Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Etol Fort 400 Mg 28 Film Tablet

Kas İskelet Sistemi » Antienflamatuar ve Antiromatikler » Non-steroid » Asetik Asit Türevi İlaçlar » Etodolak

Formülü:

Bir Etol Fort Film Tablet 400 mg Etodolak ve boyar madde olarak titanyum dioksit ve kırmızı demir oksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

* Osteoartrit,
* Romatoid artrit,
* Ankilozan spondilit gibi romatizmal hastalıklarda ,

* Orta ve hafif şiddetteki ağrıların giderilmesinde (yumuşak doku enflamasyonlarına bağlı ağrılar, adele ağrıları, diş ağrıları ve dental cerrahi girişim sonrası ağrılar, dismenore, vasküler kökenli baş ağrıları gibi) kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Etol Fort Film Tablet, Etodolak'a duyarlı kişilerde, peptik ülser hikayesi olan veya aktif peptik ülserli hastalarda kullanılmamalıdır. Olası bir kros-reaksiyondan dolayı aspirin veya diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi sırasında astma, rinit veya ürtiker gelişen hastalarda da kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Diğer NSAİ İlaçlar gibi Etodolak trombosit fonksiyonunu azaltabilir. Özellikle antikoagülan tedavi gören hastalar gastrointestinal belirtiler yönünden takip edilmeli, kanama meydana gelmiş ise tedavi kesilmelidir.

Etol Fort Film Tablet 15 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. Kalp yetmezliği olanlarda, sirotik ve nefrotiklerde, diüretik alanlarda, kronik renal ve hepatik yetmezliği olanlarda ve özellikle yaşlı kişilerde tedavinin başlangıcında renal ve hepatik fonksiyonların gözlenmesi gereklidir.

Prostaglandin sentezini inhibe eden ilaçlar gebe hayvanlarda distosiye ve doğumun gecikmesine neden olabilir. Bazı prostaglandin sentetaz inhibitörleri ductus arteriosus'un erken kapanmasına neden olabilir. Güvenilirliği saptanmadığından hamilelerde ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Gastrointestinal :

Bulantı, epigastrik ağrı, diyare, gaz, konstipasyon görülebilir. Bu etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Yapılan çalışmalarda Etodolak'ın diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlara oranla gastrointestinal sistemde daha az kanamaya neden olduğu saptanmıştır.

Hipersensitivite reaksiyonları:

*Dermatolojik (döküntü, kaşıntı)
*Respiratuvar( aspirin veya diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlarla tedavi sırasında astma, rinit ve ürtiker gelişmiş kişilerde astma krizleri gelişebilir).
Hepatik:

Serum transaminazlarında hafif ve geçici yükselmeler olabilir.

Nörolojik:
Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Etol Fort Film Tablet yüksek oranda proteinlere bağlandığından birlikte kullanımları sırasında proteinlere yüksek oranda bağlanan diğer ilaçların (antikoagülanların) dozlarında ayarlama yapmak gerekir.

-Etodolak'ın glyburide(glibenclamide) ile birlikte kullanımında belirgin bir
farmakokinetik ya da farmakodinamik etkileşme görülmemiştir.

-Etodolak'ın, diğer NSAİ İlaçlar gibi, renal prostaglandinler üzerine olan etkileri nedeniyle; siklosporin, digoksin, lityum ve metotreksat ile birlikte kullanımı, söz konusu ilaçların eliminasyonunda değişikliğe yol açabilir ve sonuçta bu ilaçların serum düzeylerinde oluşan yükselmeler toksisite artışına neden olabilir. Siklosporin, digoksin, lityum ve metotreksat ile birlikte Etodolak ya da başka bir NSAİ ilaç kullanan hastalar (özellikle böbrek fonksiyonları bozulmuş olanlar), söz konusu ilaçlara bağlı spesifik toksisite gelişmesi açısından gözlenmelidir.

-Kardiyak, renal veya hepatik yetmezliği olan, diüretik kullanan hastalarda Etodolak
dikkatle kullanılmalıdır.

- Etodolak aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanıldığında aditif etkileşmeye neden olur.

- Tiklopidinin trombositler üzerindeki antiagregan etkisini artırır. Birlikte kullanım sıra-
sında kanama zamanı takip edilmelidir.Diğer non-steroidal antienflamatuvar ajanlarla birlikte kullanıldığında ülser ve hemoraji riski artar.

- Etodolak'ın fenitoin ile birlikte kullanımında belirgin bir farmakokinetik etkileşme
görülmemiştir.

- Erlich reaktifi ile bilirübin tayini (idrarda Etodolak'ın fenolik metabolitlerinin bu-
lunması nedeni ile) yanlış pozitif sonuç verebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Etol Fort Film Tablet,

romatizmal hastalıklarda; genel olarak günde 2 kez 400 mg dozunda,

akut enflamatuvar ve ağrılı olgularda ise; günde 3 kez 400 mg dozunda kullanılır.

Maksimum günlük doz 1200 mg'dır. 60 kg veya daha hafif hastalarda Etol Fort Film Tablet'in günlük total dozu 20 mg/kg'ı aşmamalıdır.

Etol Fort Film Tablet'in yemeklerle birlikte 1 bardak su ile alınması önerilir.

15 yaşın altında çocuklarda güvenilirliği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

Yaşlı hastalarda doz ayarlaması gerekmez.

AŞIRI DOZ

Hasta kusturulur ya da gastrik lavaj yapılır. Aktif kömür verilir. Destekleyici genel tedavi prensipleri uygulanır.

Üretici Firma:

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 259 74 90
Email: info@nobel.com.tr

Etol Fort 400 Mg 28 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Etol Fort 400 Mg 28 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Etol Fort 400 Mg 28 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Etodolak


Barkod Numarası: 8699540091139

İlaç Fiyatı: 32,57 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Barbaros Bulvarı N:76-78 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 259 74 90
Email: info@nobel.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.