Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Famodin 40 Mg 30 Tablet

Sindirim Sistemi ve Metabolizma » Mide İlaçları » Peptik Ülser ve Gastro-Özofageal Reflü İlaçları » H2 Reseptör Antagonistleri » Famotidin

Formülü:

Her tablette;
Famotidin...........20,40 mg

Kaplama Maddesi Bileşimi:Titandioksit, Demiroksit

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1.Aktif duodenal ülserin kısa süreli tedavisinde.
2.Aktif ülserin iyileşmesini takiben, düşük dozlarda duodenal ülserli hastaların tedavisinde.
3.Aktif benign gastrik ülserin kısa süreli tedavisinde.
4.Gastroösofageal reflü'nün kısa süreli tedavisinde.
5.Patolojik hipersekresyon hallerinin tedavisinde (Zollinger-Ellison sendromu, multipl endokrin adenomalar).

Kontrendikasyonları:

Famotidin bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Famotidin tedavisi ile sağlanacak semptomatik iyileşme gastrik malignite olasılığını ortadan kaldırmaz.Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi 10 ml/dak) 2 doz arasındaki süre uzatılmalı ya da düşük dozlar kullanılmalıdır. Ancak plazmada yüksek famotidin konsantrasyonuna bağlı toksisite olayına şimdiye kadar rastlanmamıştır.

Gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanımı :Ancak mutlak endikasyon var ise yakın doktor gözetimi altında kullanılmalıdır.

Çocuklarda kullanımı; Famotidin'in çocuklarda kullanım etkinliği ve güvenilirliği henüz saptanmamıştır.

Yaşlı hastalarda doz ayarı gerekmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Aşağıdaki yan etkiler famotidin tedavisi gören hastaların %1 den fazlasında ortaya çıkmıştır ve ilaca bağlı olabilir. Baş ağrısı (%4.7),baş dönmesi (%1.3),kabızlık (%1.2) ve ishal (%1.7).Klinik çalışmalarda famotidine bağlı oldukları kesin olarak saptanmamakla birlikte nadiren aşağıdaki yan etkiler de rapor edilmiştir.

Sistemik; ateş, asteni, yorgunluk
Kardiyovasküler; çarpıntı
Gastrointestinal; bulantı, kusma, karın ağrısı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, karaciğer enzimlerinde patolojik değişiklikler
Hematolojik; trombositopeni
Aşırı duyarlılık; orbita ödemi, konjuktivada kızarıklık
Kas-iskelet sistemi; kas-iskelet ağrıları, eklem ağrıları
Sinir sistemi/psikiyatrik; parestezi, depresyon, anksiyete, libido azalması, ,uyku bozukluğu
Solunum sistemi; bronkospazm
Cilt; alopesi, akne, kaşıntı, ciltte kuruluk, kızarıklık
Duyu organları; kulak çınlaması, tat alma bozukluğu
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Gerek insanlarda,gerekse hayvan modelleriyle ve in vitro olarak yapılan çalışmalarda karaciğerin mikrozomal enzimleri ile (örneğin sitokrom p450 sistemi), metabolize olan ilaçlarla famotidin arasında önemli bir etkileşim saptanmamıştır. Test edilen ilaçlar arasında warfarin, teofilin, fenitoin, diazepam, aminopirin ve antipirin sayılabilir. Karsinojenik ya da mutajenik etkisi yoktur; fertiliteyi olumsuz yönde etkilemez.

Kullanım şekli ve dozu:

Doktor tarafından başka bir şekilde önerilmediği takdirde ;

-Duodenal ülser

Akut tedavi:Aktif duedenal ülserde önerilen oral doz 40 mg (2 tablet) olup yatmadan önce bir defada alınır.Hastaların çoğu 4 haftada iyileşir.Nadiren 6-8 haftadan daha uzun süre devam etmek gerekir. Famodin'in komplikasyonsuz aktif duodenal ülserde 8 haftadan uzun süreli kullanım güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Sabah ve akşam verilen 20 mg'da aynı ölçüde etkilidir.

