Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Famogast 40 Mg 30 Film Tablet

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » H2 Reseptör Antagonistleri » Famotidin

Formülü:

Her tablette, 20 mg Famotidin ve titandioksit, kırmızı demiroksit, sarı demiroksit vardır.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

- Duodenal ülserin başlangıç ve idame tedavisi
- İyi huylu gastrik ülser
- Patolojik gastrointestinal hipersekretuar durumlar. (Örneğin: Zollinger-Ellison sendromu, multipil endokrin adenomalar.)
- Gastroözofajial reflu

Kontrendikasyonları:

İlaç, famotidine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ve dozaj ayarlaması yapılmalıdır. Famotidin tedavisine semptomatik cevap gastrik malinite olasılığını ortadan kaldırmaz.
18 yaşından küçük çocuklarda famotidinin etkinliği ve güvenliği konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır. Çocuklarda hamile bayanlarda ve emzirenlerde kullanılmamalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Famotidin genellikle iyi tolere edilir. İlaç tedavisi gören hastaların %1'inden fazlasında, ilaca bağlı olabilen aşağıda belirtilen yan etkiler ortaya çıkmaktadır. Baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık, ishal. Klinik çalışmalarda famotide bağlı oldukları kesin olarak saptanmamakla birlikte nadiren aşağıdaki yan etkiler de bildirilmiştir.
Genel: Ateş, yorgunluk
Kardiovasküler : çarpıntı, A-V blok, aritmi,
Gastrointestinal : tıkanma sarılığı, karaciğer enzim anormallikleri, bulantı, kusma, iştahsızlık, ağız kuruluğu, karında rahatsızlık hissi,
Hematolojik : agranülositozis, pansitopeni, lökopeni, trombositopeni,
Aşırı duyarlılık : orbital veya fasial ödem, konjuktival konjesyon, anafilaksi, anjioödem,
Kas iskelet sistemi : artraji, kas-iskelet ağrısı,
Sinir sistemi/Psikiatrik : grandmal nöbetler, halüsinasyon, konfüzyon, ajitasyon, depresyon, sıkıntı, libido azalması, parestezi, uykusuzluk, uykuya meyil,
Solunum sistemi : bronkospazm,
Deri : alopesi, akne, kaşıntı, kuru cilt, flushing,
Diğer :kulakta çınlama, tat bozukluğu, proteinüri, bun ve serum kreatinin konsantrasyon artışları.

İlaç etkileşimleri:

Famogast'ın bilinen bir ilaç etkileşmesi yoktur. Antasidlerle birlikte kullanılabilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Duodenal ülser tedavisinde başlangıçta gece yatmadan önce 40mg'lık tablet 4-8 hafta, daha sonra 20mg'lık tablet 6 ay süreyle kullanılır. Benign mide ülserinde gece yatmadan önce, 4-6 hafta kullanılan 40mg'dır.
İdame tedavisi : ülser nüksünü azaltmak amacıyla yatmadan önce 20 mg (1/2 tablet).
İyi huylu gastrik ülser: Günde 1 defa yatmadan önce 40 mg alınır. Tedavi süresi 6-8 haftadır.
Patolojik gastrointestinal hipersekretuar durumlar: Önerilen başlangıç dozu6 saatte bir 20 mg'dır. Hastanın vereceği cevaba göre dozaj ayarlaması yapılır. Tedavide günde en fazla 640 mg önerilmektedir.
Gastroözofagial reflu : Bu hastalığın semptomatik tedavisi için önerilen yetişkin dozajı günde 2 defa 20 mg'dır. Tedavi süresi 6 haftadır. Gastroözofagial reflu ile ilişkili endoskopik olarak teşhis edilmiş erozif veya ülseratif özofajitin semptomatik tedavisi için ilacın önerilen yetişkin dozajı günde 2 defa 20 mg veya günde 2 defa 40 mg'dır. Tedavi süresi ise 12 haftadır.
Renal fonksiyon bozukluğunda dozaj: Renal fonksiyon bozukuluğu derecesine bağlı olarak famogastın dozaj ayarlaması yapılır. Kreatinin klirensi 10 ml/dk altında ise hastanın cevabına bağlı olarak yatmadan önce 20 mg veya 3-4 günde bir 40 mg verilir. Bazı klinisyenler ise kreatinin klirensi 30-60 ml/dk olanlarda önerilen doğal dozun 1/4'ünü tavsiye etmektedir.

DOZ AŞIMI :
Bugüne kadar FAMOGAST'ın aşırı kullanımı ile ilgili bir vakaya rastlanmamıştır. Böyle bir durum sözkonusu olduğunda gastrointestinal kanaldan emilmemiş ilacın uzaklaştırılması klinik takip, destekleyici ve semptomatik tedavi uygulanır.İlaç hemodiyaliz ile uzaklaştırılamaz.

Üretici Firma:

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 258 00 54
Email: ssucug@sabapharm.com

Famogast 40 Mg 30 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:25.5.2018)

Famogast 40 Mg 30 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Famotidin


Barkod Numarası: 8699511090024

İlaç Fiyatı: 7,21 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Saba İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yıldız Cd. No: 53/2 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 258 00 54
Email: ssucug@sabapharm.com

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.