Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Gastrosidin 40 Mg 30 Film Tablet

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » H2 Reseptör Antagonistleri » Famotidin

Formülü:

Her Gastrosidin 40 mg film tablette,
Famotidin 40 mg

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

•Duodenum ülseri
•Selim mide ülseri
•Midede aşırı salgıyla birlikte bulunan hastalıklar (Zollinger-Ellison Sendromu)
•Duodenum ülseri nükslerinden korunma.
•Gastro-özofajiyal reflü hastalığı

Kontrendikasyonları:

Gastrosidin kullanımında bilinen bir kontrendikasyonu yoktur. Bununla birlikte, bütün ilaçlarda olduğu gibi, Gastrosidin'e aşırı duyarlılık gösteren hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Gastrik ülserde Gastrosidin tedavisine başlanmadan önce, ülserin selim tabiatı doğrulanmış olmalıdır.

Ağır böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klirensi <10 mL/dak.) yarılanma süresi uzadığından, doz aralıklarının uzatılması ya da dozun azaltılması gerekli olabilir.

Özellikle uzun süreli tedavilerde, ilacın etki ve muhtemel yan etkileri açısından hasta belirli aralıklarla hekim gözetiminde bulunmalıdır.

Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanım
Gastrosidin, diğer ilaçlarda olduğu gibi gebelik ve emzirme döneminde, ancak muhakkak endike olduğu durumlarda ve yakın hekim denetimi altında kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Geniş çaptaki klinik uygulamalarda ilacın çok iyi tolere edildiği saptanmıştır. Tıbbi yayınlarda genel yan etki oranı % 3-7 arasındadır. Baş ağrısı, baş dönmesi, kabızlık ve diyare bildirilen yan etkiler arasındadır. Daha az sıklıkta bildirilen yan etkileri arasında bulantı ve/veya kusma, karın ağrısı ya da distansiyon, iştahsızlık, halsizlik, deri döküntüsü, kaşıntı ve ürtiker, serum transaminazlarında yükselme, kolestatik sarılık, anafilaksi, anjiyoödem, artralji, kas krampları, geçici depresyon, anksiyete bozuklukları, ajitasyon, oryantasyon bozukluğu ve halüsinasyon bulunur. H2-reseptörlerininin çok ender olarak toksik epidermal nekrolize yol açtığı bildirilmiştir. Pansitopeni, lökopeni ve bazı hastalarda mevcut karaciğer hastalığının ağırlaştırıldığı bildirilmiş olmakla birlikte, bunların famotidin tedavisine bağlı olduğu kanıtlanmamıştır.

İlaç etkileşimleri:

Famatodinin bilinen bir etkileşimi yoktur. Gastrosidin, karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize edilen ilaçların metabolizmasını etkilemez.

Kullanım şekli ve dozu:

Duodenum Ülseri
Başlangıç tedavisi: Öğütlenen doz akşamları yatmadan önce 40 mg'lık bir tablettir. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Endoskopik bulgulara bağlı olarak tedavi süresi kısaltılabilir. Uygulamaların çoğunda, 4 haftalık tedavinin sonunda duodenum ülserlerinin iyileştiği görülmektedir. İlk 4 haftadan sonraki kontrollerde ülser iyileşmediği takdirde, tedaviye 4 hafta daha devam edilir.

İdame tedavisi: Duodenum ülseri nükslerini önlemek için akşam yatmadan önce 20 mg öğütlenir. Tedaviye genellikle 6 ay devam edilir.

Selim Mide Ülseri
Öğütlenen Gastrosidin dozu günde 1 defa (akşam yatmadan önce) 40 mg'lık bir tablettir. Tedavi süresi 4-8 haftadır. Endoskopik kontrollerde tam iyileşme görülürse bu süre kısaltılabilir.

Zollinger-Ellison Sendromu
Daha önce antisekretuvar tedavi görmemiş hastalara, her 6 saatte 20 mg famotidin verilir. Doz hastanın gereksinimine uygun olarak düzenlenmeli ve tedavi süresi klinik göstergelere göre uzatılmalıdır. Klinik uygulamalarda bu tür hastalara, belirgin bir yan etkiye rastlanmadan, günde 800 mg'a varan dozlar uygulanabilmiştir.

Gastro-özofajiyal Reflü Hastalığı
Gastro-özofajiyal reflü hastalığının semptomatik tedavisinde günde iki defa 20 mg famotidin önerilir. Hastaların çoğunda iki hafta içinde düzelme görülür. Bu tedaviye gerekirse 6-12 hafta devam edilir.

Gastro-özofajiyal reflü hastalığına özofagus erozyonu ya da ülserasyonu eşlik ediyorsa, tedaviye günde iki defa 40 mg famotidin ile başlanmalı ve bu tedaviye 6-12 hafta devam edilmelidir.

İdame tedavisi: Gastro-özofajiyal reflü hastalığına bağlı semptomların ve erozyon ya da ülserlerin nüks etmesini önlemek için günde iki defa 20 mg famotidin önerilir.

Böbrek yetmezliği olanlarda kullanım
Kreatinin klirensi dakikada 10 mL'nin altında olan ağır böbrek yetmezlikli hastalarda önerilen doz akşamları 20 mg'dır.

DOZ AŞIMI HALİNDE ALINACAK ÖNLEMLER
Deney hayvanlarındaki uygulamalarda Gastrosidin'in selektif ve nispi olarak non-toksik bir ilaç olduğu kanıtlanmıştır.

İnsanlarda, kazara alınan ileri derecede aşırı dozlarda hastaya genel destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

Üretici Firma:

Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 350 80 00
Email: eis@eczacibasi.com.tr

Gastrosidin 40 Mg 30 Film Tablet Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:17.6.2011)

Gastrosidin 40 Mg 30 Film Tablet

İlaç Fotoğrafı: Gastrosidin 40 Mg 30 Film Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Famotidin


Barkod Numarası: 8699502090309

İlaç Fiyatı: 0 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Logosu

Eczacıbaşı İlaç Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:7 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 350 80 00
Email: eis@eczacibasi.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2020 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.