İdame tedavisi; önerilen oral doz 20 mg (1 tablet) olup yatmadan önce bir defada alınır.Aktif ülserin iyileşmesini takiben, düşük dozlarda duodenal ülserli hastaların tedavisinde, kontrollü çalışmalar ancak 1 yıl ile sınırlıdır.

-Aktif benign gastrik ülser'in kısa süreli tedavisinde kullanım dozu ;

Akut tedavi; yetişkinler için tavsiye edilen doz günde 1 defa yatmadan önce 40 mg'dır.

Famotidinin 8 haftadan daha uzun süreli kullanımının güvenilirliği ve emniyeti kanıtlanmamıştır.

-Gastroösofageal reflünün kısa süreli tedavisinde kullanılacak doz;

gastroösofageal reflü semptomları gösteren kişilerde günde 2 defa 20 mg (1 tablet) dozunda olmak üzere 6 hafta süreli uygulanır. Bu semptomlara aynı zamanda erezyon ve ülserasyonda eşlik ediyor ise tavsiye edilen kullanım dozu; 12 hafta süre ile günde iki defa 20 (1 tablet) ya da 40 mg (2 tablet)'dır.

Patolojik hipersekresyon halleri (Zollinger-Ellison sendromu ve multipl endokrin adenomalar) : Önerilen başlangıç dozu 6 saatte bir 20 mg (1 tablet)'dır. Bazı hastalarda daha yüksek bir dozla başlamak gerekebilir. Doz hastanın gereksinimine göre ayarlanır ve tedaviye klinik olarak gerekli olduğu sürece devam edilir.Ağır Zollinger-Ellison Sendromlu bazı hastalarda 6 saat arayla 160 mg'lık dozlar kullanılmıştır.

Böbrek yetmezliğinde doz ayarı :

Ağır böbrek yetmezliğinde (kreatinin klerensi 10 ml/dak) Famodin'in eliminasyon yarı ömrü 20 saati geçebilir ve anürik hastalarda yaklaşık 24 saate kadar uzayabilir. Her ne kadar Famodin'in yan etkileri ile plazma konsantrasyonu arasında kesin ilişki yoksa da, ilacın birikimini önlemek üzere, Famodin'in dozu azaltılmalı (yatmadan önce 20 mg) ya da dozlar arası süre hastanın klinik yanıtına göre 36 ila 48 saate çıkarılmalıdır.AŞIRI DOZ ve TEDAVİSİ :

Patolojik hipersekresyon hallerinde hastalara günde 640 mg'a varan dozlar verilmiş ve ciddi yan etkiler ortaya çıkmamıştır.İstemli ve kazaen aşırı doz alımlarında semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Henüz absorbe olmayan materyal sindirim sisteminden uzaklaştırılmalı (kusturma, lavaj) hastanın vital fonksiyonları izlenerek destekleyici tedavi sürdürülmelidir. Hemodiyalizle vücuttan uzaklaştırılamaz.

Atc Kodu:

A02BA03

Üretici Firma:

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.
Telefon: (212) 279 89 00

Famodin 40 Mg 30 Tablet Benzerleri

Referans fiyatları ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatları ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatları referans fiyatlarından farklı olabilir.

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:3.2.2024)

Famodin 40 Mg 30 Tablet

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.
E-Reçete: Aktif

Etken Maddesi: Famotidin


Barkod Numarası: 8699516094171

Burada yer alan bilgiler bilgilendirme mahiyetindedir. Ilacprospektusu.com'da ilaç satışı yapılmaz.

Referans Fiyatı: 3,43 Euro 

Referans fiyatı ilaç güncelleme tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) tarafından halka açık olarak yayınlanan Euro bazlı referans fiyat listesinden alınmıştır. Aşağıda yer alan TL bazlı referans fiyatı ise 7954 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararında belirtilen euro değerine göre Depocu, Eczacı kârları ve KDV dahil edilerek hesaplanmıştır. Gerçek ilaç fiyatı referans fiyatından farklı olabilir.

Referans Fiyatı: 90,04 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş. Logosu

Sandoz Ürünleri İlaç Gıda Kimya ve Tohum San. A.Ş.

Büyükdere Cd.N:215 Levent - İSTANBUL
Telefon: (212) 279 89 00

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2024 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.