Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Beklazon % 0,025 50 Ml Losyon

Dermatolojik İlaçlar » Dermatolojik Kortikosteroidler » Kortikosteroidler » Güçlü Kortikosteroidler (Grup 3) » Beklometazon

Formülü:

Beklometazon dipropionat % 0.025

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikler:
Beklometazon dipropionat yerel tedavilerde kullanılmak amacıyla geliştirilmiş, potent gruba dahil bir kortikosteroid esteridir.
Topikal uygulama sonrasında kortikosteroidler antiinflamatuvar, antiprüritik ve vazokonstriktif etkinlik gösterir.

Kortikosteroidler, lökositlerin lizozomal membranlarını stabilize edip lökositlerden parçalayıcı asit hidrolaz salınımını engellemek, inflamasyonlu alana makrofaj göçünü baskılamak, kapiler endoteline lökositlerin yapışmasını azaltmak, kapiler damar geçirgenliğini ve ödem oluşumunu azaltmak, kompleman sistemi öğelerini azaltmak, histamin etkinliğini ve substratlardan kinin salınımını antagonize etmek, fibroblast proliferasyonu ve kollajen oluşumunu ve böylece dokuda skar oluşumunu azaltmak sureti ile inflamasyonu azaltır. Epidermis ve cilt fibroblastları üzerinde antimitotik etkinliği de vardır.

Normal cildin aynı bölgesine, günde 3 defa 4-5 gün uygulamadan sonra vazokonstriktif cevapta azalma oluşur. İlacın kesilmesini takip eden 2-4 gün içinde normal vazokonstriktif cevap geri döner.

Beklometazon dipropionat'ın çok önemli bir özelliği betametazon ve fluosinolon asetonid gibi kortikosteroidlerin formüllerinde yer alan flor'a bağlı olarak gelişebilen steroid rozasea, perioral dermatitis ve steroid aknesi gibi komplikasyonlara yol açmamasıdır.

Farmakokinetik özellikler:
Topikal uygulama sonrasında kortikosteroidler normal cilt alanlarından çok düşük oranlarda emilip sistemik dolaşıma geçer. Ancak cilt keratin tabakasından yoksun ise veya epidermal engelin inflamasyon ve/veya hastalığı söz konusu ise emilen miktar artabilir. İlaç kol, dirsek, avuç içi, diz ve ayak tabanına göre skrotum, koltuk altı, göz kapağı, yüz ve kafa derisinden daha fazla emilir.

Topikal uygulama sonrasında emilen miktar, sistemik uygulanmış kortikosteroidlerin gösterdiği farmakokinetik özellikleri gösterir. Kortikosteroidler değişen oranlarda plazma proteinlerine bağlanır, başlıca karaciğerde metabolize edilir ve böbrekler vasıtası ile atılırlar.

Endikasyonları:

Beklazon® Losyon; vücudun %20' sinden fazlasını kaplamayan atopik ve diskoid egzama psöriasis vulgaris, seboreik dermatit, kontakt dermatit, ilaç erüpsiyonları, ışınlama ve fiziksel etkenlere bağlı dermatitler, liken ruber planus tedavisinde kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Beklometazon dipropionata, diğer kortikosteroidlere veya bileşimindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

Deri tüberkülozunda, herpes grubu enfeksiyonlarında, çiçek v.b. gibi virütik cilt hastalıklarında, canlı virüs aşıları uygulanması esnasında, varikoz ülserlerde ve diğer staz ülserlerinde ve 1 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Beklazon® Losyon derinin nemli olduğu veya kıllı alanlarda, Beklazon® Pomad kuru, likenifiye ve kronik lezyonlarda ve kapalı tedavilerde, Beklazon® Krem sızıntılı lezyonlarda kullanılır.

Uzun süre kullanıldığında, deriden emilen ilaç sistemik yan etkilere neden olabilir. Bundan dolayı 15 günden fazla kullanılması gerekirse hekime müracaat edilmesi tavsiye edilir. Vücudun % 20'sinden daha geniş alanlara kullanılması uygun değildir. Hekimin tavsiye ettiği endikasyonlar dışında kullanılmamalıdır.

Doku kaybının eşlik ettiği açık yaralar üzerine uygulanmamalıdır.

Kortikosteroidler yerel uygulamada sistemik etki gösterebilecek miktarda emilebilir. Bu nedenle uzun süre yerel kullanımlarda muhtemel sistemik yan etkilerin göz önünde bulundurulması gerekir.

Gözlere uygulanmamalıdır. Göz kapaklarına uygulanması gerekirse, göz ile temas etmemesine çok dikkat edilmelidir. Beklametazon dipropronat'ın göz ile teması glokoma yol açabilir.Yüze uygulanırsa uzun süreli uygulamada yüzde atrofik değişiklikler olabilir. Uygulamada, özellikle çocuklarda tedavi süresi 5 günü geçmemelidir.

