inhalleri kullandıktan sonra ağızlarını su ile çalkalamaları tavsiye edilir. Semptomatik Candidiasis beklomezaton dipropionat inhaller tedavisine devam edilirken lokal antifungaller ile tedavi edilebilir. Bazı hastalarda, beklomezaton inhalasyonu ses kırıklığı veya boğaz tahrişine neden olabilir. İnhalasyonu takiben ağzın su ile çalkalanması yararlı olabilir. Dozu takiben hemen hırıltı artışı ile paradoksol bronkospazm görülebilir. Bu durum hızlı bir bronkardilatör ile tedavi edilmelidir. Beklometazon dipropionat hemen kesilmeli ve hasta kontrol edilmeli ve gerekli ise alternatif tedavi uygulanmalıdır.

İlaç etkileşimleri:

Herhangi bir ilaç etkileşimi bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Hekim tarafından basşka bir şekilde önerilmediği taktirde;
Flair 50 : Erişkin dozu genellikle 3 veya 4 kez 2 inhalasyondur (100 mcg). Ağır astımlı hastalarda tedaviye Filair Forte inhaller ile başlanmalıdır. Hastanını cevabına göre Filair 50 inhallere geçilebilir. 12 yaşından küçük çocuklarda genel dozaj hastanın cevabına göre günde 3-4 kez 1 ya da 2 inhalasyondur (50 ila 100 mcg).
Filair Forte : Günde 2 kere 2 inhalasyon (500 mcg). veya günde 4 kere 1 inhalasyon (250 mcg) idame dozu olarak tavsiye edilir. Gerektiğinde doz, alınan cevaba göre günde 3-4 kez 2 inhalasyona (500 mcg) attırılabilir.
Filair Forte inhaller çocuklarda kullanılmaz.

Üretici Firma:

Medsan İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Telefon: (312) 211 11 00

Filair 50 Mcg 200 Doz Inhaler Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:17.11.2011)

Filair 50 Mcg 200 Doz Inhaler

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
Not: Bu ilaç uzun süredir piyasada bulunmamaktadır.

Etken Maddesi: Beklometazon Dipropiyonat


Barkod Numarası: 8699617520142

İlaç Fiyatı: 5,22 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Medsan İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. Logosu

Medsan İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Tanaçan Sk. No: 22 Gazi Mahallesi - ANKARA
Telefon: (312) 211 11 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.