Alfabetik İlaç RehberiDetaylı İlaç AraYeni Listelenilen İlaçlarEn Çok Aranan İlaçlarPazarda Bulunamayan İlaçlar

Candidin 150 Mg 1 Kapsül

Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar » Antimikotik İlaçlar » Sistemik Antimikotikler » Triazol Türevleri » Flukonazol

Formülü:

0.150 Gr/Ml Flukonazol Kapsül 1
0.0007 Gr/Ml Silisyum dioksit Kapsül 2
0.146 Gr/Ml Laktoz Kapsül 1
0.050 Gr/Ml Nişasta Kapsül 1
0.00035 Gr/Ml Silisyum dioksit Kapsül 1
0.00035 Gr/Ml Sodyum lauril sülfat Kapsül 1
0.100 Gr/Ml Nişasta Kapsül 2
0.0007 Gr/Ml Sodyum lauril sülfat Kapsül 2
0.294 Gr/Ml Laktoz Kapsül 2
0.300 Gr/Ml Flukonazol Kapsül 2

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

1 Kapsül: Akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde endikedir.
2 Kapsül: Tinea pedis, tinea korporis, tinea kruris ve kandida enfeksiyonları dahil olmak üzere dermatomikozlar.

Kontrendikasyonları:

Candidin bu ilaca veya benzer kinyasal yapıya sahip maddelere aşırı duyarlılığı olan vakalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Flukonazol ile çok seyrek olarak, karaciğer ilintili ciddi yan etki bildirilmiş olmasına karşın, bir belirtili ya da hastalığın ortaya çıkmasına karşın dikkatli olmalı, gerektiğinde tedavi hemen kesilmelidir.
Altta yatan ciddi hastalığa bağlı olarak flukonazol kullanan vakalarda çok seyrek olarak fetal eksfoliyatif deri belirtileri bildirilmiştir. Bu nedenle imnün yetmezliği olan vaka gözlem atına alınmalıdır.
Çocuklar ile ilgili uyarılar:
Flukonazol'ün 16 yaşından küçük çocuklarda uygulanmasının güvenirliliği ve etkinliği gösterilmemiştir. Bu alanda çalışmalar sürmektedir. 3 ila 19 yaş arasındaki sınırlı sayıda çocuk vakada yapılmış çalışmalarda anormal bir advers etki kaydedilmemiştir.
Gebelik ve süt verme ile ilgili uyarılar:
Flukonazol'ün gebe kadınlarda uygulanması konusunda yeterli sayıda ve iyi kontrollü araştırma mevcut değildir. Bu nedenlede gebelerde yarar/zarar değerlendirilmesi dikkatlice yapılarak uygulananbilir. Flukonazol insan sütüne geçtiği için, emziren annelerde dikkatle uygulanmalıdır.
Renal yetmezlikte uygulama:
Değişmemiş ilaç şeklinde atılma gerçekleştiği için özel bir dozaj gerekmemektedir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Flukonazol genelde iyi tolere edilen bir ilaçtır. 7 gün veya daha uzun süreli kullanımlarda advers etkiler % 5 ila 30 vakada gözlenmiştir.Gastrointestinal yan etkiler: Hafif veya orta şiddette bulantı, kusma, karın ağrısı, diyare seyrek olarak gaz, ağız kuruluğu, hıçkırık. Dermatolojik yan etkiler: Döküntü, eozinofili ile birlikte yaygın döküntü ve kaşıntı Flukonazol alan vakalarda yaklaşık % 5'inde görülmektedir. Hepatik yan etkiler: Hafif veya geçici olarak SGOT, SGPT, alkalen fosfataz, bilüribin düzeylerinde yükselmeler görüleilir. Ancak buyükselme tedavi sırasında veya tedavi kesildiğinde normal düzeylere inebilir. Santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler: Sersemlik hali ve baş ağrısı çok seyrek olarak görülebilir.

İlaç etkileşimleri:

Flukonazol karaciğer tarafından metabolize edilen ilaçların farmakokinetik parametrelerini değiştirir. Kumarin grubu antikoagülanların Flukonazol ile birlikte uygulanmasıprotrombin zamanının uzamasına neden olmaktadır. Ayrıca klorpropamid, glibenklamid gibi sulfonilüre grubu ilaçlarla birlikte kullanılması, bu ilaçların yarı ömürlerini uzatmaktadır. Siklosporin ile Flukonazol'ün birlikte uygulanması plazma siklosporin konsantrasyonlarının artmasına neden olur. Aynı durum fenitoin içinde geçerlidir. Ancak bu fenitoin toksisitesi ile sonuçlanabilir. Öte yandan tiazid grubu diğretiklerle birlikte uygulama ise bu kez flukonazol pik plazma konsantrasyonlarının artışı ile sonuçlanmaktadır.

Kullanım şekli ve dozu:

1 Kapsül: Vulvavajinal Kandidiyazis: 150 mg'lık tek doz tedavi edilir.
2 Kapsül: Doktor tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği taktirdeTinea pedis, korporis, kruris ve kandida enfeksiyonlarında tevsiye edilen doz haftada 1 kez 150 mg'dır. tedavinin süresi 2-4 haftadır. Tinea pedis 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.

Üretici Firma:

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Telefon: (212) 326 30 53
Email: ilackaynak@toprak.com.tr

Candidin 150 Mg 1 Kapsül Eşdeğerleri

İlaç Bilgileri (Güncelleme Tarihi:15.2.2018)

Candidin 150 Mg 1 Kapsül

Yerli, Beşeri bir ilaçtır.
Reçete ile satılır.

Etken Maddesi: Flukonazol


Barkod Numarası: 8699622150204

İlaç Fiyatı: 8,1 TL

Google Reklamları

Firma Bilgileri

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Logosu

Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Toprak Center Ihlamur Yıldız Cad.N:10 Beşiktaş - İSTANBUL
Telefon: (212) 326 30 53
Email: ilackaynak@toprak.com.tr

Firma profili ve diğer ürünlerin listesini görüntülemek için firma ismine tıklayın

Ana Sayfa | Hakkımızda | İlaçlar | İlaç Ara | İlaç Firmaları | Gizlilik | Bize Ulaşın

Telif Hakkı 2008-2021 © İlaç Prospektüsü. Tüm Hakları Saklıdır.
Uyarı: Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından ilacprospektusu.com sorumlu tutulamaz.