Bazı dirençli lezyonlarda, geçirgen olmayan bir materyal ile lezyonu örterek Beklazon® Losyonun etkisi daha da artırılabilir. Dirsek ve diz gibi kesimlerde yer alan hipertrofik lichen planus, kronik diskoid lupus eritematozus ve psöriazis gibi hastalıklarda kapalı tedavinin büyük yararı vardır.

Diabetes mellitus, peptik ülser, osteoporoz, psikoz eğilimi, böbrek yetmezliği, konjestif kalp yetmezliği, hipertansiyonlu olan yaşlı kişilerde dikkatle kullanılmaları gerekir.

Gebelikte ve Emziren Annelerde Kullanımı:
Gebelik kategorisi C' dir. Uzun süreli kullanımda fötüsü etkiler, ayrıca endojen kortikosteroidlerin supresyonuna sebep olarak da yan tesirler meydana getirir. Bu yüzden hamilelerde mutlak gerekmedikçe kullanılmamalıdır. Emziren annelerin süt salgılarında ilacın bileşenlerinin salgılanıp salgılanmadığı bilinmediğinden uygulama esnasında ihtiyatlı davranılmalıdır.

TIBBİ ZARURET DIŞINDA GEREKMEDİKÇE HAMİLELERDE KULLANILMAMALIDIR.

Kortikosteroid tedavisi gören kişilerde enfeksiyon hastalıklarına eğilim fazladır. İnatçı enfeksiyonlarda ve duyarlık varsa uygulama durdurulmalıdır.

Pediatrik Kullanımı:
Pediatrik hastalar, topikal kortikosteroidler ile indüklenen hipotalamus-pituiter-adrenal (HPA) aksis supresyonu ve Cushing sendromuna cilt yüzey alanının, vücut ağırlığına oranının daha büyük olması nedeniyle erişkinlerden daha duyarlıdırlar.

HPA aksis supresyonu, Cushing sendromu ve intrakranial hipertansiyon; topikal kortikosteroidler kullanan çocuklarda oluşabilir. Adrenal supresyonun oluşumu: doğrusal büyümede gecikme, kilo artışında gecikme, düşük plazma kortikol düzeyleri ve ACTH uyarılmasına cevapta kaybolmaya neden olur. Bu nedenle çocuklarda yüksek doz ve uzun süreli kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Topikal kortikosteroid kullanımıyla pigmentasyon bozuklukları ve hipertrikoz bildirilmiştir. Uygulama yerinde yanma, irritasyon, kuruluk, deri atrofisi, stria ve miliaria görülebilir.

Nadir olarak, psöriazisde kortikosteroidlerle tedavinin (veya tedaviden sonra kortikosteroidin kesilmesinin) hastalığın püstüler formunun gelişimini harekete geçirdiği düşünülmektedir.

Beklometazon dipropionat kapalı tedavilerde kullanılır ya da çok geniş bir alana sürülecek olursa herhangi bir antiinflamatuvar steroid gibi yan etkilere yol açabilecek ölçüde emilime uğrayabilir.

Beklazon® Losyon genellikle iyi tolere edilmektedir. Eğer aşırı duyarlılık semptomları ortaya çıkarsa, uygulamaya son verilmelidir. Semptomlarda şiddetlenme gözlenebilir.

BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Bildirilmemiştir.

Kullanım şekli ve dozu:

Beklazon® Losyon hasta alan üstüne ince bir tabaka şeklinde yaygın olarak sürülür ve iyice ovulur.
Başlangıçta, müstahzarın uygulama sıklığı günde 2 defadır. Uygun klinik yanıt alındığında ilaç uygulama sıklığı veya miktarı hastalığı kontrol altında tutabilecek en düşük seviyelere indirilir. Tüm güçlü topikal kortikosteroidlerde olduğu gibi dermatolojik hastalık düzelir düzelmez tedavi sonlandırılır.
Ciltte lokal bir enfeksiyon gelişirse kapalı tedaviye son verilmeli ve uygun antimikrobiyal tedaviye geçilmelidir.
Açık yaralar üzerine uygulanmamalıdır.

HARİCEN KULLANILIR.

Doz Aşımı ve Tedavisi:
Akut aşırı dozaj oluşması pek muhtemel olmamakla birlikte, kronik aşırı dozaj veya yanlış kullanım sonucu hiperkortisizm belirtileri görülebilir ve bu durumda lokal kortikosteroid tedavisi kesilmelidir.

Üretici Firma:

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 285 22 90
Email: [email protected]

Kullanma talimatı ve kısa ürün bilgileri

Beklazon % 0,025 50 Ml Losyon Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Beklazon % 0,025 50 Ml Losyon

İlaç Fotoğrafı: Beklazon % 0,025 50 Ml Losyon

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Beklometazon Dipropiyonat


Barkod Numarası: 8699569480013

İlaç Fiyatı: 7,1 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ayazağa Köyü Yolu, Maslak / İSTANBUL
Telefon: (212) 285 22 90
Email: [email protected]

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2022 